OLD HENGEL

De historie van Hengelo Gld

 

 


 

20e EEUW

 

 

BRIEVENBOEKEN 1900-1910

 

(uit voormalig gemeentearchief van Hengelo Gld)

 

Ruwe tekst van delen van de Brievenboeken, brieven van en aan de gemeente Hengelo.

1900

1/1 in 1899 geen landverhuizingen - geen voorvallen van eenig belang op het gebied der politie en geen verstoringen van de openbare orde - 34 ingeschreven lotelingen - 41 veulens geboren - stoomtuigen en stoomketels: H.Mentink korenmolen BR Prins korenmolen H Wissink korenmolen Olde Kaste A Jansen korenmolen SG Jansen korenmolen BJ Harmsen Bzn korenmolen IAW Vleeming korenmolen B Hilderink boterfabriek (Keyenborg) - 12 jaarmarkten 3357 paarden vlugge handel vooral in september,nov,dec. gem. 450,- luxe paard, 300 voor werkpaard 1166 runderen, 4621 varkens, 198 schapen, 202 kg wol, 156 zakken look, 110 overdekte kramen, 374 open uitstallingen - getrouwd o.a. Gerrit Bruggink, landbouwer, Dorp 100 

3/1 - Proces Verbaal (=PV) door gemeenteveldwachter Hoevers en Rijksveldw. Kraayenbrink tegen Arend Rietman, arbeider wonende Mulheim Dld, wegens maken van burengerucht PV ging naar Ambt vh O.M. Kantongerecht Zutphen. 

10/1 - naar justitie gezonden: het verhoor van WM Mentink. Door Mentink geweigerd te ondertekenen. 

11/1 - 6 man mochten na storting van f50,- op de kiezerslijst: Berend Klein Bleumink, Herman Onstenk, Gerrit Jan Starink, Gerhard Versteege, Reinirus Lambertus Versteegen, Albert Weustenenk. 

12/1 - PV Kraayenbrink (vanaf hier Kr) en Hoevers (Hoe) tegen Hendrik Jan Vels, dagloner, overtreding jachtwet. 

16/1 - PV Gijsbers tegen HH Herbers, Doesburg, wegens oplichterij. 

26/1 - Per 23/1 hoofd school Varssel: Derk Denkers, was reeds onderwijzer daar. 

0/1 overleden Alexander Pasman, onderwijzer 't Gooi. 27/1 - Brief over JM Koning: bekwaam en geschikt notaris. Niets ten nadeele van zijn zedelijk en maatschappelijk gedrag. Hij is gehuwd en niet onbemiddeld. 

30/1 - klacht van DJ Jansen, winkelier en spekslager: PV tegen B.Agterkamp te Steenderen wegens belediging. 

31/1 - PV Kr. en Hoe. (meestal samen!) tegen Joh.Hendrik Querreveld en zoon uit Stad Doetinchem wegens ontvreemden van een ijzeren klem ten nadeele vd landbouwer Alb.Wilh.Nieuwenhuis, alhier. 

31/1 - PV Hoe. tegen Jan Oldenkamp, schildersknecht, Warnsveld, wegens dronkenschap.

 

1/2 - PV ingesteld onderzoek Gijs en Kraay inzake afbranden woning landbouwer Willem Klein Kranenberg in Varssel, in eigendom van dhr. van Ittersum vd Oosterhoff te Zutphen. 

2/2 - Op school iets voorgevallen met dochter van J.Klem met een onderwijzer.

dikwijls brieven over: bewijs van Nederlanderschap voor personen die naar Dld gingen of daar werkten. Antonie Hoevers woonde Dorp 36b Marinus Menkhorst Dorp 112 Joannes Bernardus Weg Dorp 73 

21/2 - Aan: Inspecteur der posterijen en telegraphie Zwolle "de redenen door den omnibusdirecteur Kleyberg opgegeven waarom hij tijdelijk op 16/1 en 14/2 niet tijdig heeft kunnen uitvoeren komen mij aannemelijk voor." Dus niet gelden vd aannemingssom inhouden, wel kleine boete. 

23/2 - PV Kraay en Gijs tegen hermanus Klein Reissink, landbouwer Gooi, wegens ontvreemding van geld.

Er bestond geen bezwaar- en kleinkinderschool. 

2/3 Onderwijzer Gooi benoemd Johan Nicolaas Mazee uit Hooge Hexel, gem.Wierden. 

9/3 overzicht genomen maatregelen tot blussching en voorkoming van brand. Brandbluschmiddelen in kom dorp: a. brandspuit (aanjager) met 125m. linnenslang b. grote brandspuit c. kleine brandspuit d. handbrandspuit b,c,d met gummislangen voorzien e. 100 emmers brandhaken en ladders In Keyenborg bij de kerk 1 grote brandspuit met 25 emmers.

 

13/3 - Klacht tegen gem.veldw. A.Hoevers. adres van raadsleden JM Koning. aanleiding: door Kraay en Hoevers PV opgemaakt tegen Albert Vorentjes, dienstknecht te Bekveld, wegens overtreding jachtwet nabij Kervel in nacht 17/18 nov. Voorgeleid kantongerecht Zutphen, veroordeeld, maar door arrondissementsrechtbank vrijgesproken, nadat door getuigen moet zijn bewezen, dat zich een ander persoon aan het delict moet hebben schuldig gemaakt.

Of al dan niet ter goeder trouw is gehandeld is aan oordeel Off.van Justt., wel is het vertrouwen vh publiek in hem zeer geschokt (in Hoevers dus). Mocht de veldwachter Hoevers evt. niet met genoegzaam beleid en tact zijn opgetreden, dan is dit meer te wijten aan Kraayenbrink die toch reeds jaren in functie is en met wie hij in de regel overtredingen gaat opsporen. dat Hoevers zich met Kr. in het veld begeeft, daarin zie ik niet het minste bezwaar en dat de nachtelijke tochten een ongunstige invloed op zijn dagdienst uitoefenen, durf ik (burgemr.) gerust tegen te spreken.

Mij is niet gebleken dat het uitloven van premiŽn door particulieren (zoover bekend geschiedt zulks te dezer plaatse enkel door Baron von Twickel) in deze een ongeoorloofde rol speelt. Hoevers is ijverig - naar oordeel van het publiek mogelijk te ijverig - en tot zijn voordeel strekt, dat hij geen misbruik maakt van sterke drank (kennelijk iets bijzonders).

Kraayenbrink had ook op jaarmarkt 9-11-1898 een verkeerde persoon hebben bekeurd; bij hem schijnt phantasie niet te zijn uitgesloten. Het komt mij wenschelijk voor (6-12-1898 heb ik dit reeds eerder hebben uitgesproken) Kraayenbrink een andere standplaats kon worden aangewezen. (opzoeken Brievenboeken 1898). Hoevers is hier pas 3 jaar in functie en daardoor nog maar enkele jaren van ondervinding. Aan: CvdK; van: Burgemeester

 

27/3 - PV Kr. en Hoe tegen Albert Vorentjes, dienstknecht wegens overtreding jachtwet. (dus nog een keer!!!)

28/3 - PV idem, nu wegens weerspannigheid! 

30/3 - PV Hoevers voor ingesteld onderzoek afbranden woning Herman Onstenk, arbeider Bekveld.

30/3 - PV Gijs en Kr tegen HJ Lucassen en Th.Loeke, scharenslijpers uit Nijmegen, wegens openbare dronkenschap. 6/4 - Hr. S.de Lange, onderwijzer Gooi, Ned.Isr.

7/4 - Vergunningen sterke drank, overzicht: 1. B.Demming - Dorp 8 - 1 lokaal 2. HJ Brethouwer wed.C.Langeler - dorp 11 - 3 lokalen 3. G Geurtsen - Dorp 12 - 1 lokaal 4. H.Wezenberg - Dorp 13 - 2 lokalen 5. WB Kerkhofs - Dorp 40 - 1 lokaal 6. B Grootbod - Dorp 52 - 1 lokaal 7. J.Langeler - Dorp 56 - 1 lokaal 8. HSJ Wansink - Dorp 71 - 1 lokaal 9. G Voskamp - Dorp 100 - 2 lokalen 10. JR Besselink - Dorp 110 - 2 lokalen 11. H Kreunen - Dorp 114 - 2 lokalen 12. WB Witte - Dorp 117 - 3 lokalen! 13. JJ Hoekert - Dorp 120 - 1 lokaal 14. Joh.Gerh. Maresch - Dorp 122 - 2 lokalen 15. JB Leemreis - Dorp 127 - 2 lokalen verder 5 in Gooi, 1 Bekveld, 1 Noordink (Hissink, Witte Paard?), 1 Varssel. Totaal 23. totaal 1-11-1881: 29 drankinrichtingen 1-5-1882: 25 drankinrichtingen met vergunning 1-1-1900: 13 31-12-1899: 23 met vergunning. Vergunning kostte f25,- tot f40,-.

Demming, Langeler, Geurtsen, Wezenberg, huidige Spalstr.(toen Marktplein?). Dorp 8-13. Kerkhofs,Grootbod, Langeler, Kerkstraat? Dorp 40-56 Wansink-Voskamp-Besselink-Kreunen, Raadhuisstr. Dorp 71-114. Witte,Hoekert,Maresch,Leemreis, Spalstraat. Dorp 117-127 Bij nummering huizen nog geen straatnamen in gebruik. Wel bij noemen straten zelf soms. Nummering is nogal eens veranderd.

11/4 - Hengelo Dorp 141 huizen, 708 inwoners. totaal gemeente 652 huizen, 3479 inwoners. 3479: 708 Hengelo, 183 Dunsborg, 743 Gooi, 806 Bekveld, 608 Noordink, 431 Varssel.

19/4 - PV Kraay Th.van der Linde had naam Th.Loeke opgegeven (zie eerder) 

21/4 - Brief aan aannemer H.Enklaar, Ruurlo die onderwijzerswoning bouwde. "Verver Lenselink deelde mij mede dat er minder aangename beestjes in eene bedstede der oude woning zijn gevonden. Hij hoopt het met een sausje te verwijderen, maar toch de vraag: of die diertjes door het gebruik van de oude pannen en steenen ook overgebracht kunnen worden? Indien bevestigd, dan wijzigen bestek. 

26/4 - PV Kr. tegen Hendrikus Berendsen, landbouwer wegens openbare dronkenschap. 

2/5 - voor 23 drankvergunningen is betaald f640,- aan Frederiks. 

2/5 - lokken Ned. werklieden naar Dld. 

ook vaak brieven over: schutterij, nationale militie, nederlanderschap (o.a. EJ Weustenenk) 

7/5 - dienstregeling Holl.IJzeren Spoorweg afgekondigd en aangeplakt. Jacht en vischakten 

15/5 IAW Kerkhofs Bij sollicitatie school Varssel: was afgelegen plek waardoor vaak mutaties plaats hadden!

2 dekhengsten in de gemeente: Gladiateur en Otto van dhr. Colenbrander, Brummen. Stonden bij H.Mentink op Zaalbrink. in 1899: 103 merries gedekt. Voldoende weiland staat paardenfokkerij in de weg. 

28/5 - eervol ontslag Samuel de Lange, onderwijzer Gooi. 29/5 - PV Kraay tegen Derk Jan Enzerink en Arend Rietman, arbeiders, wegens loopen over andermans grond. 

31/5 - typhus in Varssel. - Jachtakte: AM Helmich, B.Demming, Jkhr.Bosch van Drakestein, B.Esselenbroek, J.Klem, JW Sueters, HM Mentink, Joh.Mentink, Baron von Twickel, A.Besselink.

25/6 - Burg.Mossel zelf in aktie: had 12/6 persoon weggejaagd bij bakker Menkhorst (tegenover Chr.school). Alleen dochter en naaister (weduwe Toevank) thuis. Zogenaamd collecte voor kerkelijke instelling. 

7/7 - Stoomtramwegen: aanleg tram. 

9/7 - Omnibusdienst. AC Kleyberg, meer dan 75 jaar, doet vervoer nog steeds persoonlijk. Heeft op het ogenblik niet anders dan 1 hinkend paard in eigendom. Gedurende laatste tijd door den een en dan door den ander met een paard is voortgeholpen om den dienst te kunnen uitvoeren. Daardoor ongeregelde diensten. Zelf is hij niet bij machte vereiste paarden aan te schaffen. Gemeente heeft hem al een keer gesteund. Bij boete nog meer in verval, dus niet wenselijk. Binnenkort toch stoomtram. 

9/7 - PV Hoe en Kr: Albert Bretveld, schoenmaker, Derk Jan te Brake, arbeider en Evert Eggink, klompenmaker, allen Hengelo, wegens openbare dronkenschap. (Hengelose kermis bloemetjes buiten gezet!). 

11/7 - Brief dat Kleyberg beloofde spoedig een paard te zullen kopen. Vervanger voor zo'n korte tijd niet zinvol. 

17/7 - verbetering wegen Kerkekamp (openbare voetpad naar Vorden) en rijweg naar Regelink. Weg eigendom van mevr.weduwe de Gravere uit Velp. Brief was gericht aan Joh.Damen te Cotthem (eigenaar Regelink). Wilde verbeteringen. 

28/7 - college van Zetters voor Rijksdir.belastingen: Roelof Kreunen, geb. 21-8-1826, bakker Joh.Klem, 15-7-1855, winkelier Teunis Harmsen 2-5-1842, houtkoper Joh.Hendrik Besselink, 14-3-1847, landbouwer. (functie niet geheel duidelijk) 

4/8 - aanvraag Coop.Ver.Cooperatieve Zuivelfabriek Hengelo tot oprichting stoomzuivelfabriek. idem B.Hilderink oprichten korenmolen aan zijn stoomzuivelfabriek in Gooi. 8/8 - PV Hoe. en Kr.: Derk Jan Jansen, winkelier, wegens overtreding art.427 strafwetboek. (verloting misschien?) 

15/8 - brief aan DJ Jansen voor gebruik stoomketel in zijne korenmalerij. 

20/8 - PV Kr. en Hoe.: Zwier Bretveld jr. wegens mishandeling Gerrit JR Enzerink, 13 jaar. 

24/8 - PV tegen B.Hilderink inzake zijn stoomzuivelfabriek. 

24/8 - PV Hoe.: Albert Bretveld, schoenmaker wegens openbare dronkenschap. 

27/8 - PV Hoe. en Kr.: Hermanus Winkelman, Hengelo, overtreding drankwet. 

2/9 - PV Kr.: JG Keyzer, Hengelo, wegens ontvreemden van hout. 

23/9 - PV Kr.: Marinus Zilvold, dagloner Hengelo, wegens mishandeling Jan Barink, ook dagloner. 

28/9 - PV Gijs: 1. AJ Elsinghorst, koopman Zelhem 2. Th.Flink, leidekker Amersfoort beiden in kennelijke staat van dronkenschap 

1/10 - Klacht H.Berendsen, landbouwer, PV tegen Bernardus Hilderink, wethouder en zuivelfabrikant wegens belediging.

boekhandel H.Hofs

1/10 - verhoor JJA Klein Mentink door gem.veldw. Bij Winkelman is inwonende Bernardus Hilderink, wethouder, tevens zuivelfabrikant, die voorheen de zaak van Winkelman heeft gedreven en dat de naaste buren van Winkelman familieleden zijn van Hilderink.

2/10 - PV Kr.: Alb.Iebink en Jos.Elsinghorst, beiden arbeiders te Zelhem. aanvulling

8/10: PV Kr: hakhout en stroperij van Iebink. Elsinghorst medeplichtig.

25/10 - niet gewenst tolgelden af te schaffen (brief aan dir.HEK, Neede)

27/10 - grote werken: aanleg plein tot marktterrein. aangelegd, beplant en verhard. Kosten f850,-. 

 

2/11 - PV Gijs: Willem Bruil, Zutphen wegens ontvreemding van vruchten.

14/11 - enkelen (Demming en Klem) mochten ook schieten buiten jachtseizoen. ook: Jkhr.EEL Bosch van Drakesteyn en zijn onbezoldigde rijksveldwachter Johannes Derksen.

15/11 - PV Kr.: Zwier Brekveld en echtgenote wegens loopen op andermans grond. 

20/11 - PV Kr.: LJ Wagenvoort en Gerrit Wagenvoort beiden landbouwers, overtreding jachtwet. 

23/11 - PV Hoe: HB Lebbink, ontvreemding hout en strooisel. 

27/11 - PV Hoe en Kr.: GJ Luesink, Zelhem, ontvreemding hout. 28/11 - aanvraag GW Semmelink, rentmeester der goederen van Jkhr.HA Steengracht van Duivenvoorde te Den Haag, om schadelijk gedierte te doen schieten door Derk Jan Albert Maalderink, onbezoldigd rijksveldwachter, op gronden van jonkheer. 

1/12 - PV Kr.: HJ Mentink, overtreding veldpolitie. 

3/12 - jachtakte: Joseph Hubertus Wilh. Kerkhofs. 

4/12 - PV Kr.: Joh.H.Tankink, arbeider Hengelo, ontvreemding van hout.

14/12 - PV Kr.(winnaar op afstand met PV's): Albert Bretveld, dronkenschap (alweer!)

verslag drankwet 1900: 12 jaarmarkten, kermis Gooi. Handhaving openbare orde door 2 gemeenteveldwachters. Politietoezicht: 1 rijksveldwachter, 2 onbezoldigde rijksveldw. (Herman Wesselink en JW Keuben) en een paar te Ruurlo gevestigde manschappen der Kon.Marechaussee. "slechts" 3 man dronken. 9 uur kermis gesloten, herbergen 1 uur 's nachts.

18/12 PV Kr.: Gerrit Bruggink, arbeider, overtreding jachtwet. 

18/12 PV Kr.: Johanna W.Mullink en Weduwe W.Engelbarts hakken van hout op gronden douairiere Vrijheer von Twickel te Steinfurt. 

19/12 nationaal huldeblijk HM de Koningin ingezameld f40,84.

 

1901

bij stoomtuigen en ketels: Prins weg (zie 1900) wel: Menting,Hilderink,A.Jansen,SG Jansen,BJ Harmsen,IHW Vleeming. 

4/1 PV Kr. FHG Besselink en Th.J.Engelbarts,Hengelo, landbouwers, lopen over andermans grond.

8/1 PV gem.veldw.onderzoek afbranden woning (hut) Gerard Plumers, kleermaker Hengelo. 

11/1 geen spaar- en leenbanken in Hengelo.

19/1 PV Gijs: GH Hilferink, dienstknecht. Verzuim aangifte voor Nat.Militie. 

24/1 brief benoeming H.Jansen, schoenmaker, tot gemeenteraadslid (toch net in Hengelo?)

11/2 PV Kr. en Hoe.: B.Willink wegens mishandeling Bernardus Jansen, dagloner.

28/2 onderzoek afbranden woning GJ Huurneman, Noordink 

6/3 PV Hoe. en Kr.: Evert Harmsen en Arnoldus H., landbouwers, jachtovertreding 

12/3 rentegarantie stoomtram 

16/3 hulppostkantoor 's zondags slechts 1 uur geopend (11-12). klacht. 

18/3 PV Gijs.: Albert Elst, Hengelo Ov. openbare dronkenschap.

18/3 JH Langeler, Dorp 11, vroeg vergunning 

20/3 KERVEL: Over Baron von Twickel: veel wisseling dienstpersoneel, de meesten uit Duitsland, vaak voor enkele dagen. Thans vast in dienst: - Kathy Rensing, geb. 23-5-1861, Bentscheid?, gouvernante - Johan Lesch, geb. 20-22-1865, Eschweiler Dld., huisknecht - diens echtgenote, Olga Herbisch, geb. 18-4-1866, Gross-Sura, keukenmeid - Maria Hartmann, geb. 5-1-1876, Ostbevern, kamenier - Frans Heinrich Petering, geb. Oldendorf (zie graf), koetsier - Miss Nivel, bonne (?) officieel in dienst Vraag aan gemeente: of ene CCA Moye-Voigt in dienst op 't Kervel was.

21/3 - over toestand M.Kobus, de broer van de brievengaarder, die krankzinnig is (de broer dus). 

21/3 - JH Langeler Cz., Dorp 11, vroeg vergunning voor verkoop sterke drank in 3 lokalen. Kosten f10,- voor kwartaal. 

1/4 - 1e brief van nieuwe burgemeester Meyjes 

10/4 - PV Hoe.: HJ Roelvink Varssel, afbranden hooiberg - PV Hoe.: Hendrik Jan Tijdink, smid Borculo, overtreding veiligheid personen en goederen. 

18/4 - "wegens het groot aantal kiezers en de onbeholpenheid van sommige leden van het stembureau" 

18/4 - H.Hendriksen, koetsier uit Doetinchem, wilde vergunning voor sterke drank in Bekveld. (?) 

20/4 - vergunningsrechten sterke drank: zelfden als 1900, alleen JH Langeler Cz. nam het over van moeder (zie ook 21/3) (van Hotel Langeler). 

29/4 - PV Hoe: EJ Denkers, arbeider, afbranden woonhuis 

30/4 - PV Kr 27/4: Gerrit Jan Bretveld en Bernard Demming, bakker wegens diefstal van heide strooisel 

4/5 - brief aan G.Hilferink, gem. vroedvrouw. In maand tijd waren van de 11 overledenen 6 6 levenloos geboren kinderen, waarvan 4 verlossingen in Uwe tegenwoordigheid. (zelfs voor die tijd hoog gemiddelde) 

8/5 - PV Kr: Bernardus Jansen, arbeider, laten lopen van uitvliegend pluimgedierte op andermans bezaaide grond. 

21/5 - antwoord op aanvraag Dr Meinders voor maken van "waterloozing", mbv buizen van 15 cm. 

31/5 - PV Kr: Albert Jan Roelofsen, arbeider Dunsborg, overtreding wet jacht en visserij 

31/5 - PV Kr: GL Hissink, tapper Noordink (zie vergunningen 1900), vernieling van andermans te velde staande vruchten. 

31/5 - vergunning coŲp. boterfabriek 

1/6 - vergunning B.Hilderink niet verlengd (als wethouder toch niet zo veel invloed kennelijk) 

5/6 - FH vd Meulen beŽdigd als gem.secr. 

7/6 - aanvragen jachtakte: AM Helmich, BR Prins, B.Demming, J.Klem, B.Esselenbroek, JHW Kerkhofs. Blijkbaar geliefkoosde bezigheid voor winkeliers; voor landhuisbezitters logisch moesten hun wildstand toch op peil houden nietwaar 

12/6 - PV Kr en Johan Schel, onbezoldigd rijksveldwachter te Hummelo: Johannes Nijland, 25 jaren, stoelenmatter uit Enschede: opgeven valsche naam en beleediging 

17/6 - Antonie Hoevers: aanvraag eervol ontslag als veldwachter. Had plicht steeds goed waargenomen, zodat adres wel te verlenen was. 

21/6 - PV burgemeester zelf tegen Bernard Uenk, 30 jr. landbouwer: beleediging burgemeester 

21/6 - PV Hoe en Kr: Joh.Hendrikus Hermans, 40 jaar uit Gooi: onbezoldigd leveren van geneesmiddelen 

24/6 - oproep sollicitanten veldwachter, jaarwedde f390,- + f50,- voor kleeding 27/6 - 

PV Kr en Hoe: Willem Oldenmenger, 21 jr., dagloner: beleediging PV Hoe: tegen Oldenmenger wegens dronkenschap 

5/7 - PV Gijs: A.Fokkink, 49 jaar, dagloner, Noordink: laster 

8/7 - slechte brug over de Laak bij Erve Steenblik, Veldhoek vervangen. 

15/7 - PV Kr: GH Jolink uit Steenderen: beleediging

15/7 - PV Kr: Elias Kool, 25 jaar uit Amsterdam (uit hele land met markten!): 1. het houden van hazardspel op den openbaren weg 2. poging tot omkoping van een ambtenaar. Bij het bekeuren van die Mokummer kunt U zich wel een voorstelling van maken hoe dat gegaan is!

19/7 - PV Kr: Albertus Prins, 220 jr., arbeider, overtreding jachtwet 

19/7 - PV Kr (goed in vorm): Zwier Brekveld: 56 jr., arbeider en Wilhelmina Oplaat, 54 jr., uit Hengelo, wegens lopen op verboden terrein. (werd veel op gelet toen!)

22/7 - PV Marinus van Haren rijksveldwachter uit Vorden: Derk Harmsen, Noordink: stroperij. 

25/7 - arbeiderswoning van Hendrikus Wilhelmus Kanters afgebrand C163. Geen kwaadwilligheid, wel PV. 

29/7 - nog wat aanvragen jachtakten: J.Mentink, A.Besselink, HM Mentink, WFHJ Bosch van Drakestein en EEL Bosch van Drakestein. 

29/7 - korenmolen, vroeger bewoond door ME Dommerholt in 1900 afgebroken (?) - sollicitanten veldwachter uit hele land o.a. Bouko Katuin uit Friesland 

6/8 - PV Hoe (nu onbezoldigd): HJ Mentink (36 jr.) en JH Berentsen (14!) uit Gooi: overtreding wet jacht en visserij. 

6/8 - PV Kr: A.Lamers, klompenmaker en HL Jansen en GJ Kl.Mentink: lopen op verboden terrein. 

12/8 - vergunning voor ABS Schoenaker opzichter den jacht en visserij, voor houden van klop- en drijfjachten met honden op grond van Dr van der Heyden van Doorneburg (Warnsveld) 

16/8 - PV Gijs (slechts een enkele maal): JCC Hoenink, Noordink, dronken 

22/8 - PV Kr: GJ Bosman, overtreding wet jacht en visserij 

22/8 - nieuwe of herkozen gemeenteraadsleden: W.Kelderman, zonder beroep; DJ Jansen, winkelier; en Jan Willem Klein Lebbink, landbouwer. 

26/8 - raadsbesluit 22/8: concessie en rentegarantie aan B.Cuperus, Zutphen c.s. overgeschreven ten name van NV TMDG.(tram) 

26/8 - brand perceel B151 HW Lenderink, Dunsborg. Huis en schuur afgebrand. 

26/8 - 36 sollicitanten voor veldwachter. Groot aantal te oud, ongeschikt of onbekwaam. 1e kandidaat Frugte uit Zuid-Beyerland vond salaris te laag, kon hij niet met gezin van rondkomen, ook al was levensstandaard hier lager. Nu op zoek naar ongetrouwde sollicitant, dus: B.Katuin, marechaussee uit Niewolde. 

26/8 - jachtakte voor Baron MJFJAAV von Twickel 

28/8 - slechte kunstwegen: geen zwaar vervoer in winter. 

12/9 - Brief aan burgemr. Neede: "na ingesteld onderzoek is gebleken dat een automobiel, waarin eenige Dames en Heeren gezeten waren, den 1 Sept. jl. alhier is gepasseerd, komende van den Ruurloscheweg en de gemeente verlatende in de richting van Hummelo. Dit rijtuig vermoedelijk hetzelfde dat uwe gemeente passeerde, is dien dag ook gezien in de nabijheid van Doesburg. Wie de eigenaar is of welk nummer het rijtuig voerde is mij niet bekend." !!! 

14/9 - PV Gijs en Kr (ook eens samen): Joh.Josephus Hoekert, 45 jaar, winkelier: ijkovertreding. (geb. in 1855) 

16/9 - PV Hoe (onbez.rijksvw.): HJ Mentink en G.Olthof, klompenmaker: jachtovertreding 

16/9 - PV Kr: BJ Ellenkamp, Varssel, lopen op andermans grond. 

23/9 - Bij Jan Beijer, Bekveld, geval van typhus 

24/9 - PV Kr: GJ Bosman en HJ Harmsen lopen op verboden terrein - PV Kr: Jan Berend Regelink, 20 jr., boerenknecht: verduisteren van rijwiel. 25/9 - PV Kr en Hoe: Reint Fokkink 22 jr., arbeider, Bernard Mentink, 26 jr., arbeider en Hendrik Dommerholt 24 jr., bakkersknecht: wegens opzettelijke deelname aan een vechtpartij. 

2/10 - PV Kr en Hermanus Wesselink (onbez.rijksveldw.): Bernard Demming, 66 jaar, Berend Esselenbroek, 48 jaar, Johannes H.Klem 17 jr., Joh.Klem 46 jr., Hendrik Bruggink, 40 jr, arbeider, Frans Frederik Reichman (41 jr, veearts, en Adriaan Blom, 51 jr: jachtovertreding op grond van H.Coenen. Hier begaf Kraay zich op glad ijs, door vooraanstaande burgers te bekeuren. Demming, Klem jr., en Reichman gingen naar de burgemeester: Demming zou op verboden terrein hebben geschoten. Niet waar, en ze wisten dat de jachtopziener in de buurt was. 7/10 - herstel dorpstoren door timmerman DW Kremer 

12/10 - Katuin begint 18/10 (eedaflegging) 

15/10 - weer geval typhus Bekveld: JG Masselink 

17/10 - PV Kr en Hoe: LJ Wagenvoort: jachtwet 

31/10 - typhus H.Mentink, Gooi 4/11 - typhus J.Beijer, Bekveld (weer) en E.Wentink, Gooi. 

18/11 - PV Kr en Hoe: Joh.Klem, 46 jr, jachtwet (weer) 

20/11 - PV Kr en Hoe: B.Demming, J.Klem (beiden weer, Kraay had de pik op hen !?), B.Esselenbroek, AF Brinkerhof (Zutphen), Hendrik Voskamp, Alb.Enzerink en Hendrik Jan Beekman (Zutphen): zonder vergunning eigenares laten afdrijven en bejagen van gronden en jagen en drijven op wild na zonsondergang. 

26/11 - PV Kr: W.Klein Kranenberg, 36 jr. en EJ Eenink, stroperij.

diverse boswachters waren onbezoldigde rijksveldwachters: Derk Maalderink voor Jkhr. Steengracht van Duivenvoorde, en een Walgemoed. 

6/12 - PV Gijs: Jan Peters, Veldhoek (Zelhem): openbaredronkenschap 

12/12 - PV Kr: AJ Cuppers, 28 jr., klompenmaker: stropen 

16/12 - Jkhr. WFHJ Bosch van Drakestein en zijn zoon Erix Leander. 

16/12 - PV Kr en Hoe: HM Mentink Gooi, jachtovertreding 28/12 - Katuin wordt ingewerkt: PV Kr en Katuin: DJ te Brake, openbare dronkenschap PV Kr,Gijs en Katuin: Albert Bretveld (een gewillig slachtoffer), idem. 

30/12 - verslag kermis: daags na jaarmarkt. Handhaving orde door rijksveldwachters en marechaussee Ruurlo. Geen wanordelijkheden, 2 personen dronken, 1 houder van hazardspel geverbaliseerd. (zie juli) 31/12 - PV Kr en Hoe: Reint Ellenkamp, 21 jr., arbeider en Jan Willem Besselink, 22 jr., smidsknecht wegens vernieling van goederen.

 

1902

2/1 - MJA Kobus opgenomen in krankzinnigengesticht Zutphen op verzoek van zijn moeder. Vader was Anthon JT Kobus

6/1 - PV Gijs en Katuin (BK vanaf hier): JC Heikamp, 52 jr., koopvrouw uit Oldenzaal: openbare dronkenschap (!, een vrouw)

9/1 - 46 veulens geboren inb 1901 17/1 - PV Kr: Hendrik Voskamp, 21 jr., openbare dronkenschap

6/2 - B.Hilderink voornemen op te richten korenmolen laten varen

14/2 - PV Kr: Hendrik Bruggink, 40 jr., Dunsborg, jachtovertreding

15/2 - PV Kr.: H.Lebbink, 25 jr., Bekveld: jachtovertreding

21/2 - PV Hoe: H.Stoltenborg, 45, Gooi, jachtovertreding

10/3 - PV Hoe: Willem Oldenmenger, 22 jr., lopen op verboden terrein

18/3 - prijsopgave Keppel lantaarnpalen voor straatverlichting

21/3 - PV Kr: H.Dommerholt, bakkersknecht, dronken. Ging ervoor naar de burgemeester: had wel borrel gehad, maar was niet dronken. 2/4 - PV Gijs en BK: HW Kanters, dagloner, dronken

2/4 - Gijs en BK: afbranden schuur A.Kok op 1/4, Noordink

3/4 - PV Gijs en BK: Albert Bretveld, dagloner, dronken

4/4 - PV Kr en Hoe: Willem Oldenmenger

5/4 Huis en schuur W.ten Velde, B142 Dunsborg, afgebrand

9/4 vergunningen sterke drank voor (23): JB Leemreis, HF Dolphijn, JJ Hoekert, HSJ Wansink, Wed.H.Braakhekke, G.Voskamp, B.Demming, Wed. AJ Fokkink, K.Booltink, H.Kreunen, J.Langeler Gzn., JF Booltink, B.Grootbod, H.Wezenberg, G.Geurtsen, GL Hissink, JG Maresch, JH Langeler Czn., WB Witte, JR Besselink, WB Kerkhofs, J.Hilderink, H.Hendriksen veranderd t.o.v. 1901:

12/4 - A.Peters, diphteritis, Bekveld

15/4 - PV kr en Hoe: notaris Schepers uit Zelhem vermeende ongeregeldheden bij het houden van loterij alhier

17/4 diphterie in dorp: Herman Pieper

19/4 - oprichting postkantoor verheugd over vestiging postkantoor. echter: geen perceel, daardoor onderhandelen met particulieren. geen ruchtbaarheid aan voornemen geven, daar openbaarheid van invloed kon zijn op de aanbiedingen. 2 percelen geschikt en bruikbaar: a. Spalstraat 119c tegenover bestaande hulppostkantoor, eigendom DJ Jansen b. Hof 44 van HSJ Wansink, winkelier

25/4 - PV Kr: GW Olthof, jachtovertreding en belediging

29/4 brand Bekveld 288, EJ Klein Bleumink

2/5 - PV Kr: EJ Eenink 58, Varssel, mishandeling

5/5 - diphterie bij Berend Grootbod (cafe), dorp 52

6/5 - brievengaarder schrijft nog Hengeloo, sinds 5-6-1896: Hengelo. !

7/5 - oprichting postkantoor, schets panden

14/5 - PV Kr: Th.J.Wolters en Chr.W.Mentink uit Zelhem wegens aangewende pogingen om zich wederrechtelijk goederen toe te eigenen.

16/5 - PV Gijs: dronkenschap 5/6 - PV Kr: wegens "weiden en laten stieren"

7/6 - DJ Jansen wilde pand wel verbouwen tot postkantoor, maar toch nog te klein

10/6 - PV BK: Jan Evert Scholten, 58, openbare dronkenschap (winkelier?) 16/6 - PV BK: dronken

21/6 - PV Kr: Hulda Imke uit Oosterhout, rondreizende, 16 jr., toneelspeelster: oplichting

24/6 - PV BK: stroperij 8/7 - PV Kr: laten weiden en leiden van stieren in Gld.

15/7 - PV Kr en Hoe: idem

17/7 - brand H.Wissink, Gooi 168

21/7 - vanaf hier niet alle PV's meer genoteerd, alleen opmerkelijke 30/7 - loterij marktver. 2 draaiende trommels, 1 met loten, 1 met prijzen

20/8 - PV huisvredebreuk, 6 man uit Doesburg

30/8 - aantonen noodzaak postkantoor: snelheid telegrammen (afstand Zelhem en Vorden, allebei met spoorwegstation, 1 uur gaans, te groot) nadeel voor handel, nijverheid en partic. berichten

12/9 - vervolg dorp Hengelo: 760 zielen geÔsoleerde ligging, voorbeeld telegram om persoon aan te houden kwam uur te laat. ook baat voor marktwezen. Ook notaris en geneesheer willen graag, en ook voor boterfabriek gunstig.

23/10 - vergunning half nov. besluit aanwijzing lokaliteit voor telefoondienst en aanstelling personeel. vestiging in perceel, waarin thans hulppostkantoor bevindt eigendom van brievengaarder JW Kobus. advies: aanstellen als kantoorhouder

1/11 - voornemen ANWB wegwijzers op splitsing der wegen komende van Vorden - Ruurlo - Hummelo en hoek Spalstraat

13/11 - uitgebreid PV tegen Hendrik Domerholt. opm.: oppassend persoon, alleen op marktdagen wel eens dronken. (niet bijzonder, dat was iedereen, behalve de gereformeerden) 17/11 - Scholten weer dronken!

10/12 - jaarwedde veearts per 1-1-1903 omhoog met 200,-. Die van veldwachter omhoog met 50,- naar 440,-

16/12 - PV wegens verstoring nachtrust

22/12 PV tegen Hendrikus Mentink, molenaar en bakker (Keyenborg: Sloot): vernieling

 

1903

24/1 - PV Hoe.: tegen Derk Walgemoed, eveneens onbezoldigd rijksveldw.: openbare dronken-schap! leuke veldwachter, de een beboet de ander, dat is vast leuk gegaan

23/2 - aanleg telephoon plaatsing telefoonpalen op wegen van gemeente voor electrische geleiding - kermis 1902: 7x PV dronkenschap en 3 anderen; herbergen 1 uur gesloten

4/3 - vergunning voor DW Kremer, timmerman tot oprichting van een windhoutzaagmolen in Noordink (zie ZC). moest 20 meter van weg staan en verplicht stilhouden geleiders bij nadering van paarden!

5/3 - PV tegen Martinus Adr.Weg, kuiper: dronken 14/4 - B.Katuin vraagt al eervol ontslag (pas 6 maand aan werk) 21/4 - 23 vergunningen sterke drank. Ook H.Hofs, Dorp 52 (nu Lenselink de drogist denk ik) 15 in dorp. Op dorp 52 voorheen Grootbod. Grootbod afgevallen bij vergunningen. (overleden?, zie verder)

15/5 - PV verstoring nachtrust 4 man.

25/5 - vergunning H.Mentink oprichten broodbakkerij

10/6 - 14 sollicitanten (veldwachter?) 22/6 - Jan Evert Scholten heeft zich in nacht van 20/21 juni opgehangen (was dus niet winkelier). Veel drankmisbruik, woonde in kamertje

24/6 - telef. kantoor geopend (Greenwichtijd): 7.40-8.40; 10.40-12.10; 2.40-3.40; 5.10-6.40; zon- en feestdagen: 7.30-8.30 en 12.30-1.30.

9/7 jaarwedde telef.kantoorhouder JW Kobus 75,- W.Bruins plaatsvervangend tel.kant.houder

17/7 - G.van der Ley nieuwe veldw.

21/7 posterijen tot voor kort brieven die met laatste trein uit Vorden kwamen, konden worden opgehaald 10Ĺ uur. Antwoord kon andere morgen 6 uur weg. Nu brieven mo. 9 uur bezorgd, antwoord pas 12 uur, Nu handel en nijverheid in bloei toenamen moest mogelijkheid weer zijn.

25/7 - Dr Meinders beklaagde zich over ongepast optreden gem.vroedvrouw ! ze zou mensen ophitsen tegen Meinders

1/8 - PV Harmen Lubbers, timmerman, wegens niet aangeven ongeval zoon Reinirus Joh.L.

1/8 Openbare middelen van vervoer: 1. omnibusdienst: ondernemer is nu JH Langeler, logementhouder, Dorp 12 (hotel) voor personen en brieven en pakketten. 2. vrachtwagenvervoer GJ Helders, wed.Berendsen, Dorp 59 (Kerkstr?) 3. idem van HSJ Wansink, Dorp 88

3/9 - sprake van stichten bijz. school Gooi, anderen zouden naar O.L.S. Dorp kunnen. Gooi kreeg later 2 lokalen erbij.

22/9 brand G.Bretveld Bekveld veel PV's voor jachtovertredingen

25/11 - diphterie bij wed. S.Philips, Dorp 15 diverse PV's wegens bemachtigen van wild.

28/12 - PV Kr en G vd Ley: D.Besselink en JW Besselink wegens twistzoeken herberg van weduwe Grootbod + mishandeling van Alb.Roelofsen met mes 31/12 - bovengenoemd geval niet tot klaarheid??

 

1904

meeste PV's over dronkenschap; ook: "twistzoeken". 4 januari al stuk of 6.

4/1 - PV Kr en VD Ley: na vechtpartij in tapperij van Jan Hilderink contra: 1. Theodorus Salebrink, bakker te Deventer (wegens belemmering in te stellen onderzoek) 2. Christiaan Gerritsen en Jan Willem Willemsen, arbeiders uit Zelhem benevens Jacobus Willemsen (geb. 24-10-1874), "milicien", soldaat bij 3e Regiment Infanterie Arnhem wegens mishandeling van Bernard Heuskes, klompenmaker uit Steenderen. 3. Chr.Gerritsen en JW Willemsen (zelfden als 2) wegens mishandeling van Jan mentink, landbouwer alhier. Dat is een fikse vechtpartij geweest daar in de "Koepel".

6/1 - 1903 51 veulens geboren

8/1 - Burgemeester Meyjes kreeg reiskostenvergoeding voor bijwonen loting van Nationale Militie. Veldwachter Gijsbers ging mee als "geleider" der manschappen der Nat.Mil.

13/1 - vergunning voor TMDG voor oprichten werkplats met petroleummotor, smederij, bankwerkerij en draaierij: perceel Dorp 173b

16/1 - Aan Off. van Justitie over loterij Jansen. Heden morgen even vÚÚr de verloting begon heb ik den Schepers, notaris uit Zelhem laten uitnoodigen ter secretarie te komen. Hij voldeed hieraan terstond en werd toen mij met den inhoud van uwe missive in kennis gesteld. Onmiddellijk antwoordde hij "dan zal ik Jansen zeggen dat ik het niet doe". Heden namiddag 2 uur was de trekking nog niet begonnen. Men zegt dat Jansen aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Justitie getelegrapheerd heeft en op antwoord wacht. Zoo spoedig ik nader hoor zal ik U Edelachtbare bericht zenden."

16/1 vervolg Een half uur geleden kwam Jansen bij me, vertoonende een telegram van den Heer Secretaris - Generaal namens den Heer Minister van Justitie ongeveer (!) houdende als volgt: "Onder gegeven omstandigheden zal op nalating niet verder worden aangedrongen". Hij wilde nu nog probeeren hedenavond de trekking te doen plaats hebben.

18/1 vervolg ruzie bij Hilderink Brief aan den Heer kolonel Commandant vh 3e Reg.Inf.te Arnhem: De in het PV genoemde personen zijn geloofwaardige personen. Een der broeders van Willemsen moet, toen hij zijn sabel trok, hem vrij spoedig bij de kapotjas getrokken hebben en hem gedwongen hebben zijn sabel in de schede te doen, zoodat het zwaaien wel (moet) bestaan zal hebben, uit het onnoodig in de lucht schermen."

20/1 - PV na ongeval H.Riethorst 19/1 na onvoorzichtig springen uit den tramwagon

20/1 - loterij: brief aan CvdK: .. 12 loterijen geweest door de ondernemer DJ Jansen, in het logement De Carper, van de heer WB Witte olv notaris uit Zelhem. Geen toezicht door gemente, dus geen inlichtingen over "al of niet onregelmatigheden en frauduleuze handelingen", De laatste was 18/1 met toestemming van Min.van Justitie. Er zijn geen voorschriften in Hengelo omtrent houden van loterijen. (kwam 1905 landelijk, wh)

30/1 - telephooninstructie voor den plaatsvervanger W.Bruins.

2/2 - PV stroperij: Joh.Hendrik Tankink, Gooi

5/2 - PV tegen parapluie-koopman uit Venlo en Joh. Ant. Hofman, stoelenmatter Bredevoort: openbare dronkenschap. - veel gedoe rond ontslag HJ Zeevalking, onderwijzer Gooi. Ging naar Doesburg. - Joh. Derksen was boswachter bij Bosch van Drakesteyn

23/2 - PV tegen Evert Jan Wuestenenk, "bierhuishouder" wegens tappen van sterke drank zonder vereischte vergunning. Getuige was arbeider AJ Roelofsen. Bij dergelijke bierhuizen zal best een fles klare onder de tap hebben gestaan.

23/2 - Brief aan Consul-Generaal uit Keulen: Amsel Noach, diens vrouw Elisabeth Windmuller en kinderen waaronder Bernard, woonden in Deventer. Het gezin verkeerde in behoeftige omstandigheden. Vader Levi Windmuller overleed 1896. Elisabeth was toen al gestorven, waarna man en kinderen naar Dld. gingen. De nalatenschap van Levi was 500,- zijnde eene vordering op zijn zoon Herman, manufacturier alhier. (Spalstraat) - PV tegen Gerrit Dengerink, 15 jr., wegens diefstal van kippen en een konijn, tevens oplichting rijwiel smid Heesen. - Leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim: A.Meinders, JB Leemreis, HF Boegborn, D.Denkers, JL Pierson, JJ Florissen en JG Elzinga ipv W.Harmzen. (alle hotemetoten zaten er weer bij: hoofden scholen, pastoor, dominee, huisarts en een herbergier).

21/3 - schenking stuk grond marktver. bij Fokkingkamp, ca. 1200 m2 - PV wegens "onbeheerd laten staan van een kar met paard op den openbaren weg". 6/4 - brand stroomijt metselaar B.Huiskes nacht 4/5 april

11/4 - loterijen voor marktver. geen bezwaar. gebruikten geld voor goede doelen.

13/4 - B.Esselenbroek benoemd tot wijkmeester Noordink

20/4 vergunningen voor sterke drank: B.Demming (Dorp 9), JH Langeler (12), G.Geurtsen (13), H.Wezenberg (14), WB Kerkhofs (51), H.Hofs (68), J.Langeler Gzn. (73), HSJ Wansink (88), Wed.G.Voskamp (127), JR Besselink (138), H.Kreunen (143), WB Witte (146), JJ Hoekert (154), JG Maresch (156), JB Leemreis (161); 15 in dorp. andere huisnumers dan 1900! 5 in Gooi: Wed AJ Fokkink (225), JF Booltink (257), K.Booltink (283), J.Hilderink (287), HF Dolphijn (297). Bekveld: H.Hendriksen (510) Noordink: GL Hissink (519) Varssel (wed.H. Braakhekke (704) Totaal 23

9/5 afwijzend te beschikken op verzoekschrift van heer H.Berghege uit Deventer om concessie te verlenen tot het oprichten en exploitatie van een gasfabriek in deze gemeente. (weer voorbeeld conservatieve gemeentebestuur)

25/5 - PV Gijs: Albertus Bretveld, arbeider, dronkenschap (alweer) 20/6 - vergunning voor vergroting School met den Bijbel

24/6 - ongeval Cornelis Hofman, handelsrijziger uit Zwolle. Eigenaar vd automobiel is de heer HSJ Hijmans te Arnhem, dit volgens marechaussee Komijzer uit Ruurlo.

27/6 - plannen om Steenderenscheweg vanaf Eulink's handwijzer (toen al!) te verharden en de weg aanvangende bij den bestaanden klinkerweg loopende door den Keyenburg langs de kerk der RK-gemeente.

30/6 - schuur afgebrand Wed.Bruil-Momberg, wijk Noordink. Ontstaan in de nok door vonken uit de schoorsteen van de bakoven. Verbouwing school Gooi: laagste inschrijver Gerhard Wolfs uit Winterswijk f5421,- nieuw: bijbouwen van privaten, gang en 2 lokalen. Aanbrengen nieuwe kap en balklaag en verbeteren van bestaande privaten met bijlevering van alle daartoe benodigde materialen, alle arbeidsloon en transporten.

18/7 - PV verhoor Hendrik Voskamp, arbeider, alhier. Het paard van de stalhouder Langeler moet naar men mij mededeelt nog al eens schrikachtig zijn en beangst voor automobielen.

26/7 - PV contra Hendrikus W.Kanters, arbeider, dronken

28/7 - PV contra milicien Jan Maalderink, wegens zingen van socialistische liederen (waren ze niet gewend in Hengelo).

1/8 - verzoek AB Langeler (Banninkstraat?), winkelier, om vergrooting vd rookerij behoorende bij de slachterij en zouterij. Gevestigd in perceel Dorp 128. (hier begonnen?) Brief aan: kerkbestuur NH gemeente, H.Blom, wed.M.Voskamp, J.Bilderbeek, G.Bruggink (dit waren dus de buren en wrsch. de enige bewoners vd Banninkstraat toen)

13/8 - nieuw torenuurwerk f1050 voor 1-1-05 aan fam. T.vd Kerkhof en Zonen te Aarle-Rixtel.

18/8 - PV tegen Betje Kolet, 12 jr., uit Utrecht diefstal (dergelijke vreemdelingen zag je op de markten) aantal zielen 31-12-1899: 3479 - PV tegen Albertus Prins, varkensslager (zie elders A.P., die niet zoals verondersteld Philips was.

24/9 - brand huis G.Schieven, Bekveld niets bleef gespaard, ook vee verbrand. Kinderen ternauwernood gered. 27/9 - Gagement Gradus Besselink gewezen kanonnier Ned.IndiŽ. Nu in Hengelo. 27/9 - maatregelen ter verbetering waterleiding, vooral Veengoot 27/9 - brief aan Vz. Gezondheidscie Doetinchem over arrestantenlokaal (in NH-kerk): afmetingen lengte 4.38m., breedte 3.20m., hoogte 4.85m. geen verwarming 's winters vloer van hout, met bezem gereinigd in lokaal brits met stroozak en 2 dekens voeding door gem.veldw.: brood en koffie langste duur: 's avonds 6 tot 's morgens 8 uur; maar in de regel korter (altijd dus slechts voor 1 nachtje, anders gingen ze naar Zutphen of zo?) 1 lokaal in gemeente, was gedeelte van kerkgebouw NH-gem. Fl.8,- huur per jaar. Voor vrouwen geen afzonderlijk verblijf. door ligging geen gelegenheid bewaker te waarschuwen boven deur een raam hoog 2 1/2m., breed 3/4m., licht- en luchtscheppen: licht is schaars, lucht voldoende. lokaal was goed droog en niet tochtig. 3/10 - aanvraag AB Langeler tot oprichting van een werkplaats met vleeschsnijmachine door stoom gedreven voor worstfabrikatie. aparte zitting 17/10 7/10 - PV Kr: Lambertus Jan Wagenvoort, strooperij. 13/10 - Jan van der Lugt uit Wageningen, geb. 24-06-1871, werd hoofd vd Bijz.school 18/10 - de wegen ondervinden veel hinder van het verkeer met melkwagens en hebben dringend maatregelen nodig 19/10 - toestemming obligatielening f50.000 TMDG 1/11 - bestelling 325 hondepenningen 7/11 - AB Langeler krijgt toestemming 9/11 - vacature voor gemeenteveldwachter (VD Ley moest weg, zie ZC ed) 24/11 (vertrouwelijk): onderwijzer Neuteboom op Gooise school zou kinderen slaan. Brief aan hoofd Elzinga. (PS Later kwam er naast de openbare Gooise school een School met den Bijbel in Bekveld. Hiervoor werd uitgebreid gelobbyd en gedreigd met hel en verdoemenis om de kinderen van de Gooise school te halen en naar Bekveld te sturen. Ds Barbas deed daar ook aan mee. Aldus Tante Henny.) 25/11 - jaarwedde veldw. blijft f475,- 28/11 - FH vd Meulen benoemd (gem.secr.) 3/12 - gezin Joh.B.Sprenkeler. Dorp 17 verkeert in behoeftige omstandigheden (fonds Armbestuur) 9/12 - PV tegen K.Booltink, tapper

10/12 - tijdens de bouw Gooise school geschil tussen aannemer Wolfs en architect/opzichter. De laatste keurde het materiaal (hout van de ramen) af, dat wel werd gebruikt. Gemeente gelastte hem dit te vervangen. Werd niet aan voldaan. Rechterlijke beslissing afwachten. Gemeente wilde zelf spullen gaan verwijderen, maar begaf zich dan op gevaarlijk terrein ivm de subsidie. 12/12 - brief aan Dir.Generaal der Posterijen Telegraphie 's Gravenhage De rijkstelephoondienst alhier wordt uitgeoefend in het dienstlokaal vh hulppostkantoor dat deel uitmaakt vh perceel bewoond door en in eigendom toebehoorende aan de brievengaarder, telephoonhouder. Dit lokaal biedt geen voldoende ruimte om daar in te plaatsen een spreekcel voor den interlokale telephoondienst. De telephoonhouder staat geen ander vertrek van de woning af. 14/12 - ontvreemd uit schuur van hotelhouder Witte: 2 oude paardedekens. In die schuur waren ook uitgespannen paarden van Willemsen en .. Lettink, beiden kippenkopers uit Ambt-Doetinchem. Bij vergissing meegenomen? 15/12 - Loterij Jansen. Brief aan Off.van Just. "Het is mij niet gelukt te weten te komen, wie de hoogste prijzen in de laatst gehouden Hengelosche loterij hebben getrokken. De ondernemer zegt "dat hij persoonlijk aan niemand hiervan bericht zendt". Wel was het zijn plan om bij de volgende loterijen gedeeltelijk de namen der prijswinnaars te maken. 15/12 - geneeskundige A.Meinders met apotheek geen 'tandmeesters' in het dorp of drogisten. Wel vroedvrouw G.Hilferink. 21/12 - brief aan CvdK: Buurtschap 't Gooi begint in de onmiddellijke nabijheid der gemeentekom. De kerktoren Gooi is op ca. 35 min. afstand van het midden van het dorp. Veldwachter Kraayenbrink in 't Gooi, welke 804 zielen telt.

 

1905

4/1 - HJ Hiddink 12/12 benoemd tot lid gemeenteraad 13/1 - 3 kandidaten veldwachter: Hendrik Schuurman, marechaussee te Lichtmis, gem. Staphorst, Gerrit Jan Vreeman, marechaussee te Koewacht en Joh.Hendrikus Wisseling, politie-agent te Zutphen. 16/1 - waaggebouw; verzoek aan TMDG om 10 dwarsleggers voor op te richten waaghuisje te mogen gebruiken. Lagen achter tramgebouw. 19/1 - C.Geurtsen, D13 vergunning sterke drank 28/1 - Schuurman tot gem.veldw. benoemd. 30/1 - Herman Jansen tot wethouder benoemd. 31/1 - waaghuisje gebouwd op het stationsterrein (lag dus aan overkant!) van TMDG. Kosten f770,- 21/2 - vergunning sterke drank G.Bruggink, Dorp 127 18/2 - geen vergunning sterke drank Mej. R.Arendsen en Wed. B.Grootbod, Dorp 66 (zie eerdere jaaroverzichten vergunningen) Het maximum aantal vergunningen was overschreden. 18/2 - intrekking vergunning Mej.B.Gerbscheid en Wed.H.Braakhekke 22/2 - Loterij. Brief aan DJ Jansen. "Namens den Heer Off.van Just. te Zutphen bericht ik u n.a.v. Uw request aan Z.E. den heer Min.van Justitie ingediend dat tegen de medewerkers van de notaris bezwaar bestaat indien over Uwe loterij de koninklijke goedkeuring is vereischt en deze niet is gevraagd of verkregen." 27/2 - max. snelheid stoomtram tussen gedeelte van voor de nabij Raadhuis gelegen school (met de Bijbel dus) tot tramstation en omgekeerd: 5.5 km/uur

weinig PV's meer (Kr. weg?) 21/3 - geen vergunning sterke drank DJ Eelderink, Varssel 20/3 - vraag over kind van H.Schuurman: "werd niet in de marechaussee-kazerne van Wolvega opgenomen" 21/3 - H.Schuurman komt donderdag a.s. eed afleggen 27/3 - typhus bij GJ Meulenbrugge Varssel 27/3 - 31/12-04: 3723 inwoners 27/3 - PV door Rijksveldwachter "Brigadier Tit." J.Rodermond contra IJkele de Jong, een venter zonder vaste woonplaats. Had de eer de eerste te zijn (openbare dronkenschap.) Kraay was dus weg, Rodermond kwam ervoor in de plaats. Of de HengeloŽrs daarmee blij waren, valt te betwijfelen. Ze kwamen van de regen in de drup. Maar voor ze daar achter waren, waren ze een jaar of 14,15 verder. (zie verder) 1/4 - eervol ontslag voor BB Neuteboom (naar Kampen) 1/4 - idem voor W.Bruins als plaatsvervangend telefonist voor den brievengaarder Kobus. Met het oog op den gezondheidstoestand van laatst genoemden , achtten wij het niet wenselijk dat er terstond een ander als plaatsvervanger worde aangewezen en stellen wij voor te benoemen Mej. Amalia D.C. van Leiden, geb. 5-1-1879. Zij woont in de onmiddellijke nabijheid van het hulpkantoor der posterijen. (Hengelo schroomde niet vrouwen te benoemen in dit soort functies) 10/4 - brand woning Hendrikus Berendsen, landbouwer, Reigersvoort no. 340 + schuur. Begon in schuur. Stond niet gunstig bekend. Hypotheek werd nooit betaald. Waren in huis aan het kaarten. 13/4. - Op 7/5 voor het eerst zondagsschool in Varssel. 17/4 - vergunningen sterke drank. Zelfde als 1904, alleen wed. G.Voskamp vervangen door G.Bruggink. Verder verdwenen van de lijst wed. AJ Fokkink en Wed. Braakhekke. Nog 21 over. (2 vergunningen in andere handen, 2 opgekocht en ingetrokken!) ?zelf geschreven? 17/4 - in raadsvergadering van 9/3 besloten tot goedkeuring om rails te mogen heben, leggen en houden op gemeentegrond tusschen de percelen EJ Weustenenk (cafe Flora) en S.Fortuin vanaf de tramweg TMDG door Spalstraat tot perceel waar ze pakhuis wilden oprichten. Tegen bepaald bedrag goedgekeurd. 20/4 - in krankzinnigengesticht Zutphen: AJE Kleyberg, Joh.Wilh.Mentink, MJA Kobus, en Maria Mentink-Booltink 2/5 - PV wegens partij gevonden spek, ontvreemd van A Kettelarij, arbeider uit Vorden. 8/5 - ADC van Leiden 9/5 beŽdigd 10/5 - geen vergunning sterke drank voor G.lenselink, huisschilder 18/5 - PV diefstal van een kip! 2/6 - benoeming waagmeester HJ Besselink. Jaarwedde: helft jaarlijkse opbrengst waaggelden 5/6 - G.Lebbink, Noordink oprichten inrichting tot bewerking van hout met windmotor - W Bruins naar Rotterdam. W.Kraayenbrink in Overasselt (mochten nog wel kiezen) 27/6 - verlof in Dinxperlo gevraagd door Johannes Heesen in Dinxperlo tot drankverkoop. Hier 10-06-1903 gevestigd komende uit Hummelo en Keppel, 25-03-05 naar Bocholt. 1/7 - Marinus Schutte uit Laren benoemd op Gooise school. 4/7 - ongeval A.Verhey in klompenmakersbedrijf FJ Jansen, Dorp 399 25/7 - diphterie PH Pelgrum, Gooi 358 5/8 - brand hooi- en zaadberg G.Vos, Bekveld 480 16/8 verzoek vergunning sterke drank HC Jansen Gooi 213 18/8 levering petroleum OL scholen, straatverlichting en gemeentehuis was eerst gegund aan D.Kreunen, doorgestreept; nu JH Wansink. 31/8 - uurwerk: slagwerk niet in orde. weer firma Kerkhof & Zn uit Aarle-Rixtel 2/9 - nieuwe bliksemafleider dorpstoren 4/9 - stoomtramweg-wissel in Spalstr. (DJ Jansen-TMDG) 23/9 - PV tegen Frederik Coenraad Wansink, huisschilder (ijkwet) 27/9 - idem tegen Herman Johan Besselink, waagmeester (ook ijkwet) al snel aan zijn broek, pas begonnen 28/9 - PV tegen Hendrik en Abraham Kalot uit Zutphen, wegens mishandeling van Bernardus A.Terstege, zadelmaker uit Silvolde (St.Michielsmarkt) 21/10 - vergunningen andere dan sterke drank (verlof A?): EJ Wuestenenk (Flora), G Kremer (hoek Spalstr/Raadhuisstr), Fr.J. Hermsen, HG Bijenhof/ wed.A Fokkink (zie eerder), Th.Gr.Bruinderink (Spalstr.), G.lenselink (schilder, later drogist), B.Grotenhuys, M.Winkelman en JH Besselink. 23/10 - over wissel- en zijspoor Spalstraat brief aan directeur TMDG: antwoord op schrijven 18-07-1905: bij raadsbesluit 31/5 aan de heer DJ Jansen, winkelier, vergunning verleend tot het leggen van tramrails in den openbare weg (Spalstr.) voor het hem in eigendom toebehoorende perceel ..., in aansluiting met de trambaan zulks ter verkrijging van een zijspoor naar een door hem op genoemd perceel op te richten pakhuis. In vergadering van 21/10 nu besloten vergunning te verlenen tot het aanbrengen van een wissel om het zijspoor te bereiken met het materiaal van TMDG 27/10 - beschrijving Hengelo: Keijenborg: een RK-kerk, Gooise school, boerderijen liggen verspreid, aantal woonhuizen voor burgers uiterst gering Dorp Hengelo: 2 scholen, 2 bewaarscholen, 3 kerken 27/10 - ongeval Hendrik Wolsink, leiendekkersbedrijf van JW Polman uit Zutphen (van kerk gevallen?) 30/10 - PV wegens "het onbeheerd laten staan van kar en paard" of wegens: "ontvreemding van strooisel". 6/11 - 350 hondenpenningen van geel koper voorzien van naam gemeente Hengelo G en jaar 1906 9/11 - PV opgemaakt door G Lenderink, tramconducteur wegens aanrijden door den locomotief van een persoon op den trambaan den zgn. Heisterboom - PV tegen Marinus Veld, stroperij 10/11 - nachtwacht A.Gr.Roessink, geb. 26-12-1872 veldwachter H Schuurman, geb. 14-1-1877 pensioenuitkering na hun 60e 13/11 - PV door burgemr. zelf tegen Albertus Prins, slachter, wegens mishandeling van Reint Ellenkamp, spoorwegbeambte uit Winterswijk 13/11 - brief CvdK waarom jaarwedde veldwachters niet verhoogd was naar 475,- burgemr. en weth. Hilderink waren voor, rest tegen 13/11 - drankwet: door Inspecteur van het Toezicht op de naleving der Drankwet in de 2e inspectie te Zwolle geconstateerd dat sommige localiteiten niet aan eisen voldeden. Controle gemeente bij H.Kreunen, B.Demming, JJ Hoekert en J.Langeler Hebben veranderingen aangebracht. 14/11 - jaarmarkt erbij, laatste woensdag augustus 20/11 - weer vergunningen jachtakten o.a. JHW Kerkhofs, 54 jaar, manufacturier, gold op bepaalde gronden 22/11 - onbez.rijksveldw. A.Hoevers bekeurde nog: overtredingen jachtwet Hendrik Jan Arendsen, Albertus Marinus Arendsen en Johannes Antonius Goossens 6/12 - PV Schuurman tegen Arend te Brake, schoenmaker: dronken 7/12 - sollicitatie gem.secr.: 7 uit hele land o.a. Tenckinck 8/12 - JC Reepmaker van Belle bezoldigd ambtenaar Burgerlijke Stand 9/12 - Hengelo draagt bij tot verharde weg Kruisberg - HEK 20/12 - Tenckinck uit Weesperkarspel kandidaat nr.1 20/12 - nieuwe roodkoperen bliksemafleider op toren geplaatst door J.Polman uit Zutphen voor 115,- 27/12 - PV Rodermond: Hendrik Bruggink, landbouwer - Tenckinck aangenomen, 5-1-06 beŽdigd

 

1906

2/1 - geen wegen in Hengelo voor motorrijtuigen gesloten 3/1 - Jan Walgemoed, 38 jaar, was werkbaas bij Burger Weeshuis, Zutphen; kreeg nu jachtakte Hengelo, Zelhem, Warnsveld en Steenderen. Kreeg geen vergunning voor Vorden. 3/1 - ongeval Gerrit Buunk, smid, bij BG Ruesink 10/1 - 1905: 24 veulens geboren 11/1 - Regelink brief aan J.Damen uit Cotthem: "Men klaagt zeer over den slechte toestand waarin de weg achter 't Regelink verkeert. Laten opknappen of 10,- sturen om hem te verbeteren." 11/1 - PV tegen Jan Regelink wegens huisvredebreuk Rodermond en Schuurman hadden drukke tijd met bekeuren o.a. HJJ Tijdink, overtreding arbeidswet 23/1 - Brief aan TMDG: bepaling: Alle treinen, onverschillig van welke richting zij komen, moeten stoppen voor het begin van de boog, gelegen bij Hotel Langeler en niet weder in beweging gebracht mogen worden, dan nadat een treinbeambte zich naar het hoekpunt heeft begeven, en na zich overtuigd te hebben, dat den boog veilig door den trein bereden kan worden, van daaruit door een geluidsein aan den machinist heeft bericht dat den trein kan opkomen. Werd door somige treinbeambten niet juist de hand in gehouden. (ik zie het voor me!) stukje naar vial Tram 5/2 vergunning bouw woning sectie K nr.1905 door JH Wansink & Co. 6/2 Kervel! klachten bewoners Bekeveld nopens toestand wegen: antwoord: toestand kan door natuurlijke ligging niet zo zijn als elders. Pootrecht (wat zou dat precies zijn?) voor meerendeel aan buitenlanders (de Duitsers op 't Kervel) die wegen niet onderhouden. Is al aangedrongen op beter onderhoud bij Bestuurders van St.Anthony Groote Broederschap, Zutphen, dat ter vorige jare door hetoverlijden van mevr. de DouairiŤre IJACMJN Vrijheer von Twickel, bezitster van verreweg het grootste aantal bunders in Bekveld, nu voor 1/4 in handen van notaris JM Koning. Hij zal er beter voor zorgen. !

12/2 - Wat betreft verbetering Iekeing al besloten tot verbetering, weg ook monsterplaats voor paarden. Totale kosten 1960,63. Particulieren 840, gemeente 500, over 620,63. kennelijk veel geld toen, werd heel moeilijk over gedaan (zie elders) 19/2 - 11 dienstplichtigen naar Zutphen met tram 24/2 - PV Hendrik Bannink, mishandeling 5/3 - PV wegens het na zonsondergang rijden op een rijwiel, niet voorzien van een brandende lantaarn, of bv. zonder vergunning stationneeren van woonwagen op openbare weg 6/3 - over berijden van HEK en toegangswegen. toegangswegen zandwegen, berijden met voertuigen voorzien van wielen met een belgbreedte van 10 cm. ondoenlijk is, althans bezwaar oplevert, aangezien vrachten zwaarder dan 500 kg. niet door 1 paard getrokken kunnen worden. De boeren konden door een verbodsbepaling hun werk niet meer uitoefenen. 7/3 - Zutphen wil rundermarkten op woensdagmiddag. Bezwaar Hengelo wiens markten altijd op woensdag waren. Kooplieden en aanvoerders zouden naar Zutphen gaan.

Joh.Th.Jansen, klompenmaker 22/3 DM Wullink, wijkmeester Gooi april - drankwet: vergunningen voor B.Demming, JH Langeler, C.Geurtsen, H.Wezenberg, WB Kerkhofs, H.Hofs, J.Langeler Gzn., HSJ Wansink, G.Bruggink, JR Besselink, H.Kreunen, WB Witte, JJ Hoekert, JG Maresch, JB Leemreis (15 in Hengelo) rest: JF Booltink, K.Booltink, J.Hilderink, HF Dolphijn, H.Hendriksen, GL Hissink totaal 21 (stukje uit gem.archief over Hofs kan dus mogelijk toch bij 1900-1920!) 18/4 - PV Rodermond: H.Voskamp beledigen politie-dienaar in rechtmatige uitoefening ambt. 24/4 verharding weg RK-kerk Keyenburg over den Pas door Reigersvoort tot gem. Steenderen 7/5 - brand zaterdag 5/5 een hoeve van Johannes Scholten, Varssel. Tot de grond afgebrand evenals 2 pinken, 1 kalf, 1 geit en 6 keunen ook ontstaan door vallen vonk uit schoorsteen op een hoop lies hooi en stroo opgestapeld tegen staldeur. Begon 1 uur namiddag en half uur later afgelopen. 9/5 - valsche munt opgestuurd: naar off. van just. met PV 11/5 - ontslagaanvraag gem.vroedvrouw 20-03-06 G.Hilferink; voorlopig aangehouden. (zie elders) 15/6 - Bernard Pasman, molenaarsknecht bij SG Jansen te Varssel (Varsselse molen) heeft zich opgehangen 23/6 ongeluk persoon werkzaam bij remise TMDG dikwijls PV's voor rijden zonder licht 29/6 - nog geen beslissing vroedvrouwontslag 2/7 - verbetering armenhuis Keyenburg 31/7 - jaarwedde gemeentevroedvrouw van 200 naar 300, zodat ze bleef 1/8 - in Doetinchem ambachtsschool opgericht. kreeg 100,- van Hengelo 16/8 - geval van diphteritis: GW Antink, Bekveld 31/8 - PV's tegen Fr.J.Harmsen, bierhuishouder wegens het in voorraad hebben van sterke drank. B.Grotenhuis, bierhuishouder, idem. (waar zouden deze cafeetjes zitten?) 5/9 - overleden de 70-jarige weduwe van vroegere brievengaarder (?vorige eeuw?) Martinus Wendelaar Bonga. Zij heette zelf: Sophia Hendrika Ferregeau de Saint Armand. 14/9 - D.Kreunen mocht petroleum leveren aan OLS. 19/9 - verzoek van GJ Wissink, molenaar (Olde Kaste) tot plaatsen van een petroleummotor. (Toegestaan) 29/9 - Erve Faalverink van Sint Anthony Groote Broederschap, Zutphen 1/10 - Veldwachter Rodermond woonde: Noordink E522 (volgens mij later in dorp, Raadhuisstraat, zie verhaal moord Beumertjes) 18/10 - PV wegens woest rijden op een rijwiel: Gerrit Jan Hesselink 23/10 - wegen Bekveld verbeterd door dichtmaken van gaten en ongelijkheden met zand, effenen der baan en dichten der sporen. toestand nu bevredigend (zie eerdere brief, invloed Koning?) 23/10 - tramplannen lijn Hengelo - Keyenburg - Velswijk - Zelhem - Halle - Varsseveld. De raad is genegen subsidie te verlenen, maar nam afwachtende houding aan tot vaststellen van bedrag. Brief gericht aan voorzitter tramcomitť Zelhem. 26/10 - HJJ Tijdink kreeg vergunning voor verkoop van "alcoholvrije drank". - Jachtakten voor : B.Esselenbroek, A.Besselink, HJ Kelderman, DJ Jansen, Jonkheer Bosch van Drakesteyn en zoon, H.Wesselink en B.Derksen (boswachters), JHW Kerkhofs, Joh.Mentink, HM Mentink. 13/11 - bakkerij op Dorp no.13 (C.Geurtsen, tevens cafe) niet meer in werking, alleen wat hij voor zichzelf bakt. De oven is gebleven zoals hij was. De korenmalerij van BR Prins bestaat niet meer; afgebroken (?waar?) Brief aan Insp. vd Arbeid

- PV Alb.Bretveld, paar maal per jaar dronken - eene Gerrit Schimmelpenning was korporaal-fourier bij 1e Reg.Infanterie 3/12 - burgemeester pleitte bij Hendrikus Bannink voor gevangenisstraf ipv geldboete. Kon niet betalen. 17/12 verzoek RK Kerkbestuur om bouw van Bijzondere RK-school (zou nog 8 a 9 jaar duren!) 18/12 stroperij in bossen van Freiherr von Twickel 26/12 brand woning H.Pelskamp, Bekveld + enig levend vee (2 kalveren, 2 varkens, 1 schaap, groot aantal kippen) afgebrand nacht 24/25 dec. Oorzaak: bakken van oliekoeken een uur voor begin van brand Inwonend was militair Reinder B. Lenselink. Al zijn spullen afgebrand behalve zakboekje, pantalon (wel smerig) en kwartiermuts. (aardig te vermelden)

 

1907

- Hoevers nu onbezoldigd 8/1 - honden moesten gemuilkorfd wegens hondsdolheid 11/1 - eervol ontslag 1-3-07 mej.Demming school 't Gooi idem 15/3 heer Menkhorst OLS 11/1 - termijn waarbinnen Armenhuis Keyenburg moest worden ontruimd met half jaar verlengd. - GC ter Haar was al overleden, weduwe: geb. Gerdessen 16/1 - over PV tegen (alweer die arme) Albert Bretveld nader verhoor A.Hoevers en G.Lenselink "Persoonlijk sprak ik met den heer Frederiks die mij mededeelde, dat Bretveld zeer slecht praat en hoewel niet dronken, een borrel op had en zijne verwondering te kennen gaf, dat juist Lenselink die zat te kaarten, precies vernomen had, wat Bretveld zeide, terwijl de anderen die zaten te praten met Bretveld, het niet gehoord hebben. Vandaar dat ik geloof dat de anderen wel voor de waarheid uitkomen." (en lenselink dus niet, wh) 21/1 - PV tegen scharenslijper Wilhelm Hofman uit Wijhe, geb. 1868, wegens loslopende hond zonder muilkorf. 30/1 - over drankwet: Reindjen Arendsen, weduwe van Berend Grootbod (hij had dus cafe eerst, later weduwe Arendsen, nu Hofs?) 2/2 - ongeval in smederij Coenraad Geurtsen (ook cafe, zie verhaal Eddy Geurtsen) 5/2 - difterie bij PH Pelgrum, Gooi, Berend Starink, Gooi 378, A.Nijkamp, RJ Otten, JW Rondeel, H.Lubbers 11/2 - ongeval in klompenmakerij R.Garritsen, Bekveld 506. kreeg PV wegens overtreding veiligheidswet 18/2 - verzoek gerhard Besselink uit Doesburg om inlichtingen ivm drankwet 18/2 - ongeval JW Sueters bij AB Langeler, spekslager. PV overtreding veiligheidswet - slechte toestand gem.financiŽn, uitgaven 25.000. slechts 185,07Ĺ voor onvoorziene uitgaven geen verhoging jaarwedde onderwijzers 22/2 - ook PV tegen de pastoor Joh.Jac.Florissen wegens overtreding wet hondsdolheid (nakijken welke veldwachter dit durfde; vast geen katholieke, want die had Hengelo niet) - School Gooi tijdelijk gesloten wegens de dipheritis, een week lang, kon in die tijd ontsmet worden alleen leerlingen van die school hadden het. besmettelijk 26/2 Politie "N.a.v. Uw verzoek dd 22-2 heb ik de eer U Edelachtbare beleefd mede te deelen, dat mij omtrent het door U bedoelde gerucht niets is gebleken; desbetreffende klachten ook niet bij mij in. Zoals de toestand thans is, laat de samenwerking tusschen rijks- en gemeentepolitie niets te wenschen over. Daar de hier gestationneerde Rijksveldwachter na ontvangen opdracht, geruimen tijd elders vertoeft, is deze gemeente in den laatsten tijd grotendeels van 's Rijkspolitie-toezicht verstoken. (wat zou de klacht zijn; opzoeken bij Inkomende Stukken?) 1/3 - verbouwing HSJ Wansink 5/3 - PV tegen JH Langeler, hotelhouder, ook overtreding hondsdolheid - Gemeente bestelde de cokes bij Gasfabriek Doesburg 7/3 - Reintjen Arendsen, weduwe Berend Grootbod, Dorp 68 (checken) - Berent Maalderink, kuiper 9/3 - PV A.Hoevers wegens mishandeling AGJ Besselink 9/3 - slechte staat van huis van eigenaar Harmen Kraassenberg (Noordink 609) bewoond door Engbert de Bruin, Noordink 598

13/3 - aanvraag H.Lenselink, landbouwer, voor vergunning voor oprichting van gebouw met oven, voor fabriek/werkplaats. 14/3 - na een PV kreeg je dergelijke brieven richting Off.v.Just.: "Ter voldoening aan Uw verzoek heb ik de eer Edelachtbare mede te deelen dat Albert Jan Roelofsen, van beroep boomhakker, geboren alhier den 15 februari 1880 ongehuwd is, dat hij kan lezen en schrijven en alleen lager onderwijs heeft genoten. Roelofsen behoort tot de NH-kerk en drinkt wanneer hij daartoe in de gelegenheid is, wel te veel. Volgens zeggen, heeft hij een opvliegend karakter en heeft hij, voor zoover mij bekend, geen veroordelingen achter de rug." 16/3 - eervol ontslag voor mej. ADC van Leyden, alhier, als plaatsvervangster vd telep-hoonhouder. 18/3 - G.Besselink, vergunning per 19/3 voor verkoop van alcoholhoudende drank anderen dan sterke drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de rechter voorkamer van perceel in wijk A, no. 154. (naast Maresch, zie drankvergunningen)) 20/3 - nieuwe Politieverordening (in bezit) 25/3 verzoek van gemeente aan Insp. vd Arbeid of boeren die ver van dorp woonden, niet zelf brood mogen bakken. Dit n.a.v. verzoek van Lenselink (1 uur van dorp). Valt een oven midden op het land onder de veiligheidswet. 27/3 - schipbreuk "Berlin", geen uit Hengelo. 30/3 - PV tegen Emil Strosser, machinist 23 jaar, geb. te Barmen (Dld?) wegens het vernielen van een ijzeren duiker door een stoomwals. Eigenaar stoomwals was H.Boeswinkel uit Zutphen. Hij betaalde de kosten van de duiker.

Dikwijls werden mensen van buiten het dorp bekeurd, met markten e.d. Excentriekelingen / illustere figuren ertussen waarschijnlijk. Bv. J.vd Linde uit Utrecht, venter in galanterieŽn, 48 jaar.

6/4 vergunningen sterke drank: B.Demming Dorp 18, JH Langeler 12, C.Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs 51, Wed.B.Grootbod 68, J.Gz.Langeler 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 138, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156 en JB Leemreis 161. Nog 14 in dorp; Hoekert verdwenen. verder: JF Booltink C257, K.Booltink 283, J.Hilderink 287, HF Dolphijn 297, H.Hendriksen 510, GL Hissink 519. Totaal 20. 8/4 - H.Lenselink kreeg vergunning voor bouwen van varkensschuur met oven 9/4 - afschrift akte der vergunning van JJ Hoekert teruggezonden. Faillissement JJ Hoekert. 11/4 - aanvraag HJ Kelderman, oprichting korenmalerij met zuiggasmotor 20 pk 11/4 - Brief van burgemeester Meyjes aan Min. van Binnenlandse Zaken: Zijn gezondheid liet te wensen over. Geneesheer vindt noodzakelijk een badkur te ondergaan. Met ingang van 22/4 verlof gevraagd voor hoogstens 3 maanden. 15/4 - M.Schutte weg uit OLS Gooi per 20/6 15/4 - JH Klem, manufacturier, komt in de plaats van ADC van leyden als plaatsvervangend kantoorhouder telefoondienst. "Deze persoon komt de Raad zeer geschikt voor". - woning Kraassenberg onbewoonbaar verklaard 19/4 - brief aan Gedeput.St.: In Zutphen werden zonder vergunning vee aangevoerd en verhandeld. Geruchten van 150 stuks. Wethouder ging 10/4 kijken in Zutphen: op marktterrein 10 uur werden aangetroffen 43 stuks groot hoornvee en 30 jonge kalveren. 1 uur later: 45 st. gr. hoornvee en 35 jonge laveren. Voortdurend aangevoerd en weggeleid. Indruk van gewone veemarkt. "Dienaren van politie of veldwachters werden niet opgemerkt". 19/4 - Brief aan DJ Jansen. Bestrating tussen tramrails voor zijn woning liet te wenschen over. 19/4 - HJ Besselink benoemd tot waagmeester per 1/5. Jaarwedde was helft van opbrengsten waaggelden. 20/4 - hondenkar zonder lichtgevend elantaarn en onbeheerd laten staan van kar bespannen met honden op den openbare weg. PV Schuurman tegen G.Weekestroo, groentekoopman uit Zutphen. 20/4 - brief aan Jhr. WFHJ Bosch van Drakestein (Zelle) over (n.a.v. adres): dakgoten in dorp moeten in verbinding staan met afvoerpijpen. (wilde boerenwoning bouwen). 22/4 - Brief aan Burger Weeshuis dat Hummelosche Voetpad (door Holterveld) gesloten was voor verkeer. Iemand had greppels gegraven en beplantingen aangebracht. Verzoek: heropenen. 29/4 Faillissement JJ Hoekert, Dorp 150 (vroeger 120) Per 18/1 afstand van vergunning voor sterke drank. Vergunning nu aan Reindjen Arendsen. "Toen Hoekert zich om inlichtingen aan het gemeentehuis vervoegde, werd hem gezegd dat hij thans geen recht meer heeft tot de verkoop van sterken drank in het klein en hem hiervan uitlegging gedaan". 1/5 - Armenhuis Keyenburg ontruimd 4/5 - weer diphterie in Gooi (Niessink) 8/5 gem.veldwachter H.Schuurman voorgedragen als onbezoldigd rijksveldwachter: "in belang van politiedienst". (waarschijnlijk omdat Rodermond vaak afwezig was, zie eerder) 11/5 - Kelderman kreeg vergunning 14/5 - gedoe over verharding Steenderenseweg. G.Elzinga was vertegenwordiger van Commissie tot verharding van wegen, eene verbinding vormende met Steenderen. Ging door als bepaald bedrag binnen 14 dagen binnen was. 22/5 - waarschuwing: Hummelosche Voetpad nog niet open. 23/5 - oprichten vereniging aangesloten bij Prov. Geld. Boerenbond Doel aankopen kunstmest, veevoer en ontwikkeling ivm landbouwbedrijf 25/5 - Klem benoemd verv. kantoorh.tel.dienst 27/5 - R.Kreunen overleden. In zijn plaats JHW Kerkhofs, manufacturier, benoemd tot lid college Zetters (?). 31/5 - Baron von Twickel, D446, vergunning tot verbouwen woonhuis 3/6 - Hummelosche Voetpad nog niet open, dus PV 4/7 met het oog op kermis moest Rodermond de gemeentepolitie bijstaan, daarom brief aan Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle op die data niet over Rodermond te beschikken. 7/7 HJ Hiddink, DJ Jansen en J.Heerink benoeming tot raadslid aangenomen 8/7 Diphteritis bij Roelof Tingelaar, Gooi 262 16/7 kennisgeving ongeval in nieuwe RK-school (Keyenborg) betreffende JA Poelder, stukadoor uit Zutphen. Bij bouw? 18/7 ongeval J.Schutterts, houthakker uit Stad-Ommen bij snoeien van bomen in het bosch "Het Klooster" 20/7 veel lotelingen onder de wapenen 24/7 vergunning verbouw woonhuis H.Lubbers, Dorp 119 24/7 vergunning vergroten keuken JB Leemreis, Dorp 161 25/7 gem.veldwachter H.Schuurman is ook onbezoldigd rijksveldw. 27/7 brief aan "Heer Majoor Commandant van het 6e Bataljon Rustende Schutterij te Zutphen", hier woonachtig zijn 1e luitenant FF Reichman en 2e luitenant Jhr. EEL Bosch van Drakestein. U ziet de notabelen waren niet te beroerd om een robbertje te vechten. 31/7 PV tegen Gradus Kremer, kastelein en timmerman, overtreding drankwet. 31/7 renteloos voorschot gegeven van 10.000 aan Tramweg-Comitť Hengelo G. - Doetinchem voor aanleg en exploitatie van stoomtramweg Hengelo - Velswijk - Dorp Zelhem - Ambt Doetinchem - Stad Doetinchem. 1/8 per 1/10 eervol ontslag M.Schutte onderwijzer OLS Gooi (idem H.Hendriks) en EJ Langwerden OLS-Hengelo 1/8 geen geschillen aangaande geloofsbrieven 3 nieuwe raadsleden; dus toegelaten. 2/8 einde maand augustus was meest geschikt voor oefeningen van de Landweer, zo vond de burgemeester. De gemeente bestond hoofdzakelijk uit landbouwers en veehouders. Dan was de hooi geoogst, de rogge gemaaid, de aardappelen gerooid, het voornaamste werk op het land was afgelopen. Brief burgemeester aan Generaal-Majoor Divisie Commandant te Arnhem. 6/8 PV Rodermond: ongeval; aanrijding van een rijtuig met paard door stoomtram vd TMDG 8/8 off.van just. wilde toestand JGCF Booltink weten. Geneesheer kon 'thans' geene diagnose vaststellen. De verwonde is goed bij kennis, het bloeden uit mond en neus heeft opgehouden. Brief 10/8 : pat. ging vooruit 12/8 brief of Rodermond ook bij de jaarmarkten gem.politie kon bijstaan, dus svp niet oproepen 16/8 PV Bernard Uenk uit Warnsveld wegens ontvreemden rogge van Bernardus Mentink 17/8 Frederik Salomon Ketting, geb. 20-6-1860 te 's Gravenhage kwam hier 21-01-03, vertrok 8/9 naar Zutphen. Oefende bedrijf van koffijhuishouder uit en had zich hier goed gedragen. 19/8 Verlof verleend aan Gerrit Lenselink tot verkoop van alcoholhoudende andere dan sterke drank voor de voorkamer beneden en de daarachter gelegen keuken rehts van pand Dorp 67.

veel PV's voor rijwielen of kar met paard na zonsondergang zonder lichtgevende lantaarn. 21/8 06-10-05 verlof verleend voor verkoop van alcoholhoudende drank (geen sterke) voor de bovenzaal aan de noordzijde, Dorp 56 (vroeger 21). Opp. = 69 m2. Brief aan ambtenaar O.M. bij kantongerecht Arr. Zutphen 25/8 PV's tegen W.Oldenmenger en G.Berendsen kippenkooplieden uit Kruisberg inzake het loopen van kippen buiten marktterrein op marktdag. 28/8 logementsvergunning Gerhard Besselink, geb. 21-2-1867 te Zelhem, vestigde zich hier 06-03-07, komende uit Doesburg. Besselink had in Hummelo en Keppel gewoond van 11-5-1897 tot 22-07-04 29/8 diphteritis bij H.Lubbers, Bekveld 393 29/8 PV's: belediging en zonder licht erger: arrestatie door Rodermond en Schuurman van Jacob van Duren, verdacht van verduistering van Duitsche bankbiljetten 2/9 PV Gijsbers tegen Arend te Brake, schoenmaker. Te Brake is de laatste tijd in zijne verstandelijke geestvermogens gekrenkt. Hij is zeer lastig in huis tegen zijne moeder; heeft haar mishandeld, hoewel zij geen klacht heeft ingediend. Hij heeft onlangs ongeveer alle ruiten zijner woning ingeslagen en moest door den dokter verbonden worden. Hij wil niet werken, staat als een levenloos mensch den ganschen dag op straat te kijken, hetzij goed, hetzij slecht weer. Het wil mij toeschijnen, dat hij gevaarlijk wordt voor de omgeving. Bij de minste tegenspraak trekt hij zijn mes. Hij scheldt goede ingezetenen uit voor al wat lelijk is. 3/9 in lokaal OLS tekenles, subsidie 50,- 5/9 Arend te Brake overgebracht naar krankzinnigengesticht Ermelo-Veldwijk (in Zutphen was geen plaats). Hij was geboren 23-3-1876 (31 jaar dus) en ongehuwd. 7/9 geen bezwaar tegen verleenen eener vergunning voor den verkoop in logement, alleen aan logeergasten voor Gerhard Besselink, koffijhuishouder. 11/9 PV wegens versperring Hummelosche Voetpad (zie eerder): 1. Hendrikus Joh.Gotink, geb. 4-5-1889 2. Gradus Besselink, geb. 14-5-1864 3. Hendrik Jan Berendsen, geb. 10-11-1884 4. Herman Berendsen, geb. 31-12-1880 16/9 PV tegen Philip Philips, slager uit Vorden (geen brandende lantaarn op motorrijwiel)

19/9 PV Rodermond tegen Karel Booltink wegens het hebben van een afgekeurd gewicht ter plaatse tot verkoop en afleveren van waren (besodemieterde zijn klanten dus) 19/9 vragen over Hendrik Willem Alberti, geb. 2-7-1886. Woont te Apeldoorn sinds 8-3-05. Had gesolliciteerd op functie. Antwoord burgemeester aan Hoofd-comm. van politie te Rotterdam: Van zeer nette familie: oom was hier burgemeester, overleden te Elst bij Arnhem. Niets ten nadeele. Wanneer zijn gezondheid, die te wenschen overlaat, het toelaat, geloof ik dat hij voor de vervulling gevraagde betrekking aanbeveling verdient. 20/9 ook PV tegen Herman Winkelman, winkelier Keyenburg, had ook geen goede gewichten 21/9 aanvraag HJ Kelderman oprichting korenmalerijmet zuiggasmotor voor fabriek/werkplaats 23/9 water dicht; uit Hengelo kon het niet weg, Laak in Wassinkbrink (Zelhem) 23/9 het was niet gewenst cokeshok van OLS Gooi om te bouwen tot varkenshok 23/9 RK school Keyenburg geopend 1/10 onderwijzers: mej. AMJ KlŲpner, heeren GJ Kumeling, RW Jansen en H.Hendriks (hoofd) 24/9 logement Besselink opp.34 m2. 4 kamers tot nachtverblijf beschiklbaar, in localiteit bierhuis geŽxploiteerd 25/9 diphterie bij Gradus Kok, Gooi 292 28/9 Rodermond woonde Noordink E522 9/10 kennisgeving ongeval worstfabriek AB Langeler bij persoon daar werkzaam 9/10 JHW Kerkhofs, gemeenteraadslid benoemd tot lid der commissie van Raad van bestuur van HEK 10/10 kennisgeving ongeval persoon werkzaam in herstelplaats TMDG 11/10 idem in smederij C.Geurtsen 12/10 schoonmaken school Gooi en aanmaken kachels deed mevr. HA Kuipers-Homan voor 32,50 per jaar 14/10 Jhr. WFHJ Bosch van Drakestein kreeg vergunning tot vernieuwen van en aanbouwen aan koetshuis 15/10 Brand 11 uur voormiddag woning W Besselink, timmerman Gooi 262. Vermoedelijk ontstaan dor een brandbare stof in aanraking is gekomen met de fornuispot. Toen brandspuit arriveerde gehele woning met aangrenzende schuur in volle vlam. Door totale gebrek aan water van blussen geen sprake (!!): geheel afgebrand: 6 varkens + inboedel. Wel verzekerd. hooi en graan smeulde nog. 18/10 PV tegen RP Vormer uit Groningen, koopman: dronken 21/10 Kelderman kreeg vergunning, woonde in straat zonder naam (Bleekstraat) diphterie Gooi: bij Kok, Bongaarts, Olthof DW Kremer timmerman hier 31/10 per 1/11 eervol ontsalg JC Reepmaker van Belle (ambt B.S.) 12/11 aanvraag H.Mentink, molenaar tot plaatsen petroleummotor Hummeloscheweg 15/11 PV AGJ Besselink en A.Mentink wegens zich bevinden in herberg na 23.00 uur. Besselink kreeg er nog een wegens belediging Rodermond. 18/11 aanvraag verguning W.Besselink bouw woning en werkplaats (al snel na brand) 20/11 en 21/11 Gerhard Nijman, zandvormer (?), 29 jaar uit Hummelo en Keppel had iemand zwaar letsel toegebracht. Had gevaarlijk dier bij zich, niet goed onder zijn hoede.

Advocaat en procureur Mr M.van Gelein Vitrage uit Arnhem wilde onderhoud met burgemeester over Hummelosche Voetpad. 2x uitgesteld, 1x wegens sterfgeval in familie Meyjes (in Den Haag) 28/11 brief aan Hr. vd Kerkhoff, Aarle-Rixtel: torenklok slaat niet

29/11 Rika Kanters voor gerecht 30/11 Hubertus Schieven, lompenkoopman Wamel en Johannes Roos, stoelmatter uit Zutphen en Reinder van der Wagt bekeurd wegens verblijven met woonwagens op andermans grond. 4/12 ongeval van tijdelijk conducteur TMDG 10/12 16 stuks cementriolen worden in dorp geplaatst als proef 11/12 PV oplichting door Franciscus Cornelis Sparnaay, geb. te Gouda, 13-7-1875 11/12 voorstel verbetering bestrating in dorp Hengelo 13/12 heel verhaal woonwagens. (n.a.v. 30/11?) Moest paal en perk aan worden gesteld. Niet zozeer de kermisreizigers, wel die het als woning bezigden. Deze bevolking behoorde tot onderste lagen van de maatschappij. Sociale hinder, het was een ware plaag. Inkomsten hoofdzakelijk uit bedelen, dikwijls in de vermomde vorm van venten met nietswaardige artikelen. De bewoners waren vaak driest en brutaal, soms met bedreigingen en daardoor al te veel gelukt zo bestaan te vinden. Bovendien levert deze rondtrekkende bevolking groot gevaar op voor overbenging besmettelijke ziekten van de ene gemeente naar de andere. OnhygiŽnische huisvesting. Brief aan bestuur HEK: zoveel mogelijk te weren.

 

1908

6/1 PV tegen Theodorus Joh. Wezenberg en zijn broer Bernardus Joh. Wezenberg, beiden voerman wegens vechtpartij in herberg van JR Besselink op 1/1 7/1 vervolg: BJ Wezenberg en Hendrik Dieperink hadden mishandeld: hermanus garritsen uit Varssel en zijn meisje Maria berendsen uit Linde. 14/1 1907: 55 veulens geboren 20/1 MJA Kobus nog in krankzinnigengesticht, betaald door halfbroer JW Kobus. 20/1 vergunning bouw woning Th.Gr.Bruinderink 24/1 jaarwedde burgemeester en ontvanger niet omhoog. Wel die van gem.secr. (druk); dat ging naar 800,- 25/1 H.Hendriks hoofd school Keyenborg ook lid commissie tot wering van het schoolverzuim 4/2 ongeval AJ Jolij smidsleerling bij smederij BG Ruesink 5/2 loon veldwachters 440,-. Verzekerd tegen ongelukken. 13/2 ongeval bij RGJ Besselink, timmerman. 15/2 D.Harmsen 29-10-07 uit raad 17/2 9 dienstplichtigen uit Hengelo van Hengelo naar Zutphen naar Arnhem vervoerd. 10/3 bouwen bouwmanswoning GJ Kremer 14/3 PV wegens het nemen van monsters (?) boter in de winkels van HSJ Wansink en DJ Jansen. 23/3 kennisgeving ongeval. Ingediend door JA van Tilburg, houthakker te Wisch, betrefende een aan Berend Starink, houthaker alhier, overkomen ongeval. 27/3 uitgebreid verhaal kwestie Hummelosche Voetpad. weg OLS Gooi naar Riefelerdijk. Voetpad afgesloten door bosschage. 7 jaar geleden vervangen door jonge bomen. Voetgangers moeten hierdoor grote omweg maken. Grond eigendom Burger Weeshuis. 2/4 vergunningen sterke drank: B.Demming Dorp 8, JH Langeler 12, C Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs, 51, Wed.B.Grootbod 68, J.Gz.Langeler 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 138, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156, JB Leemreis 161. 14 in dorp JF Booltink C257, K.Booltink C283, J.Hilderink C287, HF Dolphijn C297, H.hendriksen D510, GL Hissink E519. Totaal 20 8/4 A.Boer, kommies Rijksbel. aangesteld invordering plaatsel.belastingen en schatten der localiteiten tot de verkoop van sterke drank in het klein. I.p.v. GJ Frederiks. 7/4 Raad afwijzend beschikt over renteloos voorschot 15.000 aanleg en exploitatie stoomtramweg Hengelo- Keyenborg - Velswijk - Zelhem College ondersteunde adres wel, maar Raad op grond van het weinige succes niet. dat men zal oogsten bij evt. tramaanleg. Brief aan Tramwegcomite Hengelo-Zelhem 9/4 GJ Frederiks tot raadslid benoemd 10/4 Burgemeester Meyjes ging naar badplaats Neuenahr. Hierdoor maand buiten gemeente vanaf 27/4 16/4 verharding weg naar Steenderen gedaan door DJ van Wagensveld, aannemer te Barneveld. Hengelo paste een derde bij (rest Steenderen en provincie). Verschil tussen aannemingssom en ramingssom 16/4 Brief JJ Hoekert Wed.B.Grootbod per 2-3-1907 vergunning sterke drank bij welk besluit 2 verguningen werden ingetrokken, waaronder die van Hoekert (failliet). Hoekert verkeerd ingelicht. Destijds hem medegedeeld dat hij geen recht meer had op de vergunning. Aantal vergunningen in Hengelo nog altijd boven maximum. 23/4 De 2 veldwachters om beurten om de 14 dagen een vrije zondag. Zo nodig kunnen de in het dorp wonende buitengewone gemeenteveldwachters dienst doen. Niet voor nachtwacht (was niet zwaar!)

24/4 2 gem.veldwachters in dienst: Hermanus Gijsbers 69 jaar ! Hendrik Schuurman 31 jaar. Kregen 440,- + 50,- voor aanschaffen kleding. Voor Schuurman pensioenverzekering afgesloten; bij 65 jaar lijfrente uitgekeerd van 300,- 2/5 verharding weg naar Steenderen kostte Hengelo 36.930,13. dusdanig groot bedrag dat navraag werd gedaan over betrouwbaarheid aannemer v.Wapenveld uit Barneveld. Samen 63.400. Particulieren brachtten 12565,14 bijeen. 4/5 PV Rodermond en Schuurman tegen 2 landbouwers Bernard Smeitink en Gerard Hagens uit H & K wegens het doen vervoeren van een wagen door een paard op nodeloos kwellende wijze (verderop: "afschuwelijke mishandeling"). Tevens voor openbare dronkenschap. 6/5 klacht Gerrit Kl.Kranenberg, landbouwer, tegen Maximilian Franz Xaver Herwers, rentmeester, wegens belediging; had getuigenverklaringen 7/5 aanvraag A.Jansen, molenaar, voor vergunning tot plaatsen petroleummotor in zijne korenmalerij, perceel 222, Hummeloschen weg (Brouwersmolen) 20/5 brief aan GJ Grootbod: In APV stond dat mestvaalten 5m. van openbare weg moesten liggen. Een schot deed niets ter zake. 4/6 Hoekert probeerde nog steeds wat. Moest maar gesprek met zijn curator beleggen. 12/6 In Hengelo werkte 2 bakkerspatroons dioe zonder gezellen werkten. 15/6 PV Schuurman tegen Jan Langeler, winkelier (Kerkstr.?) wegens het laten losloopen van kippen in het dorp. 19/6 ook dochter PCCE Bosch van Drakestein, 27 jaar, wilde jachtakte "tegen schadelijk gedierte" 30/6 aanvraag EJ Vleeming, molenaar om vergunning tot plaatsen petroleummotor in eene op te richten korenmalerij brief aan buren: mej. GJ Walgemoed, Gerit Ruessink (weg Hengelo-Vorden), mej. Aaltje Regelink, weduwe DJ Hassink 30/6 Jan Gerardus Meinders, geb. 12-5-1891 en jan Hendrik Demming, geb. 4-5-1891 wilden meedoen met oefeningen militair onderricht in Zutphen 1/7 ongeval aan een persoon werkzaam in het grondwerkersbedrijf voor de verbinding van wegen naar Steenderen 11/7 PV wegens burengerucht van Hendrik Jan Gerbscheid, 48 jaar, schoenmaker. Hij was in de buurt waar hij woonde een zeer gevreesd persoon, gebruikte te veel sterke drank, is dan lastig, onhebbelijk en zeer brutaal. Had veel onaangenaamheden met zijn buren. (misschien al Ruurloseweg / hoek Bleekstraat?, later Meulenbrugge) 13/7 tramwegongeluk een beroep: bezembinder 23/7 vroeger werden markttouwen geterd om te voorkomen dat paarden in touwen beten. Was gevaarlijk, moest ander middel zijn. brief aan G.vd Worp, touwslager in Zutphen 24/7 juli/aug weg naar Steenderen aangelegd met behulp van spoor over HEK 31/7 brief aan Hr.President vd HEK te Neede "Zoude het niet mogelijk zijn, dat de basalthoopen op den kunstweg, niet zoo breed werden uitgestort. Nu geeft het somwijlen moeite met het passeeren der tram en rijtuig. Ook wil men, dat ze onnoodig lang op den weg blijven liggen." 1/8 op 26/7 overleed Antony Winters, weduwnaar van Mina Witte. 3/8 24.000 "beste" straatklinkers nodig. 21m. lang, 3.80m. breed, keien grootte van 12-14-12. bestrating door Jaartsveld, Lichtenvoorde, in aansluiting op bestaande bestrating, precies zo als voor het Hotel de Karper vd kastelein Witte in de Spalstraat. 5/8 Brand nacht 4/5 aug., 1.00 uur, blikseminslag landbouwer J.Niesink, Gooi. 2 zaadbergen, hooiberg, hooimijt, schuurtje. Brandspuit wel aanwezig, maar kon wegens gebrek aan water geen dienst doen!

5/8 PV: J.R. kleermaker JA Joly mishandeld door A.Lestrate, arbeider uit Wehl. 6/8 brand Varssel gistermiddag woning Bernard Schel; bliksem. Geheel in vlammen. Bij totaal gebrek aan water in omgeving was er geen sprake van blusschen. 12/8 vergunning voor EJ Vleeming tot bouwen van broodbakkerij en malerij. 17/8 ongeval overkomen aan Wilem Boerman, tramconducteur 18/8 bestrating (zie eerder) in aansluiting op de paardenmarkt (een vak in de Spalstraat) 18/8 vergunning HSJ Wansink, vernieuwen woning, naar achteren uitbouwen 19/8 roodvonk bij H.van gerven, Dorp 34. kind uit dat gezin mocht niet naar bewaarschool (hoofd mej. Groot Bruinderink) 1/9 tot wethouder benoemd B.Hilderink 5/9 brief aan EJ Wuestenenk: "Aan U wordt gegund de levering van de petroleum voor de dorpsstraatverlichting voor het seizoen 1908/1909, tegen 0,09 per liter." 5/9 brief aan A.Bouwens, Haarlem n.a.v. Uw schrijven 28-08-08, betreffende Uw voornemen tot het oprichten eener maatschappij ten doel hebbende het leveren van electrische stroom voor de verlichting van het dorp H., heb ik de eer U te berichten, dat een en ander in overweging zal worden genomen, maar dat met het nemen van eener decisie geen haast wordt gemaakt. (ook een manier om te zeggen dat het niet doorgaat) deze jaren stonden veel dingen op stapel (electriciteit, postkantoor, tramlijn naar Doetinchem) maar veel ging (voorlopig) niet door. overigens niet allemaal schuld van afwachtende, conservatieve houding van gemeente zelf; ook door geldgebrek.

niet zo gek veel bekeuringen, zeker niet van Gijsbers. Wel weer 15/9 een voor Albert Bretveld: weer eens dronken. 26/9 ook DJ Jansen kreeg drankvergunning voor verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank. In rechter voorkamer van perceel 154 (kan ook van gr.Bruinderink zijn of ander pand dat van hem was). 28/9 Frederik Zilvold, zonder beroep, grote jachtakte voor 't Zelle.

Schuurman was ook onbezoldigd rijksveldw. 2/10 ongeval in smederij TMDG 2/10 diphterie bij G.Lebbink, Noordink 575 2/10 1 okt. brand Bekveld 412 en 413, woning bewoond door gezinnen T.Roenhorst en B.Oortgiesen. Onbekende oorzaak. Gehele woning met have en goed. 1 koe kon bijtijds naar buiten gedreven worden. Een kind werd nog in allerijl door een voorbijganger uit bed gehaald en gered.

veel pogingen om niet in dienst te hoeven bv A.Teunissen, maar burgemeester werkte niet mee. 6/10 B.Schel ging nieuwe woning bouwen. 7/10 weer A.bretveld 12/10 Burgemeester kon wegens "ongesteldheid" niet aanwezig zijn bij bezoek van CvdK aan Hengelo 12/10 brand GJ Nijhof, Gooi: 10/10 12.30 uur, landbouwschuur Mogelijk vuur van in de schuur geplaatste fornuispot in aanraking met licht ontvlambare stof. 20/10 ontslagaanvraag veldwachter Hermanus Gijsbers. gedurende bijna 45 jaar (sinds 1864) de gemeente trouw en eerlijk gediend en is nu verplicht wegens hooger leeftijd zijn ontslag aan te vragen uit een betrekking die hij nog zoo gaarne langer had gehoopt waar te nemen. Burgemeester vroeg aan CvdK Gijsbers voor te dragen bij HM de Koningin Wilhelmientje voor onderscheiding. 21/10 weer ongeluk grondwerkersbedrijf bij aanleg weg naar Steenderen

22/10 broodbakkerij waarvoor Vleeming verguning had, gedreven door zwager G.R. van Neck 23/10 vergunning voor FJH Wuestenenk uit Brummen tot oprichten koperslagerij, Dorp 151 (brief aan RK-kerk!, waarschijnlijk als verre buur) 26/10 nog PV Gijsbers tegen A.Hento (!) directeur boterfabriek, wegens laten losloopen van kippen op bezaaide grond van JH Besselink. 26/10 Daar het hulppostkantoor te Hengelo overgeplaatst is naar een ander perceel lijkt het ons gewenscht toe dat het hulptelefoonkantoor gevestigd worde ten huize vd hr.Klem, vader vd wrnd. kantoorhouder, JH Klem, Dorp 8, welk huis op eenige meters verwijderd is van het oude kantoor. Gaarne ontvingen wij bericht etc. 27/10 Ook over telefoon. Brief aan Insp. der Posterijen en Telegrafie, Zwolle. "vooruitgang in den plaatselijken toestand dezer gemeente in den laatsten tijd is war te nemen, maar dat natuurlijk niet met zekerheid kan worden gezegd, dat die vooruitgang bestendigd zal blijven. De financiŽle toestand der gemeente laat niet toe een gebouw van gemeentewege voor kantoor met directeurswoning beschikbaar te stellen; evenwel zijn hiertoe genegen de heeren J.Langeler en WB Kerkhofs beiden in het dorp woonachtig. 30/10 Telefoonkantoor: Plattegrondtekening vh tijdelijk hulppostkantoor alwaar wij nu den telefoondienst eveneens tijdelijk gaarne wenschen geplaatst te zien. De woning vd hr. J.Klem laat zich bij nader inzien toch niet goed voor dat doeleinde. Zoals uit de tekening blijkt is de localiteit behoorlijk afsluitbaar. Een extra wekker vd telefoon naar de woning van Klem waarvoor nu mer draad nodig is, zoodat Zutphen den waarnemende telefoonkantoorhouder direct kan opbellen, wordt nodig gevonden. De wrnd. brievengaarder wil de bediening vd telefoon verrichten onder de posturen. 31/10 H.Gijsbers per 01-01-09 eervol onstlagen. Pensioentje van 200 M.i.v. 1-1-09 werd hij benoemd tot gemeentebode 150,- per jaar. Zeer gewenscht om hem als buitengewoon veldwachter aan te stellen, hij kan dan nog goede diensten als politieman bewijzen. 3/11 Langeler en Kerkhofs stellen nu niet een gebouw voor telefoonkantoor en directeurs-woning beschikbaar. "Thans zullen eenige heeren alhier eene bespreking houden teneinde te geraken tot den bouw ve postkantoor met directeurswoning." 3/11 soll. oproep veldwachter 440,- + 50,- kleding. jonger dan 35 jaar. Zij die in militairen of in politiedienst zijn of zijn geweest, genieten de voorkeur. 6/11 brief aan A.Bouwens, Haarlem zowaar: "De Raad kan zich in beginsel met uw voornemen vereenigen. de financiŽle toestand dezer gemeente is evenwel van dien aard, dat bezwaarlijk kan worden voldaan aan den eisch tot het garandeeren eener rente voor het oprichtingskapitaal. Wel kan voor ca. 50 lampen worden gewaarborgd. 6/11 JHW Kerkhofs en JH Besselink bij College van Zetters. 6/11 Brief aan CvdK over Loting der Nationale Militie Op den dag vd loting der voor de Nat.Mil. ingeschrevenen, lichting 1909, tegen niemand PV werd opgemaakt. Bepaalde maatregelen, zooals ik die in het afgeloopen jaar heb moeten nemen (!?, niets van te vinden), kwamen mij thans niet noodig voor, daar geen der lotelingen bekend stond als misbruik te maken van sterken drank. Rijks- en gementepolitie, als ook marechaussee waren in het dorp Hengelo tijdens de loting, en ook daarna, aanwezig. Alhoewel de herbergen niet gesloten waren, behoefde de politie geen enkele maal handelend op te treden. (was in verleden dus dikwijls bingo!!, de loting werd aangegrepen om de bloemetjes flink buiten te zetten) 8/11 Tel. kantoor Telegraafdienst overgebracht naar hulppostkantoor. wrnd. brievengaarder werd belast met waarneming telefoondienst (post - telegraaf en telefoon dus verschillende diensten) 9/11 wethouders hadden electrische verlichting in Terborg bekeken. Aangezien Raad in beginsel vÚÚr electrische verlichting vh Dorp was, verzochten ze om inlichtingen bij hr.Bruil, Terborg en burgemr. Eibergen - of verlichting onder beheer stond van gemeente - of ze in alle opzichten voldeed - hoe groot capaciteit der machine is - hoeveel aansluitingen er bestaan 10/11 1e keus veldwachter: marechaussee Arp uit Nijmegen; had gewerkt bij brigade in Ruurlo. Was wel al 39 jaar

GJ Kl.Mentink, klompenmaker 12/11 vergunning 2 arbeiderswoningen voor F.Baron von Twickel 14/11 wrnd. brievengaarder voorgesteld als kantoorhouder. tijden wijzigen: telegraafdienst zelfde als postdienst: was makkelijker waarnemen van diensten. Open: hulppostkantoor hulptelegraafkantoor 8Ĺ - 11Ĺ 8Ĺ - 12Ĺ 1Ĺ - 3 1Ĺ - 3 5Ĺ - 7 5Ĺ - 7 zon-en feestdagen zon- en feestdagen 10.40 - 11.40 7.30 - 8.30 (!)

greenwichtijd 17/11 BJH Bovenkerk, manufacturier en HJ Kelderman kregen grote jachtakte 18/11 2e keus veldwachter: marechaussee Marinus Vrossen, Breda (Steenbergen) 3e: HC Metaal, Ooltmansplaat 4e: Joh.Bern.Zwierschen, Zwolle (elders eervol ontslagen) 5e: JW Heuvel, Arnhem 20/11 M.i.v. heden to kantoorhouder telegraafdienst aangewezen: C.Wissekerke, wrnd. brievengaarder 20/11 brief aan notaris JM Koning (waarschijnlijk voorvechter) dat Raad niet over ging tot bouw ve postkantoor wegens toestand gemeentefinanciŽn 21/11 G.Arp afgevallen: vervroegde ouderdomsgebreken (! dat met 39) 21/11 geen vestiging hulptelefoonkantoor in het hulptelegraafkantoor. zou door ingezetenen zeer zelden gebruik van worden gemaakt.

andere sollicitanten veldwachter: R.Lodewijk, Arnhem, Johannes Hendrikus Wisselink, agent van politie Zutphen, en Joh.Vosselman, Doetinchem. 28/11 Brief aan N.Wielrijders Bond: Wenschlijkheid ter gerieve vh toerisme een handwijzer te plaatse bij de NH-kerk op de kromming der straat die toegang geeft tot de straat uitloopende op den weg naar Ruurlo. Menige automobilist en fietser neemt verkeerde weg. 28/11 ongeluk bakkerij GJK Wissink, Gooi 3/12 difterie bij G.Bruggink, Dorp 127 3/12 gevestigd: geneesheer Dr Andries Simon van Ingen, geb. te Waarden den 9 sept. 1879, geteekend voor vestiging te Zelhem (?) 7/12 27 sollicitanten veldwachter, 7 vielen af: niet in militaire of politiedienst. 2 bleven over, beiden in bezit politiediploma, beiden eenige jaren agent van politie. Wisselink tevens onbezoldigd rijksveldwachter; hij 1e keus. 9/12 PV tegen AB Langeler, winkelier, na nemen van monster boter

14/12 JC van Leeuwen te Hilversum was inm Gorssel concessie verleend tot exploiteeren van gasfabriek. Wilde ook in Hengelo. Brief aan Van Leeuwen: eerst besluit over aanleg electr. verlichting 18/12 toch aanvraag vestiging hulptelefoonkantoor in hulptelegraafkantoor. brief aan Insp. Posterijen en Telegraphie, Zwolle Bouw postkantoor opnieuw in Raad. Ook wanneer de benodigde gelden a 3% zijn te verkrijgen, wil de Raad niet tot de bouw van gemeentewege overgaan. 28/12 uurwerk NH-kerk niet in orde. Van een der wijzerplaten zit stang vast, zodat wijzers stilstaan en uurwerk niet loopt. brief aan F vd Kerkhof & Zn., Aarle-Rixtel

 

1909

5/1 Dr AS van Ingen wel genoemd als arts hier. 6/1 pastoor Thuis wilde H.Schuurman in Keyenborg gestationneerd hebben. Kon niet, moest in Hengelo blijven. 13/1 veldwachter Wisselink had Keyenborg als standplaats. Daar geen woning. Tijdelijk huis in Hengelo, maar huur te hoog. B.mr. vroeg toestemming of hij tijdelijk in dorp (Hengelo) gestationneerd kon blijven. 14/1 In 1908 48 veulens geboren. 18/1 Ph.Philips, slager alhier, vroeg vergunning vleesch-rokerij. (nu Van Burk?) brief naar buren: JR Besselink, smid (De Klok); G.Bergervoet, timmerman (?), MA Weg, kuiper (schuin tegenover). Bouwde ook woonvertrek erbij. 22/1 Wisselink ook aangesteld als onbezoldigd rijksveldw. 22/1 PV wegens venten met galanteriŽn 25/1 gisteren overleden burgemeester Meyjes 25/1 rechtszaak tegen Burger Weeshuis Zutphen wegens onttrekking aan de openbare dienst ve gedeelte vh Hummelosche Voetpad

localiteit G.Kremer 8/2 2 personen wilden rechtstreekse aansluiting op evt. op te richten hulptelefoonkantoor: F.Baron von Twickel en HSJ Wansink, winkelier en graanhandelaar. 11/2 houden schietoefeningen "tot verhooging van 's Landsweerkracht" in tuin JH Langeler. Tuin wel geschikt, in vroegere jaren daar ook. 12/2 Raad wilde niet van gemeentewege tot bouw postkantoor overgaan, ook indien een hogere huurprijs dan 800,- per jaar zal worden betaald. Begroting en bestek overlegd aan Insp. Posterijen en Telegrafie, die er achter aan zat. 15/2 1e PV Wisselink: R.Ellenkamp, klompenmaker, afbranden houten schuur. Oorzaak: brandende lamp te dicht bij zolder met hooi en klompen.

beroep: koopman in lampenpoetsen 24/2 Raad ging niet in op verzoek marktver. plaatsen van ijzeren stangen tusschen de posten op de paardenmarkt. Beestenmarkten in het vervolg aan de andere zijde vd straat, en over de geheele lengte der Spalstr. Posten zullen in kokers worden geplaatst. Marktver. moest betalen. 27/2 voorbeeld van postkantoor Dalfsen (bestek, tekening en begroting). Opnieuw Raad wilde niet. 27/2 geen geld voor huldeblijk na geboorte Juliana. Geen sympathie voor het door Comitť beoogde doel. 1/3 HJ Hiddink wijkmeester Noordink ipv B.Esselenbroek 5/3 JG Maresch bouwde woning 6/3 G.Lenselink verbouwde verloflokaal (had dus cafe) 17/3 PV tegen woonwagenbewoners H.bartels, muzikant en venter 18/3 Schuurman voorgedragen als rijksveldwachter; stond gunstig bekend. 22/3 ongeval in smederij TMDG: Jacob Jochemsen uit Hengelo, smid van TMDG 24/3 difterie bij HJ Hiddink, Noordink 565 30/3 DW Kremer, timmerman vroeg vergunning voor plaatsen benzinemotyor in timmerwinkel Dorp 21. 1/4 Hoekert probeerde het opnieuw. Had advies om naar curator te gaan niet opgevolgd. Die had verklaring van afstand der vergunning afgegeven. 10/4 aanvraag om verlof voor Gerrit Reinder van Neck, idem Hubertus Jacobus Hoegen. 13/4 PV Rod en Wiss tegen Johannes te Morsche, paardenkoopman uit Wierden, wegens het woest rijden met paard en kar in het dorp. PV opgemaakt door onbezoldigde rijksveldwachter J.Noot, tegen Antonia Johanna Eugelink, GH Eugelink en H.Eugelink wegens het leiden en drijven van vee op wandelpaden op het landgoed 't Kervel. (Noot was dus daar oppasser).

14/4 brief aan Opzichter der Telegraphie te Zutphen. Hoe groot de kosten zullen zijn van een losse spreekcel, te plaatsen in het gebouw, waarin thans het hulppost- en telegraafkantoor is ondergebracht. 15/4 A.Bretveld weer dronken, nu opgepakt door Rodermond, Schuurman Ťn Wisselink. Ook Hendrik Momberg, landbouwer. 15/4 J.Knottenbelt, burgemeester, onbezoldigd ambtenaar Burgerl. Stand. 17/4 Brief aan HM de Koningin: Knottenbelt was 6/4 beŽdigd. Had nog geen woning, wilde in Gorssel blijven wonen tot hij iets geschikts had. Moest daarvoor ontheffing van Koningin hebben, 9/4 B&W waren druk doende grond voor veldwachterswoning te kopen te Keyenborg. Eerste maanden nog niet. 20/4 vergunningen sterke drank: B.Demming Dorp 8, JH Langeler 12, C.Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs 51, Wed.B.Grootbod 68, J.Langeler Gzn. 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 138, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156, JB Leemreis 161 (14). JF Booltink Gooi257, K.Booltink G283, J.Hilderink G287, Wed. H.Th.Dolphijn Gooi 297, H.Hendriksen Bekveld 506, GL Hissink Noordink 519. Totaal 20. 19/4 vergunning bouw woning met winkel, stallen en timmermanswerkplaats UCH Besselink (?) 21/4 JH Langeler wilde geen schietoefeningen in zijn tuin. De oefeningen konden nu worden gehouden in het dorp op een terrein van DJ Jansen, naast het koffiehuis "De Roos". (had dus toch zoiets) 22/4 kosten losse spreekcel te hoog, wachten op bouw vaste spreekcel. 23/4 Brief aan curator advocaat Drijber uit Zutphen of de verkoop vd drankwetvergunning van JJ Hoekert met zijn toestemming was gebeurd. 24/4 Bewering Hoekert dat het zonder zijn toestemming zou zijn verkocht, ongeloofwaardig. Drijber wilde kennelijk weten waarom hij zo'n brief kreeg. 23/4 Brief aan B&W gem. Vledder. Hadden inlichtingen verzocht omtrent A.Hento, dir. stoomzuivelfabriek. Verdiende 1200-1300 per jaar na aftrek 200 levensonderhoud. "Aan zijne betrouwbaarheid moet worden getwijfeld" "Wij geven U dus in overweging hem niet als borg aan te nemen". !! niet misselijk notulen Lubbers? 26/4 weer Brief aan Koningin: Mocht vorig adres als niet ontvangen beschouwen want Knottenbelt was door aankoop in bezit gekomen van woning. 3/5 PV wegens rijden op rijwiel zonder luidklinkende bel (Albert Peters, slager). Lammert Hendrik Ooyman, paardenkoopman uit Ambt-Doetinchem reed ook woest met paard en kar. 4/5 brief aan A.Bouwens, nu in Rotterdam Wilde spannen vrijleiding uit de malerij van kelderman naar hotel Langeler en slaan 2 palen in grond. Werd nog besproken mede betreffende electr. verlichting. 4/5 J.Hilderink, smid Keyenborg vergunning oprichting smederij (ook cafe) 4/5 dronken BW Hahnť, vogelvanger Zutphen 12/5 C.ten Holder, timmerman, was ingegaan op "annonce" in Nieuwe Zutphense Courant. Had 500 te leen gevraagd bij Nationale Crediet- en Hypotheek-Instelling in Den Haag. Had 10,- en daarna 15,- van te voren betaald, maar had 500 nooit gekregen. Oplichter. Brief aan Hoofd Comm.van Politie 's Gravenhage 13/5 roodvonk bij DJ Bosch, Noordink 567 18/5 Geachte notaris! Aangenaam zou het mij zijn, indien de quaestie inzake der onrechtmatige verkoop van 1200 m2 gemeentegrond met daarop staand hakhout vÚÚr Zaterdag a.s. geregeld kon worden. (Ai, onenigheid tussen de notabelen!!, de eerste brief van Knottenbelt tegenover 'belangrijke' burgers, hij ging als een olifant in de porseleinkast; leverde flink wat stof voor een schrijver over deze periode.) 22/5 Bouwens kreeg geen concessie van de Raad voor bouw en inrichting electr. centrale. 22/5 gemeente betaalde laatste termijn geld weg naar Steenderen niet, althans had 410,- boete in mindering gebracht bij aannemer DJ van Wagensveld uit Barneveld. 22/5 Een hulptelefoonkantoor! Eigenaar perceel tijdelijke hulppost- en telegraafkantoor wilde ook wel lokaal in dat perceel aan gemeente verhuren voor vestiging hulptelefoonkantoor. Was voldoende af te sluiten, zoodat plaatsing ve cel onnoodig blijkt. .. verzoeken wij aansluiting van dorp Hengelo aan het interlocale telefoonnet te willen bevorderen.

brieven raakten nog wel eens zoek. 22/5 marktver. schonk 500,- ter verbetring dorpsbestrating 24/5 aanschrijving aan BR Prins te Zelhem. J.Scholten woonde in huis van hem. hoek Raadhuistr./Spalstr. de gemeenschappelijke pomp die daar stond, had geen voldoende afwatering, waardoor verontreiniging van drinkwater ontstond. Prins moest nu: - binnen 14 dagen een afzonderl;ijke Norton-pomp voor Scholten slaan, minstens 10 m. onder maaiveld. - gemeenschappelijke pomp moest afgebroken - de verzakking rond de pomp moest met het omliggende terrein worden gelijk gemaakt en het vuile water verwijderd.

ook betrokken de buren JH Kelderman en H.Kreunen.

24/5 PV Schuurman tegen Antonie Hoevers, arbeider (voormalig veldwachter!) inzake niet aangeven hond voor hondenbelasting. Toevoeging: was gewaarschuwd, en was als oud-veldwachter goed op de hoogte.

veel PV's wegens rijden op rijwiel zonder lichtgevende lantaarn. 24/5 J.Langeler, winkelier, had mestvaalt, mocht niet. Toevoeging: Langeler was hoogst driftig persoon die meermalen door de politie erop gewezen is, dat zijn mestvaalt opgeruimd moest worden en zich geenszins aan waarschuwingen stoort. (leuke toevoegingen) 24/5 Rodermond slingerde er 7 tegelijk op de bon (fietsen zonder licht) een mooie bron van inkomsten dus. 26/5 vervolg zaak ten Holder. Oplichters waren fa. Johannes Bakker uit 's Gravenhage "directeur" van bank. Wilde opnieuw geld los peuteren. Brief aan Comm. om hem die 25,- terug te laten betalen, ten Holder had geen vermogen.

Brief aan CvdK: JHM Baron Mollerus van Westkerke. Over onderscheiding Gijsbers. Was bijzonder geval en nu nog op krachten. Hopenlijk binnen niet al te lange tijd toegekend. 28/5 J.Eylenberg (cafe bij Lenselink) wiulde a.s. maandag langer dan sluitingsuur 11 uur doorgaan. Mocht niet. 1/6 Wederom brief aan notaris Koning. Hoe het nu met die verkoop van die grond zat, die was toch echt van de gemeente.

Karel Kuipers, metselaar. 1/6 Herman Gerbscheid ging naar Vriezenveen.

2/6 brief aan Torlij en Elzinga! Scholen moesten na vakanties maar op dinsdag beginnen, zodat onderwijzend personeel dat vacanties buiten de gemeente doorbracht niet nodeloos reisde op Zondag (kennelijk uiterst kwalijk) maar op Maandag. Op zondag reizen was dus kwalijker dan een dag minder school! Zegt alles over afkomst gem.raadsleden en B&W 2/6 brief aan vroedvrouw G.Hilferink. Was beide pinksterdagen afwezig geweest. Moest bij afwezigheid langer dan 24 uur gemeentebestuur in kennis te stellen. 3/6 H.Hofs wilde vergunning oprichten boekbinderwerkplaats. 7/6 over de pomp bij Kreunen/Scholten: conclusie na onderzoek: "Het water is uit een zoo vervuilden bodem getrokken, dat de pomp onmiddellijk te sluiten is". Vorige brief bleef van kracht, water moest na slaan nieuwe pomp aan gemeentebestuur worden voorgelegd, zodat het scheikundig onderzocht kon worden. 8/6 A.Bouwens gaf het niet op, wilde lezing houden. Gem.raad adviseerde onkosten niet te maken, want kwam toch niet op beslissing terug. 17/6 krankzinnige vd fam. Kleyberg in Venray opgenomen. Vader was 1906 overleden. Zwager woonde in Hengelo: Hermanus Johannes Josephus Tijdink (getrouwd met zus van Kleyberg) 18/6 brief aan DJ Jansen: (eigenaar perceel waarin hulppost- en telegr.kantoor zat). Dir.Generaal der Posterijen en Telegraphie wilde gebruik aangeboden localiteiten en toegang voor publiek door Uwe bergplaats van goederen verzekerd zal zijn, alvorens hulptelefoonkantoor te vestigen. 19/6 bekeurd Catharina Johanna Garritsen. huisvrouw van JR Weg, wegens afvoeren zeepwater van vuil uit de woning in de goot langs de openbare weg. 23/6 ongeval in smederij C.Geurtsen, Dorp 13. 28/6 Ene J.Hazeloop, brievengaarder, te Hengelo wilde buitengewone machtiging jagen voor een terrein van DJ Jansen (?) Had een heer van Erkel al. 1/7 Door DJ Jansen opgeworpen kwestie. Hele lange brief burgemeester aan CvdK; zie copiŽn. Weer teken dat Knottenbelt niet bang was voor zulke figuren.

3/7 mej. L.Eenink uit Warnsveld benoemd in Varssel! Dus burgemeester won. 3/7 B.Bovenkerk benoemd in Cie tot Wering van Schoolverzuim ipv JL Pierson (weg) 3/7 tien tegelijk bekeurd wegens fietsen zonder licht. o.a. Gerharda Wilhelmina Aleida Besselink, dienstmeid bij AM Helmich (moeder vrouw Roes?). 2 fietsers extra PV omdat ze niet meteen stil stonden. 5/7 brief aan Ned.Rode Kruis in Den Haag. Burgemeester beloofde afd. hier op te richten. 7/7 veldwachters aardig bezig.: nu 13 landbouwers bekeurd wegens het laten weiden van stieren niet voorzien van vereischte toelatingsmerk. 7/7 woning GW Beunk, Vasrssel onbewoonbaar 9/7 Burgemester nam het op voor CJ Garritsen (zie 13/6). Overtreding niet zo ernstig: niet straffen. Ze kon niet komen voor rechtszaak, omdat ze zuigeling had. 12/7 Baron von Twickel wilde buitengewone machtiging voor zijn onbez. rijksveldw. J.Noot, 44 jr. om schadelijk gedierte te schieten op gronden in Zelhem. 13/7 PV G.Tushuizen, arbeider Hengelo, ontduiking plaatselijke belastingen. 15/7 nieuwe gem.raadsleden: Gerard J Frederiks, Albert Hissink, Hendrik Kelholt 16/7 Heer controleur dir.bel. en van kadaster uit Zutphen kwam. Rijtuig hr. Klem en oud-veldw. Gijsbers tot zijn beschikking 19/7 Knottenbelt had gepoogd hier afd. Rode Kruis op te richten. Vergadering met 9 notabelen. Mening was dat oprichting schipbreuk zou lijden omdat "menschen zich hier op het egoÔstische standpunt plaatsten, nimmer geld te geven zonder daarvoor iets terug te ontvangen". Wel bij evt. rampen tijdelijke commissies vormen. Bmr. betreurde het. 20/7 PV tegen Gerardina Becks, huisvrouw van Louie Doornberg, logementhouder in Zutphen, overtreding loterijwet. Deze Doornberg werd samen met Wilh. H.Zernitz, harmonicaspeler uit Arnhem en HJW kalot, koopman uit Zutphen bekeurd wegens openbare dronkenschap. 21/7 PV tegen BR Prins, had nog niet voldaan aan eisen rond pomp. 24/7 vervolg kwestie Riethorst (DJ Jansen). Jansen zou een en ander geweigerd zijn in te zien. Riethorst was eerst door wethouders als no.4 toegevoegd aan hem een kans te geven, maar op advies bmr. afgevoerd, zodat Jansen geen rechten had over deze kandidaat te praten. 24/7 4e nieuwe gem.raadslid A.Enzerink. J.Noot bekeurd, overtreding APV 29/7 JB Weg bouwde steenen schuur met stookgelegenheid 2/8 A Hoevers was 03-04-07 vertrokken naar Ambt-D'chem, vandaar naar Zelhem, 22-02-09 terug naar Hengelo 2/8 ongeluk Langwerden uit Varssel Wilde kraaien schieten, buks ging plotseling af: door long Behandelende geneesheer wilde niets loslaten over toestand, kon alleen via Off. van Just. (weer onenigheid Kn. met een notabele) 3/8 bakkers R.Kreunen en GJ Wissink hadden uitgebreid zonder vergunning 6/8 brief aan Jaartsveld of hij 476 m2 in dorp wilde bestraten met keien ad 3,15 per m2. 9/8 Langeler kreeg geen uitstel. moest binnen maand mestput aanbrengen. 9/8 Op Gooise school werden cokes en klompspanen voor verwarming niet in bergplaats maar in schoollokaal bewaard. 10/8 Meinders en Koning moesten heg verlagen naar 1.50m. (zoals stond in APV). 14/8 bmr. aan Jaartsveld: drukte in landbouwbedrijf ondervond geen storing van werk-zaamheden. Wilde tevens Jaartsveld eens spreken voor advies over waterafvoer. 16/8 J.Polman uit Zutphen moest zo spoedig mogelijk bliksemafleider op dorpstoren nakijken, ook het leien dak nazien.

-HA ter Hoeven, zie De Ruyter-kwestie, was onderwijzer Varssel, nu eervol ontslag 23/8 woning veldwachters (brief aan cvdk) nog steeds geen woning voor Wisselink in Keyenborg. Gemeente kon zelf geen bouw woning betalen. Meeste politietoezicht was in dorp Hengelo nodig. Keyenborg half uur van dorp verwijderd, veldwachter surveilleerde daar enige malen per dag. Wegwerker was aangesteld daar, die ook dienst kon doen als buitengew. gem.veldw. Voorstel beide gem.vw's in Hengelo te stationeren. 25/8 certificaat onvermogen Arend te Brake (zie eerder). Ging naar gesticht krankzinnigen te Wolfheze 26/8 bmr. werd in zaak Prins gedagvaard als getuige op 31/8 (kon.dag) 25/8 In Hengelo waren geen bedrijfstakken die arbeid op zondag hadden. Alleen cafe's en logementen die echter op zondag geen vreemden in dienst hadden. 28/8 H.Jansen voltrok sinds ziekte en overlijden van Meyjes de huwelijken (onbezoldigd) Mocht kleine vergoeding hebben: 25,- 6/9 nieuwe bestrating moest 29/9 klaar zijn (markt?) nog weinig van voorbereidingen te merken. 6/9 H.Lubbers timmerman moest groeven voor doodskisten groter maken, waren dikwijls te klein. - allerlei verzoeken uitstel militie 7/9 vergunning verbouw woning Th.Beijer

De klapper: 7/9 benoemd per 22/9 aan OL School Varssel: H.Riethorst! (nu in plaats van ter Hoeven denk ik). nederlaag Knottenbelt. 8/9 R.Kreunen wilde kneedmachine in bakkerij, Dorp 79. buren: D.Kreunen, JB Weg, NH-gemeente, Ned.Isr.gem. 8/9 per 15/9 in dienst als wegwerker: J.Berendsen 9/9 ongeval AJ Nijland uit Ruurlo 13/9 bmr. deed navraag bij collegae in Warnsveld, Gorssel, Hummelo, Vorden, Zelhem en Ruurlo over jaarwedde geneesheren. 11/9 afwatering moest beter Hummelosche Beek in Hengelosche Beek. Vaak overstroming in Broek (laag). afdamming. 13/9 brief aan B&W Utrecht: daar electr. straatverlichting, dus of ze geen straatlantaarns konden overnemen. 't liefst met armen, die aan huizen bevestigd konden worden. 13/9 ongeval JA van Tilburg te Terborg bij vervoeren van hout 15/9 ja hoor Albert Bretveld was weer eens dronken 16/9 zaak Prins: Verdediger: Norton-pomp was niet verplicht. Bmr.: Prins kon geen andere pomp aanbrengen omdat zijn perceel op minder dan 10m. van mestvaalten en verzamelputten en leidingen van vuil en vaste stoffen is gelegen. Zou vrijspraak betreuren, omdat hier meerdere wantoestanden heerschen (!). 18/9 DJ Jansen deed verzoek schadevergoeding wegens in gebruik hebben van weg door zijn hof. Uiteraard: B&W honoreerde dit niet. 20/9 bespreking plaatsen van telefoonpalen. Wethouder Jansen, tevens kerkvoogd: was nog niet in college van kerkvoogden besproken. 20/9 J.Klem verzocht namens marktcie verplaatsbare posten in de Spalstraat mogen aanbrengen. Werd tijdens markt met B&W besproken (onder genot van?) 23/9 brief aan A.Rondeel, metselaar. Aanhef: "Rondeel!" (nogal bot) moest lantaarn in Spalstr. tegenover wethouder Jansen (?) wegnemen en bevestigen aan huis Witte. Wel iets lager dan nu. 24/9 PV BR Prins; overtreden bouwverordening 25/9 brief aan deurwaarder kantongerecht: bmr. wilde afschrift van vonnis waarbij Prins van rechtsvervolging was ontslagen.

28/9 PV tegen Berend Jan Harmsen, molenaar en broodbakker (Bekveld) wegens gebruik van ongeijkte maat. 28/9 Off.van Just. wilde meer weten over Antonie Hoevers, geb. 6-10-1865. Was nu boerenwerkman. -10/11 grote najaarsmarkt met vele kermisinrichtingen. o.a. CH Kulpe, panoramahouder uit Goor. 1/10 posten voor Hotel Witte gingen weg. Daarvoor in de plaats verplaatsbare. 9/10 een commissie van rechtbank kwam kijken naar onbewoonbaar verklaarde woning in Varssel. Werd rijtuig met koetsier beschikbaar gesteld. Tot slot: " met het oog op de minder comfortabele inrichting der hotels alhier, den lunch of het diner ten mijnent zouden willen gebruiken" (toe maar, Kn. niet erg lovend over de gemeente). 11/10 PV ongeval veroorzaakt door automobiel, toebehoorende aan Jkhr. VJLF Brandsen uit Rheden. 13/10 Joh. Berendsen, wegwerker benoemd tot buitengewoon gem.veldw. Geb. 26-1-1873. overal kneedmachines. 21/10 Zaak prins. Bmr. onderhoud met Ambt. Openb.Ministerie, Kantongerecht Zutpehn. Prins werd aangeschreven. Ging over lezingen in de localiteit, moesten worden aangevraagd. 29/10 RC pastorie kreeg kamer erbij. 30/10 gem.geneesheer kreeg geen verhoging jaarwedde. 30/10 geen concessie voor JC van Leeuwen uit Hilversum voor bouw- en exploitatie eener steenkolengasfabriek. 30/10 Ipv JHW Kerkhofs (gezondheidsredenen) in Raad van bestuur HEK: AM Helmich 30/10 brief aan J.Lenselink Gzn. Dr AJ van Ingen, arts alhier, werd niet aangesteld als 2e gemeente-geneesheer 2/11 brief bmr. aan JC Kraakebeeke, Deventer: 2 krante-artikelen in Deventer Dagblad betreffende Kabelmij. gevestigd Hengelo Ov. Bmr. wilde ook Hengelo G. laten deelnemen in besproken plannen. Particulieren waren reeds aan werk tot verkrijgen van concessie voor levering electriciteit. 3/11 Reepmaker van Belle einde 1907 benoemd tot bmr. van Aardenburg. 9/11 opnieuw brief aan BR Prins: water uit pomp Dorp 143 (H.Kreunen) vervuild. Maatregelen binnen 14 dagen. 11/11 klacht AJ Praastink. Bmr. hoorde paard en kar in vliegende vaart langs komen. Aangezien dit niet was toegestaan ging hij naar buiten. Hij zag eind verderop het paard vallen, weer opstaan en verder rijden. Bmr. keek ter plaatse: boom die straat wegens reparatie afsloot (behalve voor tram) omvergereden. Met 2 andere mannen boom verwijderd. Was geen licht aangebracht door misverstand. AJ Praastink, cafe-stalhouder, wilde later 25,0 schadevergoeding voor schade aan paard. Gemeente-veearts was niet geroepen. Na onderzoek: knieŽn paard wat geschaafd, enige dagen op stal. Na overleg met B&W geen 25,- maar 10,-. Veldwachter naar toe: Praastink kwaad: had 50,- moeten eisen. Gesprek met bmr. volgde: opnieuw onbeheerscht. Was zelf oorzaak door te hard rijden. Praastink zei dat knottenbelt loog en "brusque" optrad. Toevoeging: boven afsluitboom brandende straatlantaarn. Bmr. Zelhem hielp Praastink. Vraag aan Off.van Just.: of gem.secr.Zelhem ook gebruikt werd als bureau voor gratis rechtskundige advies. 17/11 brief aan Derksen en De Vries, Nijmegen. Prijsopgave levering electrische stroom. Leverde ook aan andere gemeente goedkoop stroom. 17/11 bezoek bewoners Lankhorsterstr.; wilden weg verharden.

22/11 brief aan bmr Broek op Langendijk. Wat prijs was van 5 of 10 straatlantaarns voor petroleumverlichting. Voorzien van palen. 29/11 Th.Gr.Bruinderink + 6 andere ondertekenaars stelden vragen over straatlantaarns. De gemeente was juist bezig met andere gemeente (zie boven) 30/11 brief aan mevr. Langeler-Onstenk. Hond last voor ingezetenen: al eens veroordeeld; moest vastgelegd of muilkorf. 4/12 vragen bmr. Zuidhorn over Schuurman: was ijverig en deed opgewekt zijn werk. Gezin netjes. volkomen betrouwbaar. Solliciteerde daar (hogere jaarwedde, hier 475,-) 8/12 A.Regelink wilde slachterij (Noordink). brief aan buren: J.Langeler Gzn, H.Dutman en KF Lubbers, metselaar. 10/12 commissie tot onderzoek der Reclames inzake Inkomstenbelasting gemeentekas. Wilden Bosch van Drakesteyn en Baron von Twickel laten voorkomen, hun aanslagen waren verhoogd. Klopte niet vond bmr. Ze waren bij hem geweest. Verzoek weer terug naar klasse van vorig jaar; voor Von Twickel zelfs die te hoog. Anders gingen ze in hoger beroep bij Gedep. St. en kwamen ze misschien nog lager uit, zei bmr. 11/12 laatst aangebrachte keibestrating toonde verzakkingen. Brief aan Jaartsveld. 17/12 mevr. PCW Mossel-Boom woonde te Apeldoorn (kreeg 250,- per jaar) 17/12 PV Alb. F.Sueters, houtkoopman, overtreding wegenreglement. 21/12 brieven aan J.Langeler dat hij zijn gevaarlijke hond moest vastleggen. diverse onbezoldigde en buitengewone veldwachters: Diks, Wesselink, Noot 24/12 Kn. schreef aan Dir.Gen. der Posterijen te 's Gravenhage dat hij verheugd was voor terrein voor bouw van een postkantoor te hebben gezorgd. 24/12 PV Jan Langeler (luisterde niet) 27/12 jachtakte voor B.Esselenbroek (57 jr.), DJ Jansen (46), B.Bovenkerk (30), J.Klem (54), HM Mentink 47, Joh.Mentink 52, HJ Kelderman 49, B.Kelderman 22, G.Hissink 57 27/12 B.de Bruyn moest zand voor huis verwijderen. 28/12 2e PV Langeler + brief dat hij niet verder politie moest uitlokken. 31/12 Hr.Weekenstroo, groentenhandelaar uit Zutphen liet gevaarlijke honden losloopen, moest muilkorven 31/12 Baron von Twickel na vergadering inderdaad naar lagere klasse. Belastbaar inkomen 11.000- 12.000, aanslag 241,36. (enorm bedrag ter vergelijking bmr. 1100,-! natuurlijk wel veel onkosten: personeel, onderhoud)

 

1910

J.Noot zat geregeld achter stropers aan. 4/1 J.Wisselink bleef in dorp wonen. 5/1 beide veldwachters Wisselink en Schuurman kregen bijbaan: schatter der dranklocaliteiten en ambtenaar belast met betekening van stukken betreffende vervolging ter invordering van plaatselijke belasting. (vooral dat eerste was natuurlijk prachtige legale manier om gratis borreltjes en flessen drank te versieren, hetgeen ook gebeurde, de een meer dan een ander, maar toch. Wisselink meer dan Schuurman. Ging ook langs boeren voor eten. Iedereen gaf het hem wel, anders pakte hij ze terug.) 6/1 ter vergelijking 31/12/09: wed.B.Kelderman-Weenk had jaarinkomen 400- 500. Aanslag 20,77Ĺ. (weduwe voormalige afgezette wethouder?) S.Fortuin's aanslag bleef gehandhaafd. 10/1 Hermanus Gijsbers werd weer (nog steeds) voorgedragen voor onderscheiding. Nog niet voor elkaar kennelijk. Br. aan Procureur Generaal Gerechtshof, Lochem. 45 jaar in dienst, nu nog bode en gem.veldw. 14/1 GH Onstenk aangewezen voor gemeente-timmerwerk Te beginnen met houtwerk (leuning) vd duiker op de Ruurloscheweg, ter hoogte vd pastorie: wel zoveel mogelijk oude houtwerk gebruiken! 15/1 in 1909 geen echtscheidingen (daar deed men toen niet aan) Dat waren nog eens stabiele tijden voor het huwelijk 21/1 brief aan Rijksontvanger over uit nood geslacht vee. Moest bmr. voor 3 uur namiddag berichten. Vaak briefjes als secr.personeel reeds vertrokken is en veldw. op surveillance. Veearts Reichman kon dan niet gewaarschuwd, wat niet zou helpen, want vaak ambulant! 22/1 brief bmr. aan off.van just.: PV TH van tent uit Nijmegen wegens bedelarij. "Deze gemeente wordt overstroomd door woonwagens, landlopers en bedelaars, die gewapend met een paar potlooden en velletjes papier, zich als venters voordoen, en zeer tot last der ingezetenen". Om paal en perk te stellen vervolging wenschelijk. 22/1 difterie bij D.Denkers, Varssel 654. 25/1 klachten bij tekenonderwijs G.Elzinga over verontreiniging vloer. Bleek over proppen papier te gaan in het lokaal waarin teekenonderwijs, zangrepetities en landbouwonderijs gegeven werden. 25/1 DW Kremer mocht plannen en tekeningen bouwwerken in gemeente onderzoeken. Gebeurde daarvoor door architect H.Enklaar uit Ruurlo. Werd bedankt voor bewezen diensten. (Zeker te duur). 25/1 mej. Eenink tijdelijk hoofd school Varssel. Ook Denkers afwezig (difterie, zie 22/1) 1/2 avond 16/1 vier Duitse personen zonder middelen van bestaan met 2 kinderen bij mij voor onderdak. Via Winterswijk hier zonder papieren. Onderdak gegeven. Volgende morgen met gemeenteveldwachter per stoomtram naar Zutphen vervoeren naar Commissaris van politie 2/2 Op OLS Gooi bij wijze van proef aardappelvacantie in september gegeven. Bmr. wilde bevindingen weten. Nadat Elzinga dit ingestuurd had brief terug: "Uw mededeelingen aangaande de genoemde vacantie behoeven niet den omvang van een klein roman aan te nemen".! Nee, die Knottenbelt wilde als een olifant door de porceleinkast. Had misschien wel vaak gelijk, maar maakte zich niet geliefd, oftewel steeds meer vijanden. 5/2 onderwijzer H.Riethorst kon voorlopig wegens ziekte geen dienst doen!! Eerst al roodvonk. Alleen mej.Eenink bleef nog over: school dicht. Was die Riethorst eindelijk aangenomen, verprutste hij het zelf.

7/2 brief aan Dr van Ingen of ziekte Riethorst lang duren zou. Ziekte was gevolg van val door eigen schuld. Had tijdens stagnatie tramverkeer sneeuw geruimd (had wat met trams!). Oorzaak mogelijk van invloed op uitbetaling jaarwedde. 9/2 Baron von Twickel vergunning voor bouw van arbeiderswoning onder voorwaarde dat 1 vertrek minstens 16m2 moest zijn. 10/2 was iets met R.Buitenhek uit Boxel?, zie 14/2 -EJ Vleeming had niet alle benodigde vergunningen. 10/2 M.Herwers wilde geen machtiging aanvragen voor Baron von Twickel, die nu in buitenland vertoefde. (??) 12/2 J.Noot weer 5x bekeuringen uitgedeeld wegens betreden andermans grond zonder vergunning. (soms ook mensen met akte, die zich buiten toegestaan gebied begaven) 12/2 aanvraag vergunning plaatsing petroleummotor in timmerwerkplaats A. en G.Kremer in Noordink. buren B.Garritsen en H.Dutman (weer) 12/2 brief aan DJ Jansen van bmr ! "Omdat hij (de bmr.) "het zelf niet weet", zooals gij U niet ontziet tegenover een Veldwachter uit te laten, zijt U heden bekeurd wegens het niet voor 1 Febr. aangeven van een hond, die reeds bij den aanvang van het jaar in Uw bezit was. Wij zullen nu eens zien, of de kantonrechter het ook weet". Tjonge, Knottenbelt durfde, was er natuurlijk op uit om Jansen aan te pakken gezien eerdere conflicten. 14/2 volgende brief aan Off.van Just. hierover. Jansen was eenige malen gewaarschuwd. In plaats van daarvoor erkentelijk (!) te zijn, beschimpt hij mij tegenover den veldwachter, met het doel mijn prestige te ondermijnen. Ik hoop van harte U bereid te vinden tegen deze schreeuwerd (die trouwens vaker met justitie heeft kennis gemaakt) een flinke straf te eischen. 14/2 bewijs van goed gedrag voor Bernardus Buitenhek, van beroep leerling-machinist, geb. te Zutphen 21-10-1871, hier gewoond van 25 dec. 1903 (begindatum tram!) tot 28 sept. 1908. 18/2 PV Cornelis Bos, koetsier, dronken. 18/2 Een wannenlapper uit Zutphen en bezembinder uit Nijverdal bekeurd met woonwagen. 21/2 roodvonk bij Denkers over. 22/2 vergunning verbouw werkplaats en stalling G.Lenselink 22/2 nog eens de belastingen: Baron von Twickel na vergadering 29/12/09 lager aangeslagen: Dan: "In de op 11 dezer gehouden raadsverg. waarbij 10 leden tegenwoordig waren sprak de Raad als zijn gevoelens uit dat de levenswijze van den heer Von Twickel en diens gezin, die van zeer grooten staat (het gezin of de levenswijze?) is, geen aanleiding kan geven om hem lager dan voor bovengenoemd bedrag aan te slaan, te meer daar de heer Von Twickel ook vorige jaren zonder daartegen te reclameeren, tot dat bedrag was aangeslagen. S.Fortuin bleef gehandhaafd, omdat Fortuin een behoorlijke nering heeft (een winkel in manufacturen, schrijfbehoeften, prentbriefkaarten enz.) dus alle artikelen die een ruime winst opleveren, terwijl moeilijk kan worden aangenomen, dat zijn omzet slechts 1500,- bedraagt. Bosch van Drakesteyn bleef ook gehandhaafd, gaf geen inzage van stukken. Belastbaar inkomen 10.200 - 10.400, aanslag 224,12 (iets minder dan onze baron) 22/2 Rentmeester Kobus van Burger Weeshuis wilde koopsom betalen voor Hummelosche Voetpad waarover procedure nog aanhangig was. Gemeente wilde niet. Voetpad moest bestendigd blijven. 23/2 Heren Hofstede, Crull en Willink uit Hengelo Ov. uitgenodigd bijwonen vergadering 15/3 over electrische verlichting. 24/2 Ook AB Langeler had gevaarlijke hond, moest muilkorf opdoen. 26/2 gedoe over bedrag van weduwe mevr.Kobus-Vos, dat gemeente kreeg voor verpleging krankzinige zoon. Voormalige brievengaarder overleden. 28/2 school Varssel 3/3 weer open. 2/3 HSJ Wansink brandmeester van Hengelo (navragen) 3/3 per 1/4 benoemd Ambt. ter Secr. H.van Meegeren uit Deventer. Per jaar 500,- 7/3 JG Maresch bouwde lichtraam. - Bij PV nu over overtredingen Alg.Politie Verordening of Prov. Wegenreglement. Minder details. 10/3 A.Hento moest volgens zijn aanslag in de Hoofd. Omslag nagenoeg ongefortuneerd zijn geweest. Zou in Friesland nog kaasfabriek exploiteeren. Staat hier niet hoog aangeschreven, betrouwbaar zouden wij hem niet gaarne zonder voorbehoud verklaren. (dir. zuivelfabriek, bleef wel tot Geertsema, ca.1920!) brief aan heer sectie Ingenieur bij de Staats Spoorwegen 11/3 het begin van een langdurige kwestie: Vragen aan Hoofd Insp. Volksgezondheid 's Hertogenbosch aangaande verplichting gem.geneesheer en gem.vroedvrouw t.o.v. verlossingen gratis behandelde vrouwen 1. is verlossing alleen assisteren bij geboorte of moet accoucheur (of -euse) wanneer er geene vrouwelijke hulp (bv. van buren) aanwezig is, het geboren kind wasschen enz. 2. is het nodig dat bij onderzoek water en zeep en sublimaat (voor desinfectie handen) aanwezig is. Is sublimaat goed? 3. Is het geoorloofd een zwervende vrouw die bevallen is, den derden dag na de verlossing weg te zenden, en haar weg als vagebonden te doen vervolgen, indien zij dat niet in een woonwagen doen kan, maar genoodzaakte te loopen? Of meent U dat een langer verblijf in de gemeente noodzakelijk zou zijn. (die Meinders was een harde, schrijnende toestanden blijken hier uit)

16/3 diverse verzoeken luchtschommel bij kermis. Was al 1. 17/3 bouw gebouw hr. H Goorkate (hotel Dickman later?) 17/3 school Varssel kreeg tijdelijk onderwijzer J Tobi 17/3 brief aan dir. TMDG Hedenmorgen door uitvliegen van vonken uit de locomotief vd tram, is brand ontstaan bij de bakker Demming. Kon gelukkig zonder veel moeite worden gebluscht. Maatregelen: hoek Spalstraat is geen geschikte stopplaats. Immers bij het in beweging stellen der machine moet te veel kracht worden aangewend, wanneer de tram in een bocht staat. Voortaan na de bocht stoppen. 2/3 klompenmaker AJ Hoebink, klompenmaker, dronken 22/3 brief aan bmr. Deventer over gecombineerde oprichting electr. centrale van omliggende gementen. Hengelo had ook belangstelling. 24/3 vervolg kwestie Volksgezondheid (Meinders) brief aan Min. van Binnenlandse Zaken. Hengelo had geen antwoord, ook na aandringen, gekregen van hoofdinsp. Minister moest Hoofdinsp. erop wijzen. 24/3 verzoek vergunning benzine-motor EJ Vleeming 2/4 aardappelvakantie: goed bevallen, anderen minder ingenomen. belangen onderwijs bevorderd. moest maar ingevoerd worden. 6/4 overtreding J.Scholten, boterwet. 6/4 Dr van Ingen wilde vergunning voor dragen van revolver voor 's nachts op weg naar patiŽnten op afgelegen wegen verdedigen (kennelijk onveilig). Van Ingen zat volgens mij veel buitenaf, Varssel en zo. 8/4 kwestie Meinders: antwoord op vragen Hoofdinsp.: brief niet vanwege maken nieuwe instructie, maar vanwege verschil van mening. 8/4 weer brief J.Hoekert over vergunning. 12/4 jachtopziener van Von Twickel: A. van der Ham.

13/4 kwestie Meinders: brief aan Hoofdinsp. (wilde meer inlichtingen). Brief bmr. n.a.v. voorval nacht 10/11 maart. Dokter gebruikte geen sublimaat, er was geen ontsmettingsmiddel in arrestantenlokaal (waar de vrouw naartoe was gebracht op last van bmr. Dokter beweerde handen thuis te hebben gewassen. Bmr. achtte dit niet voldoende, had toch diverse voorwerpen aangeraakt in arr.lokaal. Dokter zei dat ze na 3 dagen weg kon. Hij wilde het kind niet wassen. 18/4 brand afgelopen nacht 3-4 uur: Gooi 242, bouwmanswoning H.Volman, landbouwer. Ontstan doordat bij bewaking van jonge varkens de vlam eener stallantaarn in aanraking met boven stalling geborgen hooi en gras. Woning en stalling afgebrand. 1 paard, 3 koeien, 2 varkens met biggen, 1 hond, kippen en eenden ook. Vee en inboedel niet verzekerd, woning wel. 23/4 schoolopziener vond dat grote vakantie verkort moest worden door aardappelvakantie. 23/4 A.Gr.Roessink 15/6 ontslagen als nachtwacht op grond van U bekende feiten (mij niet) 23/4 dorpstoren: dak nakijken Polman, leidekker 25/4 vervolg PV DJ Jansen. Had 10/2 hond verkocht, te laat om buiten de belasting te vallen. Had nog twee honden voor jacht; had opgegeven voor jacht en bewaking, dan hoefde hij maar helft te betalen. Had intussen wel voor de twe honden betaald. (Kn. wilde hem dus naaien voor een paar dagen te lat betalen van en hondje, die off. van just. moet ook wel eens wat verzucht hebben) 25/4 vacature lantaarnopsteker wegens verlenen ontslag JF Buursen: 1. BJ Horsting 2. J.Takkenkamp 25/4 sterke drankvergunningen: B.Demming Dorp 8, JH Langeler 12, C.Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs 51, J.Eylenberg 68 (voorheen Hofs, Grootbod), J.Langeler Gzn 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 139, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156, JB Leemreis 161 (14 in totaal) JF Booltink Gooi 257, K.Booltink 283, J.Hilderink 287, Wed. H.Dolphijn 297, H.Hendriksen Bekveld 510, GL Hissink, Noordink 519. Totaal 20. Ook ca. 1880 nakijken welke er toen al waren. toen rond 29!

26/4 R. van Hulzen (vrouw van HJM van Hulzen), winkelierster 28/4 per 1/5 benoemd als lantaarnopsteker BJ Horsting 30/4 BR Prins uit Zelhem, varkensslachter heeft gewoonte op marktdagen zich te Hengelo komen bedrinken en dan twist te zoeken. Laat zich in wagen naar huis rijden: moeilijk wegens dronkenschap te bekeuren. Drinkt bij familie in huis (?). Toch: voorbeeldige straf zeer nuttig. 4/5 vervolg geval Hoekert Brief aan GS: Hoekert had zeer onaanzienlijk kroegje. Zou hij vergunning terugkrijgen. Aantal inferieure kroegen in Hengelo weer met 1 vermeerderd dan. Vergunning nu bij net iemand, waar nooit ongeregeldheden zijn. Zou Hoekert willen betalen schadeloosstelling, maar Hoekert wilde zijn vergunning terug.

9/5 Gr.Roessink per 25/6 ontslagen als lantaarnopsteker 9/5 brief aan vroedvrouw Hilferink Kreeg vermaning: had niet onmiddellijke hulp verlend bij zwervende vrouw. Buursen wegens gezondheidsredenen gestopt. 13/5 Hoekert wil weer van vergunning gebruik maken. Had geen geschikte woning en geen geld. 18/5 PV tegen Jan Langeler wegens dierenmishandeling en vernieling andermans goed. Langeler weduwnaar, 30-06-1850. 19/5 BJ Horsting de nieuwe lantaarnopsteker, was een smidsknecht van 36 jaar. 24/5 Buursen was ziek: kreeg eervol ontslag (wel buitengew. onbez. veldwachter) 28/5 buitengew. veldw. + gem.wegwerker J.Berendsen deelde ook een bekeuring uit. 31/5 vergunning EJ Vleeming bouwen woning 2/6 brief aan DJ Jansen: of Hoekert alsnog de beschikking heeft of kan verkrijgen vd localiteit waarvoor de thand ingetrokken ten zijne name gestaan hebbende drankverguning gold. (betekende a. dat pand waar Hoekert zat of gezeten had, van Jansen was en b. dat er sprake van was de vergunning terug te geven. 2/6 Knottenbelt gevraagd vz. te worden van commissie der ongevallenwet; bedankte, te druk. 2/6 brief aan GS over Hoekert: 1. Hoekert thans geen beschikking over localiteit (uit huis gezet?) 2. na vernietiging intrekking (dus weer geldig) drankvergunning kan hij weer gebruik maken ervan (zie ook boven) 4/6 vergunning A.en G.Kreunen uitbreiding houtzagerij met petroleummotor 8/6 doorgaan en verlenen subsidie 30,- provincie voor naa- en breischool Keyenburg zeker wenselijk. "Nuttig voor jonge dochters, uitgebreider dan op lagere school: (dus leerjaar achter lagere school aan wrsch.) 15/6 graanmolenaars in Hengelo: H.Mentink, Gooi 298, GJ Wissink 223, A.Jansen Gooi 222, SG Jansen, Varssel 705, BJ Harmsen Bekveld 416, EJ Vleeming Dorp 121, HJ Kelderman Dorp 144. 18/6 JR Schennink sinds 1909 in Hengelo, wilde drankvergunning. (?) 23/6 vergunning gebr. Dolphijn bouw woning en winkel 23/6 per 1/6 lantaarnopsteker en nachtwacht: G.Bretveld 24/6 gem. gaf benodigde bedrag voor veranderen in telefoonlokaal; aanbrengen afgesloten ruimte 24/6 Dr Meinders kreeg berisping over geval verloskundige hulp voor zwervende vrouw 10/11 maart 30/6 Rodermond paar weken overgeplaatst naar Enschede wegens uitgebroken stakingen. Net tijdens de kermios (13 en 14 juli). Vorig jaar veel woonwagens en onregelmatigheden (toevallig samen genoemd?): verzoek of hij toch mocht blijven gedurende kermisdagen en week ervoor. 2/7 nieuwe instructies voor gem. geneesheer en gem.vroedvrouw, eerst ontwerp. 2/7 aanvraag vergunning HJJ Tijdink, broodbakker, uitbreiding bakkerij. buren: JH Klem, DJ Jansen, Th.Gr.Bruinderink en JW Burghard. 4/7 tot buitengew.onbezol.veldw. benoemd: Jan Nijhof, 55 jr., weduwnaar, landbouwer en houtzager, voor bossen grens Zelhem/Ruurlo ('t Zand dus). Daar was weinig toezicht. (paradijsje voor stropers dus!) 4/7 vermoedelijk 35 ingeschrevenen die voor Nat.Militie lichting 1911 worden aangewezen 6/7 brief aan FF Reichman, gemeente veearts: vlekziekte onder varkens. moest door inentingen worden teruggebracht. 7/7 Steven Disbergen had dienstkleding niet teruggebracht. Had bericht niet gelezen. 7/7 26-06-1910 overleden: Adriaan Bernard Langeler, echtgenoot van Anthonia Poesse (eigenaar worstfabriek aan Banninkstr.) hadden 3 kinderen: Gerhardus Joh. geb. 1899, Carel geb. 1900 en Adriaan Bernard geb. 1901. (twee daarvan in 1918 aan Spaanse griep overleden?) erfgenamen: A.Douwe Oosterbaan, rijksveearts Lochem, Pieter Bakker, onderwijzer in Wapenvelde en Hendrik Gerhardus Poesse, fabrikant van vleeschwareb te Vorden. 9/7 OLS moest dringend verbouwd worden. 9/7 telefoontoestel verplaatst naar spreekcel. 13/7 brief aan bmr. Herwen en Aerdt te Lobith: had regeling voor standplaatsen op kermis, Kn. wilde ook zoiets. 15/7 slechts 3 man bekeurd met kermis; 2 wegens dronkenschap: Albert Bretveld (tuurlijk) en H.Kolste, een poelier uit Bredevoort. 3e wegens rijden zonder toezicht. 16/7 Marten Jonkers, geb. 30-03-1887 solliciteerde in Rotterdam. Had gewerkt bij bakker R.Kreunen, in 1905 vertrokken uit Hengelo.

16/7 ťťn geval van vlekziekte: bij HJ Brekveld, Gooi 216 Reichman wilde niet kijken, hij vond dat het een zaak was van districtsveearts in Zutphen. Hij vond het geen spoedeisend geval. Bmr. stelde vragen aan districtsveearts. 19/7 Joodse begraafplaats voldeed niet aan eisen. Moest muur, rasterwerk of heg van min. 2 meter omheen. 19/7 BJH Bovenkerk wilde schuur bouwen en dak vernieuwen 20/7 ook geval van vlekziekte bij A.Mulderij, Bekveld 376 20/7 nieuwe tekening Tijdink; op oude stond geen privaat getekend; oven was nog niet verplaatst zoals in 1897 aan DJ Jansen vergunning was verleend (ook van hem geweest dus) 20/7 Jaartsveld: stuk dorpsbestrating ( 250,-) moest voor 30/8 klaar zijn 26/7 weer 4x vlekziekte: bij M.Kuipers, Gooi 271 en JA Willink, Gooi 320. Nog 2 in Gooi Er was te weinig serum. Verzoek aan districtsveearts sneller te werken. - schilder FC Wansink 28/7 Jan Nijhof en Bernardus Joh. Horsting waren niet aangesteld als buitengew. gem.veldw. Verzoek aan cvdk hierop terug te komen. 1. Nijhof moest ook rijwielpaden langs Veengoot en Hissinkbeek in gaten houden. Boeren dreven vee over dat pad, zodat deze beschadigd werden en de grond belandde in de beek, waardoor telkens herstel nodig was. Mogelijk op den duur deel van de weg weggespoeld en beek in loop belemmert. Hij woonde in de buurt. Ander politietoezicht niet mogelijk. Weet men eenmaal dat er toezicht is dan minder overtredingen 2. Horsting nachtwacht/lantaarnopsteker. Een ambt dat "niet zeer begeerlijk" is (!!) Moest PV kunnen opmaken, anders heeft zijn arbeid geen doel. Proef PV was dan wel geen volmaakt stuk werk (daarop afgekeurd dus) en allesbehalve den maker als een schoonschrijver, toch aanbevolen. 28/7 brief aan Off.v.Just.: 2 Duitsers van adel wilden trouwen (Kervel?). Volgens regels mocht op akte geen titel vermeld worden; was onaangenaam voor hen en hun familie. Of dit bij uitzondering toch mocht. 1/8 vlekziekte voorbij 2/8 brief aan wethouder H.Jansen: de lantaarnopstekers klaagden over de petroleum. De kous verkoolde, de lantaarns werden zo vuil dat ze bijna niet schoon te maken zijn. Moest op zoek naar andere leverancier. 5/8 difterie bij B.Weevers, Gooi 323 6/8 brief aan notaris Koning: verkoop riet op dorpsbleek en in het water staande, moest niet doorgaan 6/8 Tijdink kreeg zijn 2e bakkersoven 8/8 urinoir tegen buitenmuren van kerk (!, NH kerk) moesten weg, nu ijzeren urinoirs tegenover ingang bij heg Wolters. 8/8 jachtakte voor F. Freiherr von Twickel, J.Freiherr von Twickel en Felix Freiherr von Viltechoven Schell (baron, jonkheer en zwager?) 9/8 Fr.von Twickel wilde een woning + schuur verbouwen, no.537 13/8 50,- subsidie voor Vakteekenschool 13/8 A.Enzerink lid commissie van Raad van Bestuur HEK per 1/7 (of afgetreden, niet duidelijk, opzoeken Eischt een tol 13/8 overtreders rijwielpaden (niet door motot- en rijwielregl. beschermd) vrijgesproken - weduwe RH Goorkate 18/8 aardappelvakantie definitief ingevoerd alle scholen 19/8 vlekziekte definitief verdwenen 29/8 Hendrik Bruggink overtr. jachtwet 3/9 Joh.Derksen boswachter bij Zelle 7/9 dag van loting: 2x PV, beide lotelingen (dronkenschap?) 7/9 schoolopziener wilde 3e raam in klaslokaal. Hield verdere verbouwing ook even tegen (OLS?)

8/9 weg bij Averenck slecht. Semmelink, rentmeester Doetinchem moest zorgen voor dichtmaken gaten en sporen. 9/9 plan voor aanleg weg Hengelo- Kruisberg - Doetinchem 9/9 Frederik Zilvold had nagelaten: o.a. een heideperceel achter 't Waarle 12/9 oudste wethouder ziek (jongste was Jansen) (Hilderink?) 17/9 opdracht aan metselaar weduwe GJ Lubbers om 2 pilaren voor de Alg. Begraafplaats te metselen. 20/9 weduwe AB Langeler-Poesse vroeg vergunning voor stoomketel in worstfabriek (ging dus voortvarend verder met bedrijf) 30/9 Knottenbelt wilde weer vriendjes worden met DJ Jansen (omdat hij geld nodig had): of Jansen niet de man zou willen zijn voor inzameling gelden bij ingezetenen met speciaal belang voor berbetring van wegen (in meerdere gemeentes zoiets) 3/10 brief aan Koningin: makelaar in dorpstoren geheel vermolmd. moest vernieuwd. Kosten 600,-. Gemeente stond slecht voor, geen geld, wilde niet weer lening aangaan. Of het niet uit 's Rijks kas betaald kon worden. 3/10 PV tegen Grada Bongaarts. Stond zeer ongunstig bekend: voorbeeldige straf zou gunstig werken. 4/10 besluit van 02-03-07 (intrekking vergunning Hoekert) vernietigd; was strijdig met de wet (komen ze na 3 jaar achter!?); weduwe R.Arendsen weduwe van B.Grootbod moest vergunning inleveren en woord (volledige) vergunning bij ingang weghalen/ Hoekert kreeg vergunning terug. 4/10 instructie gem.geneesheer en vroedvr. vastgesteld in raadsverg. 30/9 5/10 aan de weg langs Bleek woonde een Bloemendaal. 5/10 verzekering voor nachtwachten: Bern.Joh.Horsting, geb. 11-05-1874, gehuwd en Gerh.Bretveld, geb. 27-02-1881, ongehuwd 9/10 JHW (Jan) Vleeming lid van College van Zetters voor 's Rijks directe belastingen. J.Klem ook. Zetter was erebaantje voor belangrijke burgers om belastingaanslagen rond te brengen. 8/10 Gem. wilde n.a.v. afbeeldingen prijsopgave straatlantaarns bij B.Ubbink, Doesburgsche IJzer- en metaalgieterij, Doesburg. 12/10 loteling Hilderink: zenuwpat. Had zich van leven willen beroven uit vrees voor loting. 14/10 PV onbez. rijksveldw. A.vd Ham tegen Gerrit Hulstijn (stropen) 14/10 order geplaatst nieuwe straatlantaarns. 3 stuks, roodkoperen, buiten groen, binnen wit geschilderd. compleet met glas en lamp en gesmeed ijzeren spinnekop ter bevestiging aan de paal. 9,50 per stuk. 17/10 J.Wielinga uit Zuidlaren mocht op Koldemarkt met Cirque Variete, mits hij geen aanstotelijke voorstelling gaf. 20/10 afgelopen winter slechte waterafvoer. Warnsveld wilde Hengelosche Beek op hun grondgebied niet verdiepen of verbreden. Deed Hengelo toch ook voor hoger gelegen plaatsen? 26/10 miltvuur bij AD Verstege, Noordink 611a. 26/10 Op Dorp 36 slachterij van Louis Philips. Slacht vooral jonge kalveren en geiten. Vlees vooral voor worstfabriek, beenderen en ondeugdelijk vlees, ja soms hele cadavers, werden begraven bij ingang slachtplaats. Had weinig tereinruimte: smalle strookje grond voor slachtplaats geheel gevuld; zodat ophoping tot boven aan toe van dierlijk afval; daardoor stank hinderlijk en zeer nadeelig. Vraag aan gezondheidscie welke voorwarden moesten worden gesteld. 27/10 Hoofdinsp.Volksgezondheid 's Hertogenbosch stelde vragen over instructie gem.geneesheer en vr.vrouw. Ontwerp-instructie veranderd en bezwarengezondheidscie. Bmr. was bereid naar 's hertogenbosch te komen. 1/11 handwerkonderwijs tussen 12.00 en 1.30 uur. Bezwaarlijk (geen pauze). Kon op school Varssel wel tijdens gewone schooluren; waarom dan op OLS en Gooi niet.

2/11 concessie aanleg levering electr. in Gendringen (kijken spiegel eeuw oostgelders leven). aanvrager wilde ook in Hengelo, Bmr.Kn. vroeg aan bmr. Gendringen om concessie-voorwaarden. 5/11 door miltvuur vernietiging voorwerpen 7/11 waarschuwing G.Kistemaker. Hond vastleggen of muilkorven. 8/11 straatlantaarns goed ontvangen; maar spinnekoppen ontbraken. 8/11 aftreden raad JHW Kerkhofs 9/11 plaatsverv. telefoonhouder ontslag ingediend. Slechts 1 sollicitant onder reserves. Wilde weten hoever begrip "plaatsvervangend" was uit te strekken. Wilde niet iedere zondag 2 uur lang de beheerder vervangen. 9/11 waarschuwing Ph.Philips dat slachten van vee niet vd weg te zien mocht zijn. 10/11 Knottenbelt wilde na 2/11 drie weken vacantie. 10/11 H.Jansen dupe oplichter. Een koper van 2 koeien eiste 50,- wegens wanprestatie. Was zelf niet te vertrouwen (de koper) 12/11 Wilh.Bern.Kerkhofs in gem.raad 12/11 nieuwe begraafplaats in Keyenborg. Oude gesloten (bij kerk?) 12/11 baron von Twickel mocht op reeen jagen. Had hij veel last van, zei hij (zie verder) 14/11 Kistemaker kreeg PV 15/11 petroleummotor in korenmalerij Vleeming 16/11 eervol ontslag JH Klem, verv. tel.houder. Opvolger Th.Beijer, kleermaker en koopman per 15/11 22/11 Wisselink solliciteerde in Winterswijk. Bekwaam en ijverige beambte, die met tact en gematigdheid weet op te treden, doch in tijd van nood ook weet door te tasten. Kan daar meer verdienen. 2/12 onderzoek of baron von Twickel veel last had van reeen. Had in 1909 420.000 dennen (!) geplant nabij grens Zelhem (Zand?). 70.000 moesten vervangen worden. Ook dit jaar 500.000 aangebrachte dennen. Maken ze kapot door kappen af te bijten. Veldwachter met rentmr. ter plaatse gekeken. Dennetjes uit grond. Niet door reeen maar door konijnen; bleek uit sporen. 15 jaar gelden geen reeen, nu paar kleine groepjes, maar aantal gering: dus zeker geen plaag, zoals baron zei. Waarom jaagde hij niet op reeen in de periode dat het geoorloofd was? 8/12 bij G.Kremer 14-jarige jongen aan werk 8/12 drankverguning H.Wezenberg (woonde in Bergh?!) ingetrokken ? 13/12 Min.van Binnenl.Zaken stelde vragen over kosten verbetering toren door leidekker Polman uit Zutphen (zie eerder, Rijk betaalde) 14/12 verg. sterke drank H.Hofs, Dorp 68 ingetroken, per 3/12 (zie verg. in april) 21/12 Dr A.Meinders kreeg PV van Schuurman wegens overtr. Wetboek van Strafrecht. 27/12 Dr van Ingen benoemd tot geneeskundige, belast met doodschouw 30/12 aanvraag C.Geurtsen verbouw woning 31/12 per 1/1 (daags van te voren!) ontslagen als gemeente werkvrouw op grond van wangedrag (doorgestreept) R.Bretveld. (paar dagen erder bekeurd wegens dronkenschap!)

einde 1910.

31/8 - PV's tegen Fr.J.Harmsen, bierhuishouder wegens het in voorraad hebben van sterke drank. B.Grotenhuis, bierhuishouder, idem.

(waar zouden deze cafeetjes zitten?)

5/9 - overleden de 70-jarige weduwe van vroegere brievengaarder (?vorige eeuw?) Martinus Wendelaar Bonga. Zij heette zelf: Sophia Hendrika Ferregeau de Saint Armand.

14/9 - D.Kreunen mocht petroleum leveren aan OLS.

19/9 - verzoek van GJ Wissink, molenaar (Olde Kaste) tot plaatsen van een petroleummo≠tor. (Toegestaan)

29/9 - Erve Faalverink van Sint Anthony Groote Broederschap, Zutphen

1/10 - Veldwachter Rodermond woonde: Noordink E522 (volgens mij later in dorp, Raadhuisstraat, zie verhaal moord Beumertjes)

18/10 - PV wegens woest rijden op een rijwiel: Gerrit Jan Hesselink

23/10 - wegen Bekveld verbeterd door dichtmaken van gaten en ongelijkheden met zand, effenen der baan en dichten der sporen. toestand nu bevredigend (zie eerdere brief, invloed Koning?)

23/10 - tramplannen lijn Hengelo - Keyenburg - Velswijk - Zelhem - Halle - Varsseveld.

De raad is genegen subsidie te verlenen, maar nam afwachtende houding aan tot vaststellen van bedrag. Brief gericht aan voorzitter tramcomitť Zelhem.

26/10 - HJJ Tijdink kreeg vergunning voor verkoop van "alcoholvrije drank".

- Jachtakten voor : B.Esselenbroek, A.Besselink, HJ Kelderman, DJ Jansen, Jonkheer Bosch van Drakesteyn en zoon, H.Wesselink en B.Derksen (boswachters), JHW Kerkhofs, Joh.Mentink, HM Mentink.

13/11 - bakkerij op Dorp no.13 (C.Geurtsen, tevens cafe) niet meer in werking, alleen wat hij voor zichzelf bakt.

De oven is gebleven zoals hij was.

De korenmalerij van BR Prins bestaat niet meer; afgebroken (?waar?)

Brief aan Insp. vd Arbeid

 

- PV Alb.Bretveld, paar maal per jaar dronken

- eene Gerrit Schimmelpenning was korporaal-fourier bij 1e Reg.Infanterie

3/12 - burgemeester pleitte bij Hendrikus Bannink voor gevangenisstraf ipv geldboete. Kon niet betalen.

17/12 verzoek RK Kerkbestuur om bouw van Bijzondere RK-school (zou nog 8 a 9 jaar duren!)

18/12 stroperij in bossen van Freiherr von Twickel

26/12 brand woning H.Pelskamp, Bekveld + enig levend vee (2 kalveren, 2 varkens, 1 schaap, groot aantal kippen) afgebrand nacht 24/25 dec.

Oorzaak: bakken van oliekoeken een uur voor begin van brand

Inwonend was militair Reinder B. Lenselink. Al zijn spullen afgebrand behalve zakboekje, pantalon (wel smerig) en kwartiermuts. (aardig te vermelden)

 

 

1907

 

- Hoevers nu onbezoldigd

8/1 - honden moesten gemuilkorfd wegens hondsdolheid

11/1 - eervol ontslag 1-3-07 mej.Demming school 't Gooi

idem 15/3 heer Menkhorst OLS

11/1 - termijn waarbinnen Armenhuis Keyenburg moest worden ontruimd met half jaar verlengd.

- GC ter Haar was al overleden, weduwe: geb. Gerdessen

16/1 - over PV tegen (alweer die arme) Albert Bretveld

nader verhoor A.Hoevers en G.Lenselink

"Persoonlijk sprak ik met den heer Frederiks die mij mededeelde, dat Bretveld zeer slecht praat en hoewel niet dronken, een borrel op had en zijne verwondering te kennen gaf, dat juist Lenselink die zat te kaarten, precies vernomen had, wat Bretveld zeide, terwijl de anderen die zaten te praten met Bretveld, het niet gehoord hebben.

Vandaar dat ik geloof dat de anderen wel voor de waarheid uitkomen." (en lenselink dus niet, wh)

21/1 - PV tegen scharenslijper Wilhelm Hofman uit Wijhe, geb. 1868, wegens loslopende hond zonder muilkorf.

30/1 - over drankwet:

Reindjen Arendsen, weduwe van Berend Grootbod (hij had dus cafe eerst, later weduwe Arendsen, nu Hofs?)

2/2 - ongeval in smederij Coenraad Geurtsen (ook cafe, zie verhaal Eddy Geurtsen)

5/2 - difterie bij PH Pelgrum, Gooi, Berend Starink, Gooi 378, A.Nijkamp, RJ Otten, JW Rondeel, H.Lubbers

11/2 - ongeval in klompenmakerij R.Garritsen, Bekveld 506. kreeg PV wegens overtreding veiligheidswet

18/2 - verzoek gerhard Besselink uit Doesburg om inlichtingen ivm drankwet

18/2 - ongeval JW Sueters bij AB Langeler, spekslager. PV overtreding veiligheidswet

- slechte toestand gem.financiŽn, uitgaven 25.000.

slechts 185,07Ĺ voor onvoorziene uitgaven

geen verhoging jaarwedde onderwijzers

22/2 - ook PV tegen de pastoor Joh.Jac.Florissen wegens overtreding wet hondsdolheid (nakijken welke veldwachter dit durfde; vast geen katholieke, want die had Hengelo niet)

- School Gooi tijdelijk gesloten wegens de dipheritis, een week lang, kon in die tijd ontsmet worden

alleen leerlingen van die school hadden het. besmettelijk

26/2 Politie

"N.a.v. Uw verzoek dd 22-2 heb ik de eer U Edelachtbare beleefd mede te deelen, dat mij omtrent het door U bedoelde gerucht niets is gebleken; desbetreffende klachten ook niet bij mij in.

Zoals de toestand thans is, laat de samenwerking tusschen rijks- en gemeentepolitie niets te wenschen over.

Daar de hier gestationneerde Rijksveldwachter na ontvangen opdracht, geruimen tijd elders vertoeft, is deze gemeente in den laatsten tijd grotendeels van 's Rijkspolitie-toezicht verstoken.

(wat zou de klacht zijn; opzoeken bij Inkomende Stukken?)

1/3 - verbouwing HSJ Wansink

5/3 - PV tegen JH Langeler, hotelhouder, ook overtreding hondsdolheid

- Gemeente bestelde de cokes bij Gasfabriek Doesburg

7/3 - Reintjen Arendsen, weduwe Berend Grootbod, Dorp 68 (checken)

- Berent Maalderink, kuiper

9/3 - PV A.Hoevers wegens mishandeling AGJ Besselink

9/3 - slechte staat van huis van eigenaar Harmen Kraassenberg (Noordink 609) bewoond door Engbert de Bruin, Noordink 598

13/3 - aanvraag H.Lenselink, landbouwer, voor vergunning voor oprichting van gebouw met oven, voor fabriek/werkplaats.

14/3 - na een PV kreeg je dergelijke brieven richting Off.v.Just.:

"Ter voldoening aan Uw verzoek heb ik de eer Edelachtbare mede te deelen dat Albert Jan Roelofsen, van beroep boomhakker, geboren alhier den 15 februari 1880 ongehuwd is, dat hij kan lezen en schrijven en alleen lager onderwijs heeft genoten.

Roelofsen behoort tot de NH-kerk en drinkt wanneer hij daartoe in de gelegenheid is, wel te veel.

Volgens zeggen, heeft hij een opvliegend karakter en heeft hij, voor zoover mij bekend, geen veroordelingen achter de rug."

16/3 - eervol ontslag voor mej. ADC van Leyden, alhier, als plaatsvervangster vd telephoonhouder.

18/3 - G.Besselink, vergunning per 19/3 voor verkoop van alcoholhoudende drank anderen dan sterke drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de rechter voorkamer van perceel in wijk A, no. 154. (naast Maresch, zie drankvergunningen))

20/3 - nieuwe Politieverordening (in bezit)

25/3 verzoek van gemeente aan Insp. vd Arbeid of boeren die ver van dorp woonden, niet zelf brood mogen bakken. Dit n.a.v. verzoek van Lenselink (1 uur van dorp).

Valt een oven midden op het land onder de veiligheidswet.

27/3 - schipbreuk "Berlin", geen uit Hengelo.

30/3 - PV tegen Emil Strosser, machinist 23 jaar, geb. te Barmen (Dld?) wegens het vernielen van een ijzeren duiker door een stoomwals.

Eigenaar stoomwals was H.Boeswinkel uit Zutphen. Hij betaalde de kosten van de duiker.

 

Dikwijls werden mensen van buiten het dorp bekeurd, met markten e.d. Excentriekelingen / illustere figuren ertussen waarschijnlijk. Bv. J.vd Linde uit Utrecht, venter in galanterieŽn, 48 jaar.

 

6/4 vergunningen sterke drank:

B.Demming Dorp 18, JH Langeler 12, C.Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs 51, Wed.B.Grootbod 68, J.Gz.Langeler 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 138, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156 en JB Leemreis 161.

Nog 14 in dorp; Hoekert verdwenen.

verder:

JF Booltink C257, K.Booltink 283, J.Hilderink 287, HF Dolphijn 297, H.Hendriksen 510,

GL Hissink 519.

Totaal 20.

8/4 - H.Lenselink kreeg vergunning voor bouwen van varkensschuur met oven

9/4 - afschrift akte der vergunning van JJ Hoekert teruggezonden. Faillissement JJ Hoekert.

11/4 - aanvraag HJ Kelderman, oprichting korenmalerij met zuiggasmotor 20 pk

11/4 - Brief van burgemeester Meyjes aan Min. van Binnenlandse Zaken:

Zijn gezondheid liet te wensen over. Geneesheer vindt noodzakelijk een badkur te ondergaan. Met ingang van 22/4 verlof gevraagd voor hoogstens 3 maanden.

15/4 - M.Schutte weg uit OLS Gooi per 20/6

15/4 - JH Klem, manufacturier, komt in de plaats van ADC van leyden als plaatsvervan≠gend kantoorhouder telefoondienst.

"Deze persoon komt de Raad zeer geschikt voor".

- woning Kraassenberg onbewoonbaar verklaard

19/4 - brief aan Gedeput.St.: In Zutphen werden zonder vergunning vee aangevoerd en verhandeld. Geruchten van 150 stuks.

Wethouder ging 10/4 kijken in Zutphen: op marktterrein 10 uur werden aangetroffen 43 stuks groot hoornvee en 30 jonge kalveren. 1 uur later: 45 st. gr. hoornvee en 35 jonge laveren. Voortdurend aangevoerd en weggeleid. Indruk van gewone veemarkt. "Dienaren van politie of veldwachters werden niet opgemerkt".

19/4 - Brief aan DJ Jansen. Bestrating tussen tramrails voor zijn woning liet te wenschen over.

19/4 - HJ Besselink benoemd tot waagmeester per 1/5. Jaarwedde was helft van opbrengsten waaggelden.

20/4 - hondenkar zonder lichtgevend elantaarn en onbeheerd laten staan van kar bespannen met honden op den openbare weg. PV Schuurman tegen G.Weekestroo, groentekoopman uit Zutphen.

20/4 - brief aan Jhr. WFHJ Bosch van Drakestein (Zelle) over (n.a.v. adres):

dakgoten in dorp moeten in verbinding staan met afvoerpijpen. (wilde boerenwoning bouwen).

22/4 - Brief aan Burger Weeshuis dat Hummelosche Voetpad (door Holterveld) gesloten was voor verkeer. Iemand had greppels gegraven en beplantingen aangebracht.

Verzoek: heropenen.

29/4 Faillissement JJ Hoekert, Dorp 150 (vroeger 120)

Per 18/1 afstand van vergunning voor sterke drank. Vergunning nu aan Reindjen Arendsen. "Toen Hoekert zich om inlichtingen aan het gemeentehuis vervoegde, werd hem gezegd dat hij thans geen recht meer heeft tot de verkoop van sterken drank in het klein en hem hiervan uitlegging gedaan".

1/5 - Armenhuis Keyenburg ontruimd

4/5 - weer diphterie in Gooi (Niessink)

8/5 gem.veldwachter H.Schuurman voorgedragen als onbezoldigd rijksveldwachter: "in belang van politiedienst". (waarschijnlijk omdat Rodermond vaak afwezig was, zie eerder)

11/5 - Kelderman kreeg vergunning

14/5 - gedoe over verharding Steenderenseweg. G.Elzinga was vertegenwordiger van Commissie tot verharding van wegen, eene verbinding vormende met Steenderen.

Ging door als bepaald bedrag binnen 14 dagen binnen was.

22/5 - waarschuwing: Hummelosche Voetpad nog niet open.

23/5 - oprichten vereniging aangesloten bij Prov. Geld. Boerenbond

Doel aankopen kunstmest, veevoer en ontwikkeling ivm landbouwbedrijf

25/5 - Klem benoemd verv. kantoorh.tel.dienst

27/5 - R.Kreunen overleden. In zijn plaats JHW Kerkhofs, manufacturier, benoemd tot lid college Zetters (?).

31/5 - Baron von Twickel, D446, vergunning tot verbouwen woonhuis

3/6 - Hummelosche Voetpad nog niet open, dus PV

4/7 met het oog op kermis moest Rodermond de gemeentepolitie bijstaan, daarom brief aan Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle op die data niet over Rodermond te beschik≠ken.

7/7 HJ Hiddink, DJ Jansen en J.Heerink benoeming tot raadslid aangenomen

8/7 Diphteritis bij Roelof Tingelaar, Gooi 262

16/7 kennisgeving ongeval in nieuwe RK-school (Keyenborg) betreffende JA Poelder, stukadoor uit Zutphen. Bij bouw?

18/7 ongeval J.Schutterts, houthakker uit Stad-Ommen bij snoeien van bomen in het bosch "Het Klooster"

20/7 veel lotelingen onder de wapenen

24/7 vergunning verbouw woonhuis H.Lubbers, Dorp 119

24/7 vergunning vergroten keuken JB Leemreis, Dorp 161

25/7 gem.veldwachter H.Schuurman is ook onbezoldigd rijksveldw.

27/7 brief aan "Heer Majoor Commandant van het 6e Bataljon Rustende Schutterij te Zutphen", hier woonachtig zijn  1e luitenant FF Reichman en 2e luitenant Jhr. EEL Bosch van Drakestein.

U ziet de notabelen waren niet te beroerd om een robbertje te vechten.

31/7 PV tegen Gradus Kremer, kastelein en timmerman, overtreding drankwet.

31/7 renteloos voorschot gegeven van É10.000 aan Tramweg-Comitť Hengelo G. - Doetinchem voor aanleg en exploitatie van stoomtramweg Hengelo - Velswijk - Dorp Zelhem - Ambt Doetinchem - Stad Doetinchem.

1/8 per 1/10 eervol ontslag M.Schutte onderwijzer OLS Gooi (idem H.Hendriks) en EJ Langwerden OLS-Hengelo

1/8 geen geschillen aangaande geloofsbrieven 3 nieuwe raadsleden; dus toegelaten.

2/8 einde maand augustus was meest geschikt voor oefeningen van de Landweer, zo vond de burgemeester.

De gemeente bestond hoofdzakelijk uit landbouwers en veehouders. Dan was de hooi geoogst, de rogge gemaaid, de aardappelen gerooid, het voornaamste werk op het land was afgelopen.

Brief burgemeester aan Generaal-Majoor Divisie Commandant te Arnhem.

6/8 PV Rodermond: ongeval; aanrijding van een rijtuig met paard door stoomtram vd TMDG

8/8 off.van just. wilde toestand JGCF Booltink weten. Geneesheer kon 'thans' geene diagnose vaststellen. De verwonde is goed bij kennis, het bloeden uit mond en neus heeft opgehouden.

Brief 10/8 : pat. ging vooruit

12/8 brief of Rodermond ook bij de jaarmarkten gem.politie kon bijstaan, dus svp niet oproepen

16/8 PV Bernard Uenk uit Warnsveld wegens ontvreemden rogge van Bernardus Mentink

17/8 Frederik Salomon Ketting, geb. 20-6-1860 te 's Gravenhage kwam hier 21-01-03, vertrok 8/9 naar Zutphen. Oefende bedrijf van koffijhuishouder uit en had zich hier goed gedragen.

19/8 Verlof verleend aan Gerrit Lenselink tot verkoop van alcoholhoudende andere dan sterke drank voor de voorkamer beneden en de daarachter gelegen keuken rehts van pand Dorp 67.

veel PV's voor rijwielen of kar met paard na zonsondergang zonder lichtgevende lantaarn.

21/8 06-10-05 verlof verleend voor verkoop van alcoholhoudende drank (geen sterke) voor de bovenzaal aan de noordzijde, Dorp 56 (vroeger 21). Opp. = 69 m2.

Brief aan ambtenaar O.M. bij kantongerecht Arr. Zutphen

25/8 PV's tegen W.Oldenmenger en G.Berendsen kippenkooplieden uit Kruisberg inzake het loopen van kippen buiten marktterrein op marktdag.

28/8 logementsvergunning Gerhard Besselink, geb. 21-2-1867 te Zelhem, vestigde zich hier 06-03-07, komende uit Doesburg.

Besselink had in Hummelo en Keppel gewoond van 11-5-1897 tot 22-07-04

29/8 diphteritis bij H.Lubbers, Bekveld 393

29/8 PV's: belediging en zonder licht

erger: arrestatie door Rodermond en Schuurman van Jacob van Duren, verdacht van verduistering van Duitsche bankbiljetten

2/9 PV Gijsbers tegen Arend te Brake, schoenmaker.

Te Brake is de laatste tijd in zijne verstandelijke geestvermogens gekrenkt. Hij is zeer lastig in huis tegen zijne moeder; heeft haar mishandeld, hoewel zij geen klacht heeft ingediend. Hij heeft onlangs ongeveer alle ruiten zijner woning ingeslagen en moest door den dokter verbonden worden.

Hij wil niet werken, staat als een levenloos mensch den ganschen dag op straat te kijken, hetzij goed, hetzij slecht weer.

Het wil mij toeschijnen, dat hij gevaarlijk wordt voor de omgeving. Bij de minste tegen≠spraak trekt hij zijn mes. Hij scheldt goede ingezetenen uit voor al wat lelijk is.

3/9 in lokaal OLS tekenles, subsidie 50,-

5/9 Arend te Brake overgebracht naar krankzinnigengesticht Ermelo-Veldwijk (in Zutphen was geen plaats). Hij was geboren 23-3-1876 (31 jaar dus) en ongehuwd.

7/9 geen bezwaar tegen verleenen eener vergunning voor den verkoop in logement, alleen aan logeergasten voor Gerhard Besselink, koffijhuishouder.

11/9 PV wegens versperring Hummelosche Voetpad (zie eerder):

 1. Hendrikus Joh.Gotink, geb. 4-5-1889

 2. Gradus Besselink, geb. 14-5-1864

 3. Hendrik Jan Berendsen, geb. 10-11-1884

 4. Herman Berendsen, geb. 31-12-1880

16/9 PV tegen Philip Philips, slager uit Vorden (geen brandende lantaarn op motorrijwiel)

19/9 PV Rodermond tegen Karel Booltink wegens het hebben van een afgekeurd gewicht ter plaatse tot verkoop en afleveren van waren (besodemieterde zijn klanten dus)

19/9 vragen over Hendrik Willem Alberti, geb. 2-7-1886. Woont te Apeldoorn sinds 8-3-05. Had gesolliciteerd op functie.

Antwoord burgemeester aan Hoofd-comm. van politie te Rotterdam:

Van zeer nette familie: oom was hier burgemeester, overleden te Elst bij Arnhem. Niets ten nadeele. Wanneer zijn gezondheid, die te wenschen overlaat, het toelaat, geloof ik dat hij voor de vervulling gevraagde betrekking aanbeveling verdient.

20/9 ook PV tegen Herman Winkelman, winkelier Keyenburg, had ook geen goede gewichten

21/9 aanvraag HJ Kelderman oprichting korenmalerijmet zuiggasmotor voor fabriek/werk≠plaats

23/9 water dicht; uit Hengelo kon het niet weg, Laak in Wassinkbrink (Zelhem)

23/9 het was niet gewenst cokeshok van OLS Gooi om te bouwen tot varkenshok

23/9 RK school Keyenburg geopend 1/10

onderwijzers: mej. AMJ KlŲpner, heeren GJ Kumeling, RW Jansen en H.Hendriks (hoofd)

24/9 logement Besselink opp.34 m2. 4 kamers tot nachtverblijf beschiklbaar, in localiteit bierhuis geŽxploiteerd

25/9 diphterie bij Gradus Kok, Gooi 292

28/9 Rodermond woonde Noordink E522

9/10 kennisgeving ongeval worstfabriek AB Langeler bij persoon daar werkzaam

9/10 JHW Kerkhofs, gemeenteraadslid benoemd tot lid der commissie van Raad van bestuur van HEK

10/10 kennisgeving ongeval persoon werkzaam in herstelplaats TMDG

11/10 idem in smederij C.Geurtsen

12/10 schoonmaken school Gooi en aanmaken kachels deed mevr. HA Kuipers-Homan voor 32,50 per jaar

14/10 Jhr. WFHJ Bosch van Drakestein kreeg vergunning tot vernieuwen van en aanbouwen aan koetshuis

15/10 Brand

11 uur voormiddag woning W Besselink, timmerman Gooi 262. Vermoedelijk ontstaan dor een brandbare stof in aanraking is gekomen met de fornuispot.

Toen brandspuit arriveerde gehele woning met aangrenzende schuur in volle vlam.

Door totale gebrek aan water van blussen geen sprake (!!): geheel afgebrand: 6 varkens + inboedel. Wel verzekerd. hooi en graan smeulde nog.

18/10 PV tegen RP Vormer uit Groningen, koopman: dronken

21/10 Kelderman kreeg vergunning, woonde in straat zonder naam (Bleekstraat)

diphterie Gooi: bij Kok, Bongaarts, Olthof

DW Kremer timmerman hier

31/10 per 1/11 eervol ontsalg JC Reepmaker van Belle (ambt B.S.)

12/11 aanvraag H.Mentink, molenaar tot plaatsen petroleummotor Hummeloscheweg

15/11 PV AGJ Besselink en A.Mentink wegens zich bevinden in herberg na 23.00 uur.

Besselink kreeg er nog een wegens belediging Rodermond.

18/11 aanvraag verguning W.Besselink bouw woning en werkplaats (al snel na brand)

20/11 en 21/11 Gerhard Nijman, zandvormer (?), 29 jaar uit Hummelo en Keppel had iemand zwaar letsel toegebracht. Had gevaarlijk dier bij zich, niet goed onder zijn hoede.

 

Advocaat en procureur Mr M.van Gelein Vitrage uit Arnhem wilde onderhoud met burgemeester over Hummelosche Voetpad.

2x uitgesteld, 1x wegens sterfgeval in familie Meyjes (in Den Haag)

28/11 brief aan Hr. vd Kerkhoff, Aarle-Rixtel: torenklok slaat niet

 

29/11 Rika Kanters voor gerecht

30/11 Hubertus Schieven, lompenkoopman Wamel en Johannes Roos, stoelmatter uit Zutphen en Reinder van der Wagt bekeurd wegens verblijven met woonwagens op andermans grond.

4/12 ongeval van tijdelijk conducteur TMDG

10/12 16 stuks cementriolen worden in dorp geplaatst als proef

11/12 PV oplichting door Franciscus Cornelis Sparnaay, geb. te Gouda, 13-7-1875

11/12 voorstel verbetering bestrating in dorp Hengelo

13/12 heel verhaal woonwagens. (n.a.v. 30/11?)

Moest paal en perk aan worden gesteld. Niet zozeer de kermisreizigers, wel die het als woning bezigden. Deze bevolking behoorde tot onderste lagen van de maatschappij. Sociale hinder, het was een ware plaag.

Inkomsten hoofdzakelijk uit bedelen, dikwijls in de vermomde vorm van venten met nietswaardige artikelen.

De bewoners waren vaak driest en brutaal, soms met bedreigingen en daardoor al te veel gelukt zo bestaan te vinden.

Bovendien levert deze rondtrekkende bevolking groot gevaar op voor overbenging besmettelijke ziekten van de ene gemeente naar de andere. OnhygiŽnische huisvesting. Brief aan bestuur HEK: zoveel mogelijk te weren.

   

1908

 

6/1 PV tegen Theodorus Joh. Wezenberg en zijn broer Bernardus Joh. Wezenberg, beiden voerman wegens vechtpartij in herberg van JR Besselink op 1/1

7/1 vervolg: BJ Wezenberg en Hendrik Dieperink hadden mishandeld: hermanus garritsen uit Varssel en zijn meisje Maria berendsen uit Linde.

14/1 1907: 55 veulens geboren

20/1 MJA Kobus nog in krankzinnigengesticht, betaald door halfbroer JW Kobus.

20/1 vergunning bouw woning Th.Gr.Bruinderink

24/1 jaarwedde burgemeester en ontvanger niet omhoog. Wel die van gem.secr. (druk); dat ging naar 800,-

25/1 H.Hendriks hoofd school Keyenborg ook lid commissie tot wering van het schoolver≠zuim

4/2 ongeval AJ Jolij smidsleerling bij smederij BG Ruesink

5/2 loon veldwachters 440,-. Verzekerd tegen ongelukken.

13/2 ongeval bij RGJ Besselink, timmerman.

15/2 D.Harmsen 29-10-07 uit raad

17/2 9 dienstplichtigen uit Hengelo van Hengelo naar Zutphen naar Arnhem vervoerd.

10/3 bouwen bouwmanswoning GJ Kremer

14/3 PV wegens het nemen van monsters (?) boter in de winkels van HSJ Wansink en

DJ Jansen.

23/3 kennisgeving ongeval. Ingediend door JA van Tilburg, houthakker te Wisch, betrefende een aan Berend Starink, houthaker alhier, overkomen ongeval.

27/3 uitgebreid verhaal kwestie Hummelosche Voetpad. weg OLS Gooi naar Riefelerdijk.

Voetpad afgesloten door bosschage. 7 jaar geleden vervangen door jonge bomen. Voetgangers moeten hierdoor grote omweg maken. Grond eigendom Burger Weeshuis.

2/4 vergunningen sterke drank:

B.Demming Dorp 8, JH Langeler 12, C Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs, 51, Wed.B.Grootbod 68, J.Gz.Langeler 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 138, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156, JB Leemreis 161.

14 in dorp

JF Booltink C257, K.Booltink C283, J.Hilderink C287, HF Dolphijn C297, H.hendriksen D510, GL Hissink E519.

Totaal 20

8/4 A.Boer, kommies Rijksbel. aangesteld invordering plaatsel.belastingen en schatten der localiteiten tot de verkoop van sterke drank in het klein. I.p.v. GJ Frederiks.

7/4 Raad afwijzend beschikt over renteloos voorschot É15.000 aanleg en exploitatie stoomtramweg Hengelo- Keyenborg - Velswijk - Zelhem

College ondersteunde adres wel, maar Raad op grond van het weinige succes niet. dat men zal oogsten bij evt. tramaanleg.

Brief aan Tramwegcomite Hengelo-Zelhem

9/4 GJ Frederiks tot raadslid benoemd

10/4 Burgemeester Meyjes ging naar badplaats Neuenahr. Hierdoor maand buiten gemeente vanaf 27/4

16/4 verharding weg naar Steenderen gedaan door DJ van Wagensveld, aannemer te Barneveld. Hengelo paste een derde bij (rest Steenderen en provincie). Verschil tussen aannemingssom en ramingssom

16/4 Brief JJ Hoekert

Wed.B.Grootbod per 2-3-1907 vergunning sterke drank bij welk besluit 2 verguningen werden ingetrokken, waaronder die van Hoekert (failliet).

Hoekert verkeerd ingelicht. Destijds hem medegedeeld dat hij geen recht meer had op de vergunning. Aantal vergunningen in Hengelo nog altijd boven maximum.

23/4 De 2 veldwachters om beurten om de 14 dagen een vrije zondag. Zo nodig kunnen de in het dorp wonende buitengewone gemeenteveldwachters dienst doen.

Niet voor nachtwacht (was niet zwaar!)

 

24/4 2 gem.veldwachters in dienst:

Hermanus Gijsbers 69 jaar !

Hendrik Schuurman 31 jaar.

Kregen É440,- + 50,- voor aanschaffen kleding.

Voor Schuurman pensioenverzekering afgesloten; bij 65 jaar lijfrente uitgekeerd van É300,-

2/5 verharding weg naar Steenderen kostte Hengelo É36.930,13.

dusdanig groot bedrag dat navraag werd gedaan over betrouwbaarheid aannemer v.Wapenveld uit Barneveld. Samen 63.400. Particulieren brachtten 12565,14 bijeen.

4/5 PV Rodermond en Schuurman tegen 2 landbouwers Bernard Smeitink en Gerard Hagens uit H & K wegens het doen vervoeren van een wagen door een paard op nodeloos kwellende wijze (verderop: "afschuwelijke mishandeling"). Tevens voor openbare dronkenschap.

6/5 klacht Gerrit Kl.Kranenberg, landbouwer, tegen Maximilian Franz Xaver Herwers, rentmeester, wegens belediging; had getuigenverklaringen

7/5 aanvraag A.Jansen, molenaar, voor vergunning tot plaatsen petroleummotor in zijne korenmalerij, perceel 222, Hummeloschen weg (Brouwersmolen)

20/5 brief aan GJ Grootbod: In APV stond dat mestvaalten 5m. van openbare weg moesten liggen. Een schot deed niets ter zake.

4/6 Hoekert probeerde nog steeds wat. Moest maar gesprek met zijn curator beleggen.

12/6 In Hengelo werkte 2 bakkerspatroons dioe zonder gezellen werkten.

15/6 PV Schuurman tegen Jan Langeler, winkelier (Kerkstr.?) wegens het laten losloopen van kippen in het dorp.

19/6 ook dochter PCCE Bosch van Drakestein, 27 jaar, wilde jachtakte "tegen schadelijk gedierte"

30/6 aanvraag EJ Vleeming, molenaar om vergunning tot plaatsen petroleummotor in eene op te richten korenmalerij

brief aan buren: mej. GJ Walgemoed, Gerit Ruessink (weg Hengelo-Vorden), mej. Aaltje Regelink, weduwe DJ Hassink

30/6 Jan Gerardus Meinders, geb. 12-5-1891 en jan Hendrik Demming, geb. 4-5-1891 wilden meedoen met oefeningen militair onderricht in Zutphen

1/7 ongeval aan een persoon werkzaam in het grondwerkersbedrijf voor de verbinding van wegen naar Steenderen

11/7 PV wegens burengerucht van Hendrik Jan Gerbscheid, 48 jaar, schoenmaker. Hij was in de buurt waar hij woonde een zeer gevreesd persoon, gebruikte te veel sterke drank, is dan lastig, onhebbelijk en zeer brutaal. Had veel onaangenaamheden met zijn buren. (misschien al Ruurloseweg / hoek Bleekstraat?, later Meulenbrugge)

13/7 tramwegongeluk

een beroep: bezembinder

23/7 vroeger werden markttouwen geterd om te voorkomen dat paarden in touwen beten. Was gevaarlijk, moest ander middel zijn.

brief aan G.vd Worp, touwslager in Zutphen

24/7 juli/aug weg naar Steenderen aangelegd met behulp van spoor over HEK

31/7 brief aan Hr.President vd HEK te Neede

"Zoude het niet mogelijk zijn, dat de basalthoopen op den kunstweg, niet zoo breed werden uitgestort.

Nu geeft het somwijlen moeite met het passeeren der tram en rijtuig.

Ook wil men, dat ze onnoodig lang op den weg blijven liggen."

1/8 op 26/7 overleed Antony Winters, weduwnaar van Mina Witte.

3/8 24.000 "beste" straatklinkers nodig.

21m. lang, 3.80m. breed, keien grootte van 12-14-12.

bestrating door Jaartsveld, Lichtenvoorde, in aansluiting op bestaande bestrating, precies zo als voor het Hotel de Karper vd kastelein Witte in de Spalstraat.

5/8 Brand nacht 4/5 aug., 1.00 uur, blikseminslag landbouwer J.Niesink,

Gooi. 2 zaadbergen, hooiberg, hooimijt, schuurtje.

Brandspuit wel aanwezig, maar kon wegens gebrek aan water geen dienst doen!

 

5/8 PV: J.R. kleermaker JA Joly mishandeld door A.Lestrate, arbeider uit Wehl.

6/8 brand Varssel gistermiddag woning Bernard Schel; bliksem.

Geheel in vlammen.

Bij totaal gebrek aan water in omgeving was er geen sprake van blusschen.

12/8 vergunning voor EJ Vleeming tot bouwen van broodbakkerij en malerij.

17/8 ongeval overkomen aan Wilem Boerman, tramconducteur

18/8 bestrating (zie eerder) in aansluiting op de paardenmarkt (een vak in de Spalstraat)

18/8 vergunning HSJ Wansink, vernieuwen woning, naar achteren uitbouwen

19/8 roodvonk bij H.van gerven, Dorp 34.

kind uit dat gezin mocht niet naar bewaarschool (hoofd mej. Groot Bruinderink)

1/9 tot wethouder benoemd B.Hilderink

5/9 brief aan EJ Wuestenenk: "Aan U wordt gegund de levering van de petroleum voor de dorpsstraatverlichting voor het seizoen 1908/1909, tegen 0,09 per liter."

5/9 brief aan A.Bouwens, Haarlem

n.a.v. Uw schrijven 28-08-08, betreffende Uw voornemen tot het oprichten eener maatschappij ten doel hebbende het leveren van electrische stroom voor de verlichting van het dorp H., heb ik de eer U te berichten, dat een en ander in overweging zal worden genomen, maar dat met het nemen van eener decisie geen haast wordt gemaakt.

(ook een manier om te zeggen dat het niet doorgaat)

deze jaren stonden veel dingen op stapel (electriciteit, postkantoor, tramlijn naar Doetinchem) maar veel ging (voorlopig) niet door. overigens niet allemaal schuld van afwachten≠de, conservatieve houding van gemeente zelf; ook door geldgebrek.

 

niet zo gek veel bekeuringen, zeker niet van Gijsbers.

Wel weer 15/9 een voor Albert Bretveld: weer eens dronken.

26/9 ook DJ Jansen kreeg drankvergunning voor verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank. In rechter voorkamer van perceel 154 (kan ook van gr.Bruinde≠rink zijn of ander pand dat van hem was).

28/9 Frederik Zilvold, zonder beroep, grote jachtakte voor 't Zelle.

Schuurman was ook onbezoldigd rijksveldw.

2/10 ongeval in smederij TMDG

2/10 diphterie bij G.Lebbink, Noordink 575

2/10 1 okt. brand Bekveld 412 en 413, woning bewoond door gezinnen T.Roenhorst en B.Oortgiesen. Onbekende oorzaak. Gehele woning met have en goed. 1 koe kon bijtijds naar buiten gedreven worden. Een kind werd nog in allerijl door een voorbijganger uit bed gehaald en gered.

veel pogingen om niet in dienst te hoeven bv A.Teunissen, maar burgemeester werkte niet mee.

6/10 B.Schel ging nieuwe woning bouwen.

7/10 weer A.bretveld

12/10 Burgemeester kon wegens "ongesteldheid" niet aanwezig zijn bij bezoek van CvdK aan Hengelo

12/10 brand GJ Nijhof, Gooi: 10/10 12.30 uur, landbouwschuur

Mogelijk vuur van in de schuur geplaatste fornuispot in aanraking met licht ontvlambare stof.

20/10 ontslagaanvraag veldwachter Hermanus Gijsbers. gedurende bijna 45 jaar (sinds 1864) de gemeente trouw en eerlijk gediend en is nu verplicht wegens hooger leeftijd zijn ontslag aan te vragen uit een betrekking die hij nog zoo gaarne langer had gehoopt waar te nemen.

Burgemeester vroeg aan CvdK Gijsbers voor te dragen bij HM de Koningin Wilhelmientje voor onderscheiding.

21/10 weer ongeluk grondwerkersbedrijf bij aanleg weg naar Steenderen

 

22/10 broodbakkerij waarvoor Vleeming verguning had, gedreven door zwager G.R. van Neck

23/10 vergunning voor FJH Wuestenenk uit Brummen tot oprichten koperslagerij, Dorp 151 (brief aan RK-kerk!)

26/10 nog PV Gijsbers tegen A.Hento (!) directeur boterfabriek, wegens laten losloopen van kippen op bezaaide grond van JH Besselink.

26/10 Daar het hulppostkantoor te Hengelo overgeplaatst is naar een ander perceel lijkt het ons gewenscht toe dat het hulptelefoonkantoor gevestigd worde ten huize vd hr.Klem, vader vd wrnd. kantoorhouder, JH Klem, Dorp 8, welk huis op eenige meters verwijderd is van het oude kantoor.

Gaarne ontvingen wij bericht etc.

27/10 Ook over telefoon. Brief aan Insp. der Posterijen en Telegrafie, Zwolle.

"vooruitgang in den plaatselijken toestand dezer gemeente in den laatsten tijd is war te nemen, maar dat natuurlijk niet met zekerheid kan worden gezegd, dat die vooruitgang bestendigd zal blijven.

De financiŽle toestand der gemeente laat niet toe een gebouw van gemeentewege voor kantoor met directeurswoning beschikbaar te stellen; evenwel zijn hiertoe genegen de heeren J.Langeler en WB Kerkhofs beiden in het dorp woonachtig.

30/10 Telefoonkantoor:

Plattegrondtekening vh tijdelijk hulppostkantoor alwaar wij nu den telefoondienst eveneens tijdelijk gaarne wenschen geplaatst te zien.

De woning vd hr. J.Klem laat zich bij nader inzien toch niet goed voor dat doeleinde. Zoals uit de tekening blijkt is de localiteit behoorlijk afsluitbaar.

Een extra wekker vd telefoon naar de woning van Klem waarvoor nu mer draad nodig is, zoodat Zutphen den waarnemende telefoonkantoorhouder direct kan opbellen, wordt nodig gevonden.

De wrnd. brievengaarder wil de bediening vd telefoon verrichten onder de posturen.

31/10 H.Gijsbers per 01-01-09 eervol onstlagen. Pensioentje van 200

M.i.v. 1-1-09 werd hij benoemd tot gemeentebode É150,- per jaar. Zeer gewenscht om hem als buitengewoon veldwachter aan te stellen, hij kan dan nog goede diensten als politieman bewijzen.

3/11 Langeler en Kerkhofs stellen nu niet een gebouw voor telefoonkantoor en directeurs≠woning beschikbaar. "Thans zullen eenige heeren alhier eene bespreking houden teneinde te geraken tot den bouw ve postkantoor met directeurswoning."

3/11 soll. oproep veldwachter É440,- + É50,- kleding.

jonger dan 35 jaar.

Zij die in militairen of in politiedienst zijn of zijn geweest, genieten de voorkeur.

6/11 brief aan A.Bouwens, Haarlem

zowaar: "De Raad kan zich in beginsel met uw voornemen vereenigen. de financiŽle toestand dezer gemeente is evenwel van dien aard, dat bezwaarlijk kan worden voldaan aan den eisch tot het garandeeren eener rente voor het oprichtingskapitaal.

Wel kan voor ca. 50 lampen worden gewaarborgd.

6/11 JHW Kerkhofs en JH Besselink bij College van Zetters.

6/11 Brief aan CvdK over Loting der Nationale Militie

Op den dag vd loting der voor de Nat.Mil. ingeschrevenen, lichting 1909, tegen niemand PV werd opgemaakt.

Bepaalde maatregelen, zooals ik die in het afgeloopen jaar heb moeten nemen, kwamen mij thans niet noodig voor, daar geen der lotelingen bekend stond als misbruik te maken van sterken drank.

Rijks- en gementepolitie, als ook marechaussee waren in het dorp Hengelo tijdens de loting, en ook daarna, aanwezig.

Alhoewel de herbergen niet gesloten waren, behoefde de politie geen enkele maal handelend op te treden.

(was in verleden dus dikwijls bingo!!, de loting werd aangegrepen om de bloemetjes flink buiten te zetten)

8/11 Tel. kantoor

Telegraafdienst overgebracht naar hulppostkantoor.

wrnd. brievengaarder werd belast met waarneming telefoondienst

(post - telegraaf en telefoon dus verschillende diensten)

9/11 wethouders hadden electrische verlichting in Terborg bekeken.

Aangezien Raad in beginsel vÚÚr electrische verlichting vh Dorp was, verzochten ze om inlichtingen bij hr.Bruil, Terborg en burgemr. Eibergen

- of verlichting onder beheer stond van gemeente

- of ze in alle opzichten voldeed

- hoe groot capaciteit der machine is

- hoeveel aansluitingen er bestaan

10/11 1e keus veldwachter: marechaussee Arp uit Nijmegen; had gewerkt bij brigade in Ruurlo. Was wel al 39 jaar

 

GJ Kl.Mentink, klompenmaker

12/11 vergunning 2 arbeiderswoningen voor F.Baron von Twickel

14/11 wrnd. brievengaarder voorgesteld als kantoorhouder.

tijden wijzigen: telegraafdienst zelfde als postdienst: was makkelijker waarnemen van diensten.

Open:

hulppostkantoor                 hulptelegraafkantoor

8Ĺ - 11Ĺ                          8Ĺ - 12Ĺ

1Ĺ - 3                              1Ĺ - 3

5Ĺ - 7                              5Ĺ - 7

zon-en feestdagen               zon- en feestdagen

10.40 - 11.40                     7.30 - 8.30 (!)

 

greenwichtijd

17/11 BJH Bovenkerk, manufacturier en HJ Kelderman kregen grote jachtakte

18/11 2e keus veldwachter: marechaussee Marinus Vrossen, Breda (Steenbergen)

      3e: HC Metaal, Ooltmansplaat

      4e: Joh.Bern.Zwierschen, Zwolle (elders eervol ontslagen)

      5e: JW Heuvel, Arnhem

20/11 M.i.v. heden to kantoorhouder telegraafdienst aangewezen: C.Wissekerke, wrnd. brievengaarder

20/11 brief aan notaris JM Koning (waarschijnlijk voorvechter) dat Raad niet over ging tot bouw ve postkantoor wegens toestand gemeentefinanciŽn

21/11 G.Arp afgevallen: vervroegde ouderdomsgebreken (! dat met 39)

21/11 geen vestiging hulptelefoonkantoor in het hulptelegraafkantoor. zou door ingezete≠nen zeer zelden gebruik van worden gemaakt.

 

andere sollicitanten veldwachter: R.Lodewijk, Arnhem, Johannes Hendrikus Wisselink, agent van politie Zutphen, en Joh.Vosselman, Doetinchem.

28/11 Brief aan N.Wielrijders Bond:

Wenschlijkheid ter gerieve vh toerisme een handwijzer te plaatse bij de NH-kerk op de kromming der straat die toegang geeft tot de straat uitloopende op den weg naar Ruurlo.

Menige automobilist en fietser neemt verkeerde weg.

28/11 ongeluk bakkerij GJK Wissink, Gooi

3/12 difterie bij G.Bruggink, Dorp 127

3/12 gevestigd: geneesheer Dr Andries Simon van Ingen, geb. te Waarden den 9 sept. 1879, geteekend voor vestiging te Zelhem (?)

7/12 27 sollicitanten veldwachter, 7 vielen af: niet in militaire of politiedienst.

2 bleven over, beiden in bezit politiediploma, beiden eenige jaren agent van politie.

Wisselink tevens onbezoldigd rijksveldwachter; hij 1e keus.

9/12 PV tegen AB Langeler, winkelier, na nemen van monster boter

 

14/12 JC van Leeuwen te Hilversum was inm Gorssel concessie verleend tot exploiteeren van gasfabriek. Wilde ook in Hengelo.

Brief aan Van Leeuwen:

eerst besluit over aanleg electr. verlichting

18/12 toch aanvraag vestiging hulptelefoonkantoor in hulptelegraafkantoor.

brief aan Insp. Posterijen en Telegraphie, Zwolle

Bouw postkantoor opnieuw in Raad.

Ook wanneer de benodigde gelden a 3% zijn te verkrijgen, wil de Raad niet tot de bouw van gemeentewege overgaan.

28/12 uurwerk NH-kerk niet in orde.

Van een der wijzerplaten zit stang vast, zodat wijzers stilstaan en uurwerk niet loopt.

brief aan F vd Kerkhof & Zn., Aarle-Rixtel

 

   

 

1909

 

5/1 Dr AS van Ingen wel genoemd als arts hier.

6/1 pastoor Thuis wilde H.Schuurman in Keyenborg gestationneerd hebben. Kon niet, moest in Hengelo blijven.

13/1 veldwachter Wisselink had Keyenborg als standplaats. Daar geen woning.

Tijdelijk huis in Hengelo, maar huur te hoog. B.mr. vroeg toestemming of hij tijdelijk in dorp (Hengelo) gestationneerd kon blijven.

14/1 In 1908 48 veulens geboren.

18/1 Ph.Philips, slager alhier, vroeg vergunning vleesch-rokerij. (nu Van Burk)

brief naar buren: JR Besselink, smid (De Klok); G.Bergervoet, timmerman (?), MA Weg, kuiper (schuin tegenover). Bouwde ook woonvertrek erbij.

22/1 Wisselink ook aangesteld als onbezoldigd rijksveldw.

22/1 PV wegens venten met galanteriŽn

25/1 gisteren overleden burgemeester Meyjes

25/1 rechtszaak tegen Burger Weeshuis Zutphen wegens onttrekking aan de openbare dienst ve gedeelte vh Hummelosche Voetpad

 

localiteit G.Kremer

8/2 2 personen wilden rechtstreekse aansluiting op evt. op te richten hulptelefoonkantoor: F.Baron von Twickel en HSJ Wansink, winkelier en graanhandelaar.

11/2 houden schietoefeningen "tot verhooging van 's Landsweerkracht" in tuin JH Langeler. Tuin wel geschikt, in vroegere jaren daar ook.

12/2 Raad wilde niet van gemeentewege tot bouw postkantoor overgaan, ook indien een hogere huurprijs dan É800,- per jaar zal worden betaald.

Begroting en bestek overlegd aan Insp. Posterijen en Telegrafie, die er achter aan zat.

15/2 1e PV Wisselink: R.Ellenkamp, klompenmaker, afbranden houten schuur.

Oorzaak: brandende lamp te dicht bij zolder met hooi en klompen.

 

beroep: koopman in lampenpoetsen

24/2 Raad ging niet in op verzoek marktver. plaatsen van ijzeren stangen tusschen de posten op de paardenmarkt. Beestenmarkten in het vervolg aan de andere zijde vd straat, en over de geheele lengte der Spalstr. Posten zullen in kokers worden geplaatst. Marktver. moest betalen.

27/2 voorbeeld van postkantoor Dalfsen (bestek, tekening en begroting). Opnieuw Raad wilde niet.

27/2 geen geld voor huldeblijk na geboorte Juliana. Geen sympathie voor het door Comitť beoogde doel.

1/3 HJ Hiddink wijkmeester Noordink ipv B.Esselenbroek

5/3 JG Maresch bouwde woning

6/3 G.Lenselink verbouwde verloflokaal (had dus cafe)

17/3 PV tegen woonwagenbewoners H.bartels, muzikant en venter

18/3 Schuurman voorgedragen als rijksveldwachter; stond gunstig bekend.

22/3 ongeval in smederij TMDG: Jacob Jochemsen uit Hengelo, smid van TMDG

24/3 difterie bij HJ Hiddink, Noordink 565

30/3 DW Kremer, timmerman vroeg vergunning voor plaatsen benzinemotyor in timmer≠winkel Dorp 21.

1/4 Hoekert probeerde het opnieuw. Had advies om naar curator te gaan niet opgevolgd. Die had verklaring van afstand der vergunning afgegeven.

10/4 aanvraag om verlof voor Gerrit Reinder van Neck, idem Hubertus Jacobus Hoegen.

13/4 PV Rod en Wiss tegen Johannes te Morsche, paardenkoopman uit Wierden, wegens het woest rijden met paard en kar in het dorp.

PV opgemaakt door onbezoldigde rijksveldwachter J.Noot, tegen Antonia Johanna Eugelink, GH Eugelink en H.Eugelink wegens het leiden en drijven van vee op wandelpa≠den op het landgoed 't Kervel. (Noot was dus daar oppasser).

 

14/4 brief aan Opzichter der Telegraphie te Zutphen.

Hoe groot de kosten zullen zijn van een losse spreekcel, te plaatsen in het gebouw, waarin thans het hulppost- en telegraafkantoor is ondergebracht.

15/4 A.Bretveld weer dronken, nu opgepakt door Rodermond, Schuurman Ťn Wisselink.

Ook Hendrik Momberg, landbouwer.

15/4 J.Knottenbelt, burgemeester, onbezoldigd ambtenaar Burgerl. Stand.

17/4 Brief aan HM de Koningin:

Knottenbelt was 6/4 beŽdigd. Had nog geen woning, wilde in Gorssel blijven wonen tot hij iets geschikts had. Moest daarvoor ontheffing van Koningin hebben,

9/4 B&W waren druk doende grond voor veldwachterswoning te kopen te Keyenborg. Eerste maanden nog niet.

20/4 vergunningen sterke drank:

B.Demming Dorp 8, JH Langeler 12, C.Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs 51, Wed.B.Grootbod 68, J.Langeler Gzn. 73, HSJ Wansink 88, G.Bruggink 127, JR Besselink 138, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156, JB Leemreis 161 (14).

JF Booltink Gooi257, K.Booltink G283, J.Hilderink G287, Wed. H.Th.Dolphijn Gooi 297,

H.Hendriksen Bekveld 506, GL Hissink Noordink 519. Totaal 20.

19/4 vergunning bouw woning met winkel, stallen en timmermanswerkplaats UCH Besselink (?)

21/4 JH Langeler wilde geen schietoefeningen in zijn tuin. De oefeningen konden nu worden gehouden in het dorp op een terrein van DJ Jansen, naast het koffiehuis "De Roos". (had dus toch zoiets)

22/4 kosten losse spreekcel te hoog, wachten op bouw vaste spreekcel.

23/4 Brief aan curator advocaat Drijber uit Zutphen of de verkoop vd drankwetvergunning van JJ Hoekert met zijn toestemming was gebeurd.

24/4 Bewering Hoekert dat het zonder zijn toestemming zou zijn verkocht, ongeloofwaardig. Drijber wilde kennelijk weten waarom hij zo'n brief kreeg.

23/4 Brief aan B&W gem. Vledder. Hadden inlichtingen verzocht omtrent A.Hento, dir. stoomzuivelfabriek.

Verdiende 1200-1300 per jaar na aftrek 200 levensonderhoud.

"Aan zijne betrouwbaarheid moet worden getwijfeld"

"Wij geven U dus in overweging hem niet als borg aan te nemen".  !! niet misselijk

notulen Lubbers?

26/4 weer Brief aan Koningin:

Mocht vorig adres als niet ontvangen beschouwen want Knottenbelt was door aankoop in bezit gekomen van woning.

3/5 PV wegens rijden op rijwiel zonder luidklinkende bel (Albert Peters, slager).

Lammert Hendrik Ooyman, paardenkoopman uit Ambt-Doetinchem reed ook woest met paard en kar.

4/5 brief aan A.Bouwens, nu in Rotterdam

Wilde spannen vrijleiding uit de malerij van kelderman naar hotel Langeler en slaan 2 palen in grond. Werd nog besproken mede betreffende electr. verlichting.

4/5 J.Hilderink, smid Keyenborg vergunning oprichting smederij (ook cafť)

4/5 dronken BW Hahnť, vogelvanger Zutphen

12/5 C.ten Holder, timmerman, was ingegaan op "annonce" in Nieuwe Zutphense Courant. Had É500 te leen gevraagd bij Nationale Crediet- en Hypotheek-Instelling in Den Haag. Had É10,- en daarna É15,- van te voren betaald, maar had 500 nooit gekregen.

Oplichter.

Brief aan Hoofd Comm.van Politie 's Gravenhage

13/5 roodvonk bij DJ Bosch, Noordink 567

18/5 Geachte notaris!

Aangenaam zou het mij zijn, indien de quaestie inzake der onrechtmatige verkoop van 1200 m2 gemeentegrond met daarop staand hakhout vÚÚr Zaterdag a.s. geregeld kon worden.

(Ai, onenigheid tussen de notabelen!!, de eerste brief van Knottenbelt tegenover 'belang≠rij≠ke' burgers, hij ging als een olifant in de porseleinkast; leverde flink wat stof voor een schrijver over deze periode.)

22/5 Bouwens kreeg geen concessie van de Raad voor bouw en inrichting electr. centrale.

22/5 gemeente betaalde laatste termijn geld weg naar Steenderen niet, althans had É410,- boete in mindering gebracht bij aannemer DJ van Wagensveld uit Barneveld.

22/5 Een hulptelefoonkantoor!

Eigenaar perceel tijdelijke hulppost- en telegraafkantoor wilde ook wel lokaal in dat perceel aan gemeente verhuren voor vestiging hulptelefoonkantoor.

Was voldoende af te sluiten, zoodat plaatsing ve cel onnoodig blijkt.

.. verzoeken wij aansluiting van dorp Hengelo aan het interlocale telefoonnet te willen bevorderen.

 

brieven raakten nog wel eens zoek.

22/5 marktver. schonk 500,- ter verbetring dorpsbestrating

24/5 aanschrijving aan BR Prins te Zelhem. J.Scholten woonde in huis van hem. hoek Raadhuistr./Spalstr. de gemeenschappelijke pomp die daar stond, had geen voldoende afwatering, waardoor verontreiniging van drinkwater ontstond.

Prins moest nu:

- binnen 14 dagen een afzonderl;ijke Norton-pomp voor Scholten slaan, minstens 10 m. onder maaiveld.

- gemeenschappelijke pomp moest afgebroken

- de verzakking rond de pomp moest met het omliggende terrein worden gelijk gemaakt en het vuile water verwijderd.

 

ook betrokken de buren JH Kelderman en H.Kreunen.

 

24/5 PV Schuurman tegen Antonie Hoevers, arbeider (voormalig veldwachter!) inzake niet aangeven hond voor hondenbelasting.

Toevoeging: was gewaarschuwd, en was als oud-veldwachter goed op de hoogte.

veel PV's wegens rijden op rijwiel zonder lichtgevende lantaarn.

24/5 J.Langeler, winkelier, had mestvaalt, mocht niet.

Toevoeging: Langeler was hoogst driftig persoon die meermalen door de politie erop gewezen is, dat zijn mestvaalt opgeruimd moest worden en zich geenszins aan waarschu≠wingen stoort. (leuke toevoegingen)

24/5 Rodermond slingerde er 7 tegelijk op de bon (fietsen zonder licht) een mooie bron van inkomsten dus.

26/5 vervolg zaak ten Holder.

Oplichters waren fa. Johannes Bakker uit 's Gravenhage "directeur" van bank. Wilde opnieuw geld los peuteren.

Brief aan Comm. om hem die É25,- terug te laten betalen, ten Holder had geen vermogen.

Brief aan CvdK: JHM Baron Mollerus van Westkerke.

Over onderscheiding Gijsbers. Was bijzonder geval en nu nog op krachten.

Hopenlijk binnen niet al te lange tijd toegekend.

28/5 J.Eylenberg (cafe bij Lenselink) wiulde a.s. maandag langer dan sluitingsuur 11 uur doorgaan. Mocht niet.

1/6 Wederom brief aan notaris Koning. Hoe het nu met die verkoop van die grond zat, die was toch echt van de gemeente.

Karel Kuipers, metselaar.

1/6 Herman Gerbscheid ging naar Vriezenveen.

 2/6 brief aan Torlij en Elzinga!

Scholen moesten na vakanties maar op dinsdag beginnen, zodat onderwijzend personeel dat vacanties buiten de gemeente doorbracht niet nodeloos reisde op Zondag

(kennelijk uiterst kwalijk) maar op Maandag.

Op zondag reizen was dus kwalijker dan een dag minder school!

Zegt alles over afkomst gem.raadsleden en B&W

2/6 brief aan vroedvrouw G.Hilferink.

Was beide pinksterdagen afwezig geweest. Moest bij afwezigheid langer dan 24 uur gemeentebestuur in kennis te stellen.

3/6 H.Hofs wilde vergunning oprichten boekbinderwerkplaats.

7/6 over de pomp bij Kreunen/Scholten:

conclusie na onderzoek: "Het water is uit een zoo vervuilden bodem getrokken, dat de pomp onmiddellijk te sluiten is".

Vorige brief bleef van kracht, water moest na slaan nieuwe pomp aan gemeentebestuur worden voorgelegd, zodat het scheikundig onderzocht kon worden.

8/6 A.Bouwens gaf het niet op, wilde lezing houden. Gem.raad adviseerde onkosten niet te maken, want kwam toch niet op beslissing terug.

17/6 krankzinnige vd fam. Kleyberg in Venray opgenomen. Vader was 1906 overleden. Zwager woonde in Hengelo: Hermanus Johannes Josephus Tijdink (getrouwd met zus van Kleyberg)

18/6 brief aan DJ Jansen: (eigenaar perceel waarin hulppost- en telegr.kantoor zat). Dir.Generaal der Posterijen en Telegraphie wilde gebruik aangeboden localiteiten en toegang voor publiek door Uwe bergplaats van goederen verzekerd zal zijn, alvorens hulptelefoonkantoor te vestigen.

19/6 bekeurd Catharina Johanna Garritsen.

huisvrouw van JR Weg, wegens afvoeren zeepwater van vuil uit de woning in de goot langs de openbare weg.

23/6 ongeval in smederij C.Geurtsen, Dorp 13.

28/6 Ene J.Hazeloop, brievengaarder, te Hengelo wilde buitengewone machtiging jagen voor een terrein van DJ Jansen (?)

Had een heer van Erkel al.

1/7 Door DJ Jansen opgeworpen kwestie.

Hele lange brief burgemeester aan CvdK; zie copiŽn.

Weer teken dat Knottenbelt niet bang was voor zulke figuren.  

 

3/7 mej. L.Eenink uit Warnsveld benoemd in Varssel!

Dus burgemeester won.

3/7 B.Bovenkerk benoemd in Cie tot Wering van Schoolverzuim ipv JL Pierson (weg)

3/7 tien tegelijk bekeurd wegens fietsen zonder licht.

o.a. Gerharda Wilhelmina Aleida Besselink, dienstmeid bij AM Helmich (moeder vrouw Roes?).

2 fietsers extra PV omdat ze niet meteen stil stonden.

5/7 brief aan Ned.Rode Kruis in Den Haag. Burgemeester beloofde afd. hier op te richten.

7/7 veldwachters aardig bezig.:

nu 13 landbouwers bekeurd wegens het laten weiden van stieren niet voorzien van vereischte toelatingsmerk.

7/7 woning GW Beunk, Vasrssel onbewoonbaar

9/7 Burgemester nam het op voor CJ Garritsen (zie 13/6). Overtreding niet zo ernstig: niet straffen.

Ze kon niet komen voor rechtszaak, omdat ze zuigeling had.

12/7 Baron von Twickel wilde buitengewone machtiging voor zijn onbez. rijksveldw. J.Noot, 44 jr. om schadelijk gedierte te schieten op gronden in Zelhem.

13/7 PV G.Tushuizen, arbeider Hengelo, ontduiking plaatselijke belastingen.

15/7 nieuwe gem.raadsleden: Gerard J Frederiks, Albert Hissink, Hendrik Kelholt

16/7 Heer controleur dir.bel. en van kadaster uit Zutphen kwam. Rijtuig hr. Klem en oud-veldw. Gijsbers tot zijn beschikking

19/7 Knottenbelt had gepoogd hier afd. Rode Kruis op te richten. Vergadering met 9 notabelen. Mening was dat oprichting schipbreuk zou lijden omdat "menschen zich hier op het egoÔstische standpunt plaatsten, nimmer geld te geven zonder daarvoor iets terug te ontvangen". Wel bij evt. rampen tijdelijke commissies vormen.

Bmr. betreurde het.

20/7 PV tegen Gerardina Becks, huisvrouw van Louie Doornberg, logementhouder in Zutphen, overtreding loterijwet.

Deze Doornberg werd samen met Wilh. H.Zernitz, harmonicaspeler uit Arnhem en HJW kalot, koopman uit Zutphen bekeurd wegens openbare dronkenschap.

21/7 PV tegen BR Prins, had nog niet voldaan aan eisen rond pomp.

24/7 vervolg kwestie Riethorst (DJ Jansen).

Jansen zou een en ander geweigerd zijn in te zien. Riethorst was eerst door wethouders als no.4 toegevoegd aan hem een kans te geven, maar op advies bmr. afgevoerd, zodat Jansen geen rechten had over deze kandidaat te praten.

24/7 4e nieuwe gem.raadslid A.Enzerink.

J.Noot bekeurd, overtreding APV

29/7 JB Weg bouwde steenen schuur met stookgelegenheid

2/8 A Hoevers was 03-04-07 vertrokken naar Ambt-D'chem, vandaar naar Zelhem,

22-02-09 terug naar Hengelo

2/8 ongeluk Langwerden uit Varssel

Wilde kraaien schieten, buks ging plotseling af: door long

Behandelende geneesheer wilde niets loslaten over toestand, kon alleen via Off. van Just. (weer onenigheid Kn. met een notabele)

3/8 bakkers R.Kreunen en GJ Wissink hadden uitgebreid zonder vergunning

6/8 brief aan Jaartsveld of hij 476 m2 in dorp wilde bestraten met keien ad 3,15 per m2.

9/8 Langeler kreeg geen uitstel. moest binnen maand mestput aanbrengen.

9/8 Op Gooise school werden cokes en klompspanen voor verwarming niet in bergplaats maar in schoollokaal bewaard.

10/8 Meinders en Koning moesten heg verlagen naar 1.50m. (zoals stond in APV).

14/8 bmr. aan Jaartsveld: drukte in landbouwbedrijf ondervond geen storing van werk≠zaamheden. Wilde tevens Jaartsveld eens spreken voor advies over waterafvoer.

16/8 J.Polman uit Zutphen moest zo spoedig mogelijk bliksemafleider op dorpstoren nakijken, ook het leien dak nazien.

 

-HA ter Hoeven, zie De Ruyter-kwestie, was onderwijzer Varssel, nu eervol ontslag

23/8 woning veldwachters (brief aan cvdk)

nog steeds geen woning voor Wisselink in Keyenborg. Gemeente kon zelf geen bouw woning betalen. Meeste politietoezicht was in dorp Hengelo nodig. Keyenborg half uur van dorp verwijderd, veldwachter surveilleerde daar enige malen per dag. Wegwerker was aangesteld daar, die ook dienst kon doen als buitengew. gem.veldw. Voorstel beide gem.vw's in Hengelo te stationeren.

25/8 certificaat onvermogen Arend te Brake (zie eerder). Ging naar gesticht krankzinnigen te Wolfheze

26/8 bmr. werd in zaak Prins gedagvaard als getuige op 31/8 (kon.dag)

25/8 In Hengelo waren geen bedrijfstakken die arbeid op zondag hadden.

Alleen cafe's en logementen die echter op zondag geen vreemden in dienst hadden.

28/8 H.Jansen voltrok sinds ziekte en overlijden van Meyjes de huwelijken (onbezoldigd)

Mocht kleine vergoeding hebben: 25,-

6/9 nieuwe bestrating moest 29/9 klaar zijn (markt?)

nog weinig van voorbereidingen te merken.

6/9 H.Lubbers timmerman moest groeven voor doodskisten groter maken, waren dikwijls te klein.

- allerlei verzoeken uitstel militie

7/9 vergunning verbouw woning Th.Beijer

 

De klapper:

7/9 benoemd per 22/9 aan OL School Varssel: H.Riethorst! (nu in plaats van ter Hoeven denk ik). nederlaag Knottenbelt.

8/9 R.Kreunen wilde kneedmachine in bakkerij, Dorp 79.

buren: D.Kreunen, JB Weg, NH-gemeente, Ned.Isr.gem.

8/9 per 15/9 in dienst als wegwerker: J.Berendsen

9/9 ongeval AJ Nijland uit Ruurlo

13/9 bmr. deed navraag bij collegae in Warnsveld, Gorssel, Hummelo, Vorden, Zelhem en Ruurlo over jaarwedde geneesheren.

11/9 afwatering moest beter

Hummelosche Beek in Hengelosche Beek. Vaak overstroming in Broek (laag).

afdam≠ming.

13/9 brief aan B&W Utrecht: daar electr. straatverlichting, dus of ze geen straatlantaarns konden overnemen. 't liefst met armen, die aan huizen bevestigd konden worden.

13/9 ongeval JA van Tilburg te Terborg bij vervoeren van hout

15/9 ja hoor Albert Bretveld was weer eens dronken

16/9 zaak Prins:

Verdediger: Norton-pomp was niet verplicht.

Bmr.: Prins kon geen andere pomp aanbrengen omdat zijn perceel op minder dan 10m. van mestvaalten en verzamelputten en leidingen van vuil en vaste stoffen is gelegen.

Zou vrijspraak betreuren, omdat hier meerdere wantoestanden heerschen (!).

18/9 DJ Jansen deed verzoek schadevergoeding wegens in gebruik hebben van weg door zijn hof. Uiteraard: B&W honoreerde dit niet.

20/9 bespreking plaatsen van telefoonpalen. Wethouder Jansen, tevens kerkvoogd: was nog niet in college van kerkvoogden besproken.

20/9 J.Klem verzocht namens marktcie verplaatsbare posten in de Spalstraat mogen aanbrengen. Werd tijdens markt met B&W besproken (onder genot van?)

23/9 brief aan A.Rondeel, metselaar.

Aanhef: "Rondeel!" (nogal bot)

moest lantaarn in Spalstr. tegenover wethouder Jansen (?) wegnemen en bevestigen aan huis Witte. Wel iets lager dan nu.

24/9 PV BR Prins; overtreden bouwverordening

25/9 brief aan deurwaarder kantongerecht: bmr. wilde afschrift van vonnis waarbij Prins van rechtsvervolging was ontslagen.

 

28/9 PV tegen Berend Jan Harmsen, molenaar en broodbakker (Bekveld) wegens gebruik van ongeijkte maat.

28/9 Off.van Just. wilde meer weten over Antonie Hoevers, geb. 6-10-1865.

Was nu boerenwerkman.

-10/11 grote najaarsmarkt met vele kermisinrichtingen. o.a. CH Kulpe, panoramahouder uit Goor.

1/10 posten voor Hotel Witte gingen weg. Daarvoor in de plaats verplaatsbare.

9/10 een commissie van rechtbank kwam kijken naar onbewoonbaar verklaarde woning in Varssel. Werd rijtuig met koetsier beschikbaar gesteld.

Tot slot: " met het oog op de minder comfortabele inrichting der hotels alhier, den lunch of het diner ten mijnent zouden willen gebruiken" (toe maar, Kn. niet erg lovend over de gemeente).

11/10 PV ongeval veroorzaakt door automobiel, toebehoorende aan Jkhr. VJLF Brandsen uit Rheden.

13/10 Joh. Berendsen, wegwerker benoemd tot buitengewoon gem.veldw. Geb. 26-1-1873.

overal kneedmachines.

21/10 Zaak prins. Bmr. onderhoud met Ambt. Openb.Ministerie, Kantongerecht Zutpehn.

Prins werd aangeschreven.

Ging over lezingen in de localiteit, moesten worden aangevraagd.

29/10 RC pastorie kreeg kamer erbij.

30/10 gem.geneesheer kreeg geen verhoging jaarwedde.

30/10 geen concessie voor JC van Leeuwen uit Hilversum voor bouw- en exploitatie eener steenkolengasfabriek.

30/10 Ipv JHW Kerkhofs (gezondheidsredenen) in Raad van bestuur HEK: AM Helmich

30/10 brief aan J.Lenselink Gzn.

Dr AJ van Ingen, arts alhier, werd niet aangesteld als 2e gemeente-geneesheer

2/11 brief bmr. aan JC Kraakebeeke, Deventer:

2 krantenartikelen in Deventer Dagblad betreffende Kabelmij. gevestigd Hengelo Ov.

Bmr. wilde ook Hengelo G. laten deelnemen in besproken plannen.

Particulieren waren reeds aan werk tot verkrijgen van concessie voor levering electriciteit.

3/11 Reepmaker van Belle einde 1907 benoemd tot bmr. van Aardenburg.

9/11 opnieuw brief aan BR Prins: water uit pomp Dorp 143 (H.Kreunen) vervuild. Maatre≠gelen binnen 14 dagen.

11/11 klacht AJ Praastink.

Bmr. hoorde paard en kar in vliegende vaart langs komen. Aangezien dit niet was toegestaan ging hij naar buiten. Hij zag eind verderop het paard vallen, weer opstaan en verder rijden.

Bmr. keek ter plaatse: boom die straat wegens reparatie afsloot (behalve voor tram) omvergereden. Met 2 andere mannen boom verwijderd.

Was geen licht aangebracht door misverstand.

AJ Praastink, cafe-stalhouder, wilde later É25,0 schadevergoeding voor schade aan paard.

Gemeente-veearts was niet geroepen. Na onderzoek: knieŽn paard wat geschaafd, enige dagen op stal. Na overleg met B&W geen É25,- maar É10,-.

Veldwachter naar toe: Praastink kwaad: had É50,- moeten eisen.

Gesprek met bmr. volgde: opnieuw onbeheerscht. Was zelf oorzaak door te hard rijden.

Praastink zei dat knottenbelt loog en "brusque" optrad.

Toevoeging:

boven afsluitboom brandende straatlantaarn. Bmr. Zelhem hielp Praastink.

Vraag aan Off.van Just.: of gem.secr.Zelhem ook gebruikt werd als bureau voor gratis rechtskundige advies.

17/11 brief aan Derksen en De Vries, Nijmegen. Prijsopgave levering electrische stroom. Leverde ook aan andere gemeente goedkoop stroom.

17/11 bezoek bewoners Lankhorsterstr.; wilden weg verharden.

 

22/11 brief aan bmr Broek op Langendijk.

Wat prijs was van 5 of 10 straatlantaarns voor petroleumverlichting. Voorzien van palen.

29/11 Th.Gr.Bruinderink + 6 andere ondertekenaars stelden vragen over straatlantaarns.

De gemeente was juist bezig met andere gemeente (zie boven)

30/11 brief aan mevr. Langeler-Onstenk. Hond last voor ingezetenen: al eens veroordeeld; moest vastgelegd of muilkorf.

4/12 vragen bmr. Zuidhorn over Schuurman:

was ijverig en deed opgewekt zijn werk. Gezin netjes. volkomen betrouwbaar. Solliciteer≠de daar (hogere jaarwedde, hier 475,-)

8/12 A.Regelink wilde slachterij (Noordink).

brief aan buren: J.Langeler Gzn, H.Dutman en KF Lubbers, metselaar.

10/12 commissie tot onderzoek der Reclames inzake Inkomstenbelasting gemeentekas.

Wilden Bosch van Drakesteyn en Baron von Twickel laten voorkomen, hun aanslagen waren verhoogd. Klopte niet vond bmr. Ze waren bij hem geweest. Verzoek weer terug naar klasse van vorig jaar; voor Von Twickel zelfs die te hoog. Anders gingen ze in hoger beroep bij Gedep. St. en kwamen ze misschien nog lager uit, zei bmr.

11/12 laatst aangebrachte keibestrating toonde verzakkingen. Brief aan Jaartsveld.

17/12 mevr. PCW Mossel-Boom woonde te Apeldoorn (kreeg É250,- per jaar)

17/12 PV Alb. F.Sueters, houtkoopman, overtreding wegenreglement.

21/12 brieven aan J.Langeler dat hij zijn gevaarlijke hond moest vastleggen.

diverse onbezoldigde en buitengewone veldwachters: Diks, Wesselink, Noot

24/12 Kn. schreef aan Dir.Gen. der Posterijen te 's Gravenhage dat hij verheugd was voor terrein voor bouw van een postkantoor te hebben gezorgd.

24/12 PV Jan Langeler (luisterde niet)

27/12 jachtakte voor B.Esselenbroek (57 jr.), DJ Jansen (46), B.Bovenkerk (30), J.Klem (54), HM Mentink 47, Joh.Mentink 52, HJ Kelderman 49, B.Kelderman 22, G.Hissink 57

27/12 B.de Bruyn moest zand voor huis verwijderen.

28/12 2e PV Langeler + brief dat hij niet verder politie moest uitlokken.

31/12 Hr.Weekenstroo, groentenhandelaar uit Zutphen liet gevaarlijke honden losloopen, moest muilkorven

31/12 Baron von Twickel na vergadering inderdaad naar lagere klasse.

Belastbaar inkomen É11.000-É12.000, aanslag É241,36.

(enorm bedrag ter vergelijking bmr. 1100,-! natuurlijk wel veel onkosten: personeel, onderhoud)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1910

 

J.Noot zat geregeld achter stropers aan.

4/1 J.Wisselink bleef in dorp wonen.

5/1 beide veldwachters Wisselink en Schuurman kregen bijbaan: schatter der dranklocaliteiten en ambtenaar belast met betekening van stukken betreffende vervolging ter invordering van plaatselijke belasting.

(vooral dat eerste was natuurlijk prachtige legale manier om gratis borreltjes en flessen drank te versieren, hetgeen ook gebeurde, de een meer dan een ander, maar toch. Wisselink meer dan Schuurman. Ging ook langs boeren voor eten. Iedereen gaf het hem wel, anders pakte hij ze terug.)

6/1 ter vergelijking 31/12/09: wed.B.Kelderman-Weenk had jaarinkomen É400-É500. Aanslag É20,77Ĺ.  

S.Fortuin's aanslag bleef gehandhaafd.

10/1 Hermanus Gijsbers werd weer (nog steeds) voorgedragen voor onderscheiding. Nog niet voor elkaar kennelijk. Br. aan Procureur Generaal Gerechtshof, Lochem.

45 jaar in dienst, nu nog bode en gem.veldw.

14/1 GH Onstenk aangewezen voor gemeente-timmerwerk

Te beginnen met houtwerk (leuning) vd duiker op de Ruurloscheweg, ter hoogte vd pastorie: wel zoveel mogelijk oude houtwerk gebruiken!

15/1 in 1909 geen echtscheidingen (daar deed men toen niet aan)

Dat waren nog eens stabiele tijden voor het huwelijk

21/1 brief aan Rijksontvanger over uit nood geslacht vee. Moest bmr. voor 3 uur namid≠dag berichten.

Vaak briefjes als secr.personeel reeds vertrokken is en veldw. op surveillance. Veearts Reichman kon dan niet gewaarschuwd, wat niet zou helpen, want vaak ambulant!

22/1 brief bmr. aan off.van just.:

PV TH van tent uit Nijmegen wegens bedelarij.

"Deze gemeente wordt overstroomd door woonwagens, landlopers en bedelaars, die gewapend met een paar potlooden en velletjes papier, zich als venters voordoen, en zeer tot last der ingezetenen".

Om paal en perk te stellen vervolging wenschelijk.

22/1 difterie bij D.Denkers, Varssel 654.

25/1 klachten bij tekenonderwijs G.Elzinga over verontreiniging vloer. Bleek over proppen papier te gaan in het lokaal waarin teekenonderwijs, zangrepetities en landbouwonderijs gegeven werden.

25/1 DW Kremer mocht plannen en tekeningen bouwwerken in gemeente onderzoeken.

Gebeurde daarvoor door architect H.Enklaar uit Ruurlo. Werd bedankt voor bewezen diensten. (Zeker te duur).

25/1 mej. Eenink tijdelijk hoofd school Varssel. Ook Denkers afwezig (difterie, zie 22/1)

1/2 avond 16/1 vier Duitse personen zonder middelen van bestaan met 2 kinderen bij mij voor onderdak. Via Winterswijk hier zonder papieren. Onderdak gegeven. Volgende morgen met gemeenteveldwachter per stoomtram naar Zutphen vervoeren naar Commis≠saris van politie

2/2 Op OLS Gooi bij wijze van proef aardappelvacantie in september gegeven. Bmr. wilde bevindingen weten. Nadat Elzinga dit ingestuurd had brief terug: "Uw mededeelingen aangaande de genoemde vacantie behoeven niet den omvang van een klein roman aan te nemen".!

Nee, die Knottenbelt wilde als een olifant door de porceleinkast. Had misschien wel vaak gelijk, maar maakte zich niet geliefd, oftewel steeds meer vijanden.

5/2 onderwijzer H.Riethorst kon voorlopig wegens ziekte geen dienst doen!! Eerst al roodvonk.

Alleen mej.Eenink bleef nog over: school dicht.

Was die Riethorst eindelijk aangenomen, verprutste hij het zelf.

 

7/2 brief aan Dr van Ingen of ziekte Riethorst lang duren zou.

Ziekte was gevolg van val door eigen schuld. Had tijdens stagnatie tramverkeer sneeuw geruimd (had wat met trams!). Oorzaak mogelijk van invloed op uitbetaling jaarwedde.

9/2 Baron von Twickel vergunning voor bouw van arbeiderswoning onder voorwaarde dat 1 vertrek minstens 16m2 moest zijn.

10/2 was iets met R.Buitenhek uit Boxel?, zie 14/2

-EJ Vleeming had niet alle benodigde vergunningen.

10/2 M.Herwers wilde geen machtiging aanvragen voor Baron von Twickel, die nu in buitenland vertoefde. (??)

12/2 J.Noot weer 5x bekeuringen uitgedeeld wegens betreden andermans grond zonder vergunning. (soms ook mensen met akte, die zich buiten toegestaan gebied begaven)

12/2 aanvraag vergunning plaatsing petroleummotor in timmerwerkplaats A. en G.Kremer in Noordink. buren B.Garritsen en H.Dutman (weer)

12/2 brief aan DJ Jansen van bmr   !

"Omdat hij (de bmr.) "het zelf niet weet", zooals gij U niet ontziet tegenover een Veldwachter uit te laten, zijt U heden bekeurd wegens het niet voor 1 Febr. aangeven van een hond, die reeds bij den aanvang van het jaar in Uw bezit was. Wij zullen nu eens zien, of de kantonrechter het ook weet". Tjonge, Knottenbelt durfde, was er natuurlijk op uit om Jansen aan te pakken gezien eerdere conflicten.

14/2 volgende brief aan Off.van Just. hierover.

Jansen was eenige malen gewaarschuwd. In plaats van daarvoor erkentelijk (!) te zijn, beschimpt hij mij tegenover den veldwachter, met het doel mijn prestige te ondermijnen. Ik hoop van harte U bereid te vinden tegen deze schreeuwerd (die trouwens vaker met justitie heeft kennis gemaakt) een flinke straf te eischen.

14/2 bewijs van goed gedrag voor Bernardus Buitenhek, van beroep leerling-machinist, geb. te Zutphen 21-10-1871, hier gewoond van 25 dec. 1903 (begindatum tram!) tot 28 sept. 1908.

18/2 PV Cornelis Bos, koetsier, dronken.

18/2 Een wannenlapper uit Zutphen en bezembinder uit Nijverdal bekeurd met woonwa≠gen.

21/2 roodvonk bij Denkers over.

22/2 vergunning verbouw werkplaats en stalling G.Lenselink

22/2 nog eens de belastingen:

Baron von Twickel na vergadering 29/12/09 lager aangeslagen:

Dan: "In de op 11 dezer gehouden raadsverg. waarbij 10 leden tegenwoordig waren sprak de Raad als zijn gevoelens uit dat de levenswijze van den heer Von Twickel en diens gezin, die van zeer grooten staat (het gezin of de levenswijze?) is, geen aanleiding kan geven om hem lager dan voor bovengenoemd bedrag aan te slaan, te meer daar de her Von Twickel ook vorige jaren zonder daartegen te reclameeren, tot dat bedrag was aangeslagen.

S. Fortuin bleef gehandhaafd, omdat Fortuin een behoorlijke nering heeft (een winkel in manufacturen, schrijfbehoeften, prentbriefkaarten enz.) dus alle artikelen die een ruime winst opleveren, terwijl moeilijk kan worden aangenomen, dat zijn omzet slechts É1500,- bedraagt.

Bosch van Drakesteyn bleef ook gehandhaafd, gaf geen inzage van stukken.

Belastbaar inkomen É10.200 - É10.400, aanslag 224,12 (iets minder dan onze baron)

22/2 Rentmeester Kobus van Burger Weeshuis wilde koopsom betalen voor Hummelosche Voetpad waarover procedure nog aanhangig was.

Gemeente wilde niet. Voetpad moest bestendigd blijven.

23/2 Heren Hofstede, Crull en Willink uit Hengelo Ov. uitgenodigd bijwonen vergadering 15/3 over electrische verlichting.

24/2 Ook AB Langeler had gevaarlijke hond, moest muilkorf opdoen.

26/2 gedoe over bedrag van weduwe mevr.Kobus-Vos, dat gemeente kreeg voor verpleging krankzinige zoon. Voormalige brievengaarder overleden.

28/2 school Varssel 3/3 weer open.

2/3 HSJ Wansink brandmeester van Hengelo (navragen)

3/3 per 1/4 benoemd Ambt. ter Secr. H.van Meegeren uit Deventer. Per jaar 500,-

7/3 JG Maresch bouwde lichtraam.

- Bij PV nu over overtredingen Alg.Politie Verordening of Prov. Wegenreglement. Minder details.

10/3 A.Hento moest volgens zijn aanslag in de Hoofd. Omslag nagenoeg ongefortuneerd zijn geweest. Zou in Friesland nog kaasfabriek exploiteeren. Staat hier niet hoog aange≠schreven, betrouwbaar zouden wij hem niet gaarne zonder voorbehoud verklaren.

(dir. zuivelfabriek, bleef wel tot Geertsema, ca.1920!)

brief aan heer sectie Ingenieur bij de Staats Spoorwegen

11/3 het begin van een langdurige kwestie:

Vragen aan Hoofd Insp. Volksgezondheid 's Hertogenbosch aangaande verplichting gem.geneesheer en gem.vroedvrouw t.o.v. verlossingen gratis behandelde vrouwen

1. is verlossing alleen assisteren bij geboorte of moet accoucheur (of -euse) wanneer er geene vrouwelijke hulp (bv. van buren) aanwezig is, het geboren kind wasschen enz.

2. is het nodig dat bij onderzoek water en zeep en sublimaat (voor desinfectie handen) aanwezig is. Is sublimaat goed?

3. Is het geoorloofd een zwervende vrouw die bevallen is, den derden dag na de verlossing weg te zenden, en haar weg als vagebonden te doen vervolgen, indien zij dat niet in een woonwagen doen kan, maar genoodzaakte te loopen?

Of meent U dat een langer verblijf in de gemeente noodzakelijk zou zijn.

(die Meinders was een harde, schrijnende toestanden blijken hier uit)

 

16/3 diverse verzoeken luchtschommel bij kermis. Was al 1.

17/3 bouw gebouw hr. H Goorkate (hotel Dickman later?)

17/3 school Varssel kreeg tijdelijk onderwijzer J Tobi

17/3 brief aan dir. TMDG

Hedenmorgen door uitvliegen van vonken uit de locomotief vd tram, is brand ontstaan bij de bakker Demming. Kon gelukkig zonder veel moeite worden gebluscht.

Maatregelen: hoek Spalstraat is geen geschikte stopplaats. Immers bij het in beweging stellen der machine moet te veel kracht worden aangewend, wanneer de tram in een bocht staat. Voortaan na de bocht stoppen.

2/3 klompenmaker AJ Hoebink, klompenmaker, dronken

22/3 brief aan bmr. Deventer over gecombineerde oprichting electr. centrale van omlig≠gende gementen. Hengelo had ook belangstelling.

24/3 vervolg kwestie Volksgezondheid (Meinders)

brief aan Min. van Binnenlandse Zaken.

Hengelo had geen antwoord, ook na aandringen, gekregen van hoofdinsp. Minister moest Hoofdinsp. erop wijzen.

24/3 verzoek vergunning benzine-motor EJ Vleeming

2/4 aardappelvakantie: goed bevallen, anderen minder ingenomen. belangen onderwijs bevorderd. moest maar ingevoerd worden.

6/4 overtreding J.Scholten, boterwet.

6/4 Dr van Ingen wilde vergunning voor dragen van revolver voor 's nachts op weg naar patiŽnten op afgelegen wegen verdedigen (kennelijk onveilig). Van Ingen zat volgens mij veel buitenaf, Varssel en zo.

8/4 kwestie Meinders:

antwoord op vragen Hoofdinsp.: brief niet vanwege maken nieuwe instructie, maar vanwege verschil van mening.

8/4 weer brief J.Hoekert over vergunning.

12/4 jachtopziener van Von Twickel: A. van der Ham.

 

 

 

 

13/4 kwestie Meinders:

brief aan Hoofdinsp. (wilde meer inlichtingen).

Brief bmr. n.a.v. voorval nacht 10/11 maart. Dokter gebruikte geen sublimaat, er was geen ontsmettingsmiddel in arrestantenlokaal (waar de vrouw naartoe was gebracht op last van bmr. Dokter beweerde handen thuis te hebben gewassen. Bmr. achtte dit niet voldoende, had toch diverse voorwerpen aangeraakt in arr.lokaal. Dokter zei dat ze na 3 dagen weg kon. Hij wilde het kind niet wassen.

18/4 brand afgelopen nacht 3-4 uur: Gooi 242, bouwmanswoning H.Volman, landbouwer. Ontstan doordat bij bewaking van jonge varkens de vlam eener stallantaarn in aanraking met boven stalling geborgen hooi en gras. Woning en stalling afgebrand. 1 paard, 3 koeien, 2 varkens met biggen, 1 hond, kippen en eenden ook.

Vee en inboedel niet verzekerd, woning wel.

23/4 schoolopziener vond dat grote vakantie verkort moest worden door aardappelvakantie.

23/4 A.Gr.Roessink 15/6 ontslagen als nachtwacht op grond van U bekende feiten (mij niet)

23/4 dorpstoren: dak nakijken Polman, leidekker

25/4 vervolg PV DJ Jansen. Had 10/2 hond verkocht, te laat om buiten de belasting te vallen. Had nog twee honden voor jacht; had opgegeven voor jacht en bewaking, dan hoefde hij maar helft te betalen. Had intussen wel voor de twe honden betaald. (Kn. wilde hem dus naaien voor een paar dagen te lat betalen van en hondje, die off. van just. moet ook wel eens wat verzucht hebben)

25/4 vacature lantaarnopsteker wegens verlenen ontslag JF Buursen:

1. BJ Horsting 2. J.Takkenkamp

25/4 sterke drankvergunningen:

B.Demming Dorp 8, JH Langeler 12, C.Geurtsen 13, H.Wezenberg 14, WB Kerkhofs 51, J.Eylenberg 68 (voorheen Hofs, Grootbod), J.Langeler Gzn 73, HSJ Wansink 88, G.Brug≠gink 127, JR Besselink 139, H.Kreunen 143, WB Witte 146, JG Maresch 156, JB Leemreis 161 (14 in totaal)

JF Booltink Gooi 257, K.Booltink 283, J.Hilderink 287, Wed. H.Dolphijn 297, H.Hendriksen Bekveld 510, GL Hissink, Noordink 519. Totaal 20.

Ook ca. 1880 nakijken welke er toen al waren. toen rond 29!

 

26/4 R. van Hulzen (vrouw van HJM van Hulzen), winkelierster

28/4 per 1/5 benoemd als lantaarnopsteker BJ Horsting

30/4 BR Prins uit Zelhem, varkensslachter heeft gewoonte op marktdagen zich te Hengelo komen bedrinken en dan twist te zoeken. Laat zich in wagen naar huis rijden: moeilijk wegens dronkenschap te bekeuren. Drinkt bij familie in huis (?).

Toch: voorbeeldige straf zeer nuttig.

4/5 vervolg geval Hoekert

Brief aan GS: Hoekert had zeer onaanzienlijk kroegje. Zou hij vergunning terugkrijgen. Aantal inferieure kroegen in Hengelo weer met 1 vermeerderd dan.

Vergunning nu bij net iemand, waar nooit ongeregeldheden zijn.

Zou Hoekert willen betalen schadeloosstelling, maar Hoekert wilde zijn vergunning terug.

 

9/5 Gr. Roessink per 25/6 ontslagen als lantaarnopsteker

9/5 brief aan vroedvrouw Hilferink

Kreeg vermaning: had niet onmiddellijke hulp verlend bij zwervende vrouw.

Buursen wegens gezondheidsredenen gestopt.

13/5 Hoekert wil weer van vergunning gebruik maken. Had geen geschikte woning en geen geld.

18/5 PV tegen Jan Langeler wegens dierenmishandeling en vernieling andermans goed.

Langeler weduwnaar, 30-06-1850.

19/5 BJ Horsting de nieuwe lantaarnopsteker, was een smidsknecht van 36 jaar.

24/5 Buursen was ziek: kreeg eervol ontslag (wel buitengew. onbez. veldwachter)

28/5 buitengew. veldw. + gem.wegwerker J.Berendsen deelde ook een bekeuring uit.

31/5 vergunning EJ Vleeming bouwen woning

2/6 brief aan DJ Jansen: of Hoekert alsnog de beschikking heeft of kan verkrijgen vd localiteit waarvoor de thand ingetrokken ten zijne name gestaan hebbende drankvergu≠ning gold. (betekende a. dat pand waar Hoekert zat of gezeten had, van Jansen was en b. dat er sprake van was de vergunning terug te geven.

2/6 Knottenbelt gevraagd vz. te worden van commissie der ongevallenwet; bedankte, te druk.

2/6 brief aan GS over Hoekert:

1. Hoekert thans geen beschikking over localiteit (uit huis gezet?)

2. na vernietiging intrekking (dus weer geldig) drankvergunning kan hij weer gebruik maken ervan (zie ook boven)

4/6 vergunning A.en G.Kreunen uitbreiding houtzagerij met petroleummotor

8/6 doorgaan en verlenen subsidie É30,- provincie voor naa- en breischool Keyenburg zeker wenselijk. "Nuttig voor jonge dochters, uitgebreider dan op lagere school:

(dus leerjaar achter lagere school aan wrsch.)

15/6 graanmolenaars in Hengelo:

H.Mentink, Gooi 298, GJ Wissink 223, A.Jansen Gooi 222, SG Jansen, Varssel 705, BJ Harmsen Bekveld 416, EJ Vleeming Dorp 121, HJ Kelderman Dorp 144.

18/6 JR Schennink sinds 1909 in Hengelo, wilde drankvergunning. (?)

23/6 vergunning gebr. Dolphijn bouw woning en winkel

23/6 per 1/6 lantaarnopsteker en nachtwacht: G. Bretveld

24/6 gem. gaf benodigde bedrag voor veranderen in telefoonlokaal; aanbrengen afgeslo≠ten ruimte

24/6 Dr Meinders kreeg berisping over geval verloskundige hulp voor zwervende vrouw 10/11 maart

30/6 Rodermond paar weken overgeplaatst naar Enschede wegens uitgebroken stakin≠gen. Net tijdens de kermios (13 en 14 juli). Vorig jaar veel woonwagens en onregel≠matigheden (toevallig samen genoemd?): verzoek of hij toch mocht blijven gedurende kermisdagen en week ervoor.

2/7 nieuwe instructies voor gem. geneesheer en gem.vroedvrouw, eerst ontwerp.

2/7 aanvraag vergunning HJJ Tijdink, broodbakker, uitbreiding bakkerij.

buren: JH Klem, DJ Jansen, Th. Gr.Bruinderink en JW Burghard.

4/7 tot buitengew.onbezol.veldw. benoemd: Jan Nijhof, 55 jr., weduwnaar, landbouwer en houtzager, voor bossen grens Zelhem/Ruurlo ('t Zand dus).

Daar was weinig toezicht. (paradijsje voor stropers dus!)

4/7 vermoedelijk 35 ingeschrevenen die voor Nat.Militie lichting 1911 worden aangewezen

6/7 brief aan FF Reichman, gemeente veearts: vlekziekte onder varkens.

moest door inentingen worden teruggebracht.

7/7 Steven Disbergen had dienstkleding niet teruggebracht. Had bericht niet gelezen.

7/7 26-06-1910 overleden: Adriaan Bernard Langeler, echtgenoot van Anthonia Poesse (eigenaar worstfabriek aan Banninkstr.)

hadden 3 kinderen: Gerhardus Joh. geb. 1899, Carel geb. 1900 en Adriaan Bernard geb. 1901. (twee daarvan in 1918 aan Spaanse griep overleden?)

erfgenamen: A.Douwe Oosterbaan, rijksveearts Lochem, Pieter Bakker, onderwijzer in Wapenvelde en Hendrik Gerhardus Poesse, fabrikant van vleeschwareb te Vorden.

9/7 OLS moest dringend verbouwd worden.

9/7 telefoontoestel verplaatst naar spreekcel.

13/7 brief aan bmr. Herwen en Aerdt te Lobith: had regeling voor standplaatsen op kermis, Kn. wilde ook zoiets.

15/7 slechts 3 man bekeurd met kermis; 2 wegens dronkenschap: Albert Bretveld (tuurlijk) en H.Kolste, een poelier uit Bredevoort. 3e wegens rijden zonder toezicht.

16/7 Marten Jonkers, geb. 30-03-1887 solliciteerde in Rotterdam. Had gewerkt bij bakker R.Kreunen, in 1905 vertroken uit Hengelo.

 

16/7 ťťn geval van vlekziekte: bij HJ Brekveld, Gooi 216

Reichman wilde niet kijken, hij vond dat het een zaak was van districtsveearts in Zutphen. Hij vond het geen spoedeisend geval. Bmr. stelde vragen aan districtsveearts.

19/7 Joodse begraafplaats voldeed niet aan eisen. Moest muur, rasterwerk of heg van min. 2 meter omheen.

19/7 BJH Bovenkerk wilde schuur bouwen en dak vernieuwen

20/7 ook geval van vlekziekte bij A.Mulderij, Bekveld 376

20/7 nieuwe tekening Tijdink; op oude stond geen privaat getekend; oven was nog niet verplaatst zoals in 1897 aan DJ Jansen vergunning was verleend (ook van hem geweest dus)

20/7 Jaartsveld: stuk dorpsbestrating (É250,-) moest voor 30/8 klaar zijn

26/7 weer 4x vlekziekte: bij M.Kuipers, Gooi 271 en JA Willink, Gooi 320. Nog 2 in Gooi

Er was te weinig serum. Verzoek aan districtsveearts sneller te werken.

- schilder FC Wansink

28/7 Jan Nijhof en Bernardus Joh. Horsting waren niet aangesteld als buitengew. gem.veldw. Verzoek aan cvdk hierop terug te komen.

1. Nijhof moest ook rijwielpaden langs Veengoot en Hissinkbeek in gaten houden. Boeren dreven vee over dat pad, zodat deze beschadigd werden en de grond belandde in de beek, waardoor telkens herstel nodig was.

Mogelijk op den duur deel van de weg weggespoeld en beek in loop belemmert. Hij woonde in de buurt. Ander politietoezicht niet mogelijk.

Weet men eenmaal dat er toezicht is dan minder overtredingen

2. Horsting nachtwacht/lantaarnopsteker. Een ambt dat "niet zeer begeerlijk" is (!!)

Moest PV kunnen opmaken, anders heeft zijn arbeid geen doel.

Proef PV was dan wel geen volmaakt stuk werk (daarop afgekeurd dus) en allesbehalve den maker als een schoonschrijver, toch aanbevolen.

28/7 brief aan Off.v.Just.: 2 Duitsers van adel wilden trouwen (Kervel?). Volgens regels mocht op akte geen titel vermeld worden; was onaangenaam voor hen en hun familie. Of dit bij uitzondering toch mocht.

1/8 vlekziekte voorbij

2/8 brief aan wethouder H.Jansen: de lantaarnopstekers klaagden over de petroleum. De kous verkoolde, de lantaarns werden zo vuil dat ze bijna niet schoon te maken zijn.

Moest op zoek naar andere leverancier.

5/8 difterie bij B.Weevers, Gooi 323

6/8 brief aan notaris Koning:

verkoop riet op dorpsbleek en in het water staande, moest niet doorgaan

6/8 Tijdink kreeg zijn 2e bakkersoven

8/8 urinoir tegen buitenmuren van kerk (!, NH kerk) moesten weg, nu ijzeren urinoirs tegenover ingang bij heg Wolters.

8/8 jachtakte voor F. Freiherr von Twickel, J.Freiherr von Twickel en Felix Freiherr von Viltechoven Schell (baron, jonkheer en zwager?)

9/8 Fr.von Twickel wilde een woning + schuur verbouwen, no.537

13/8 50,- subsidie voor Vakteekenschool

13/8 A.Enzerink lid commissie van Raad van Bestuur HEK per 1/7 (of afgetreden, niet duidelijk, opzoeken Eischt een tol

13/8 overtreders rijwielpaden (niet door motot- en rijwielregl. beschermd) vrijgesproken

- weduwe RH Goorkate

18/8 aardappelvakantie definitief ingevoerd alle scholen

19/8 vlekziekte definitief verdwenen

29/8 Hendrik Bruggink overtr. jachtwet

3/9 Joh.Derksen boswachter bij Zelle

7/9 dag van loting: 2x PV, beide lotelingen (dronkenschap?)

7/9 schoolopziener wilde 3e raam in klaslokaal.

Hield verdere verbouwing ook even tegen (OLS?)

 

8/9 weg bij Averenck slecht. Semmelink, rentmeester Doetinchem moest zorgen voor dichtmaken gaten en sporen.

9/9 plan voor aanleg weg Hengelo- Kruisberg - Doetinchem

9/9 Frederik Zilvold had nagelaten: o.a. een heideperceel achter 't Waarle

12/9 oudste wethouder ziek (jongste was Jansen) (Hilderink?)

17/9 opdracht aan metselaar weduwe GJ Lubbers om 2 pilaren voor de Alg. Begraaf≠plaats te metselen.

20/9 weduwe AB Langeler-Poesse vroeg vergunning voor stoomketel in worstfabriek (ging dus voortvarend verder met bedrijf)

30/9 Knottenbelt wilde weer vriendjes worden met DJ Jansen (omdat hij geld nodig had): of Jansen niet de man zou willen zijn voor inzameling gelden bij ingezetenen met speciaal belang voor berbetring van wegen (in meerdere gemeentes zoiets)

3/10 brief aan Koningin: makelaar in dorpstoren geheel vermolmd. moest vernieuwd. Kosten É600,-. Gemeente stond slecht voor, geen geld, wilde niet weer lening aangaan.

Of het niet uit 's Rijks kas betaald kon worden.

3/10 PV tegen Grada Bongaarts. Stond zeer ongunstig bekend: voorbeeldige straf zou gunstig werken.

4/10 besluit van 02-03-07 (intrekking vergunning Hoekert) vernietigd; was strijdig met de wet (komen ze na 3 jaar achter!?); weduwe R.Arendsen weduwe van B.Grootbod moest vergunning inleveren en woord (volledige) vergunning bij ingang weghalen.

Hoekert kreeg vergunning terug.

4/10 instructie gem.geneesheer en vroedvr. vastgesteld in raadsverg. 30/9

5/10 aan de weg langs Bleek woonde een Bloemendaal.

5/10 verzekering voor nachtwachten:

Bern.Joh.Horsting, geb. 11-05-1874, gehuwd

en Gerh.Bretveld, geb. 27-02-1881, ongehuwd

9/10 JHW (Jan) Vleeming lid van College van Zetters voor 's Rijks directe belastingen. J.Klem ook.

Zetter was erebaantje voor belangrijke burgers om belastingaanslagen rond te brengen.

8/10 Gem. wilde n.a.v. afbeeldingen prijsopgave straatlantaarns bij B.Ubbink, Doesburgsche IJzer- en metaalgieterij, Doesburg.

12/10 loteling Hilderink: zenuwpat. Had zich van leven willen beroven uit vrees voor loting.

14/10 PV onbez. rijksveldw. A.vd Ham tegen Gerrit Hulstijn (stropen)

14/10 order geplaatst nieuwe straatlantaarns. 3 stuks, roodkoperen, buiten groen, binnen wit geschilderd. compleet met glas en lamp en gesmeed ijzeren spinnekop ter bevestiging aan de paal. 9,50 per stuk.

17/10 J.Wielinga uit Zuidlaren mocht op Koldemarkt met Cirque Variete, mits hij geen aanstotelijke voorstelling gaf.

20/10 afgelopen winter slechte waterafvoer. Warnsveld wilde Hengelosche Beek op hun grondgebied niet verdiepen of verbreden. Deed Hengelo toch ook voor hoger gelegen plaatsen?

26/10 miltvuur bij AD Verstege, Noordink 611a.

26/10 Op Dorp 36 slachterij van Louis Philips. Slacht vooral jonge kalveren en geiten. Vlees vooral voor worstfabriek, beenderen en ondeugdelijk vlees, ja soms hele cadavers, werden begraven bij ingang slachtplaats.

Had weinig tereinruimte: smalle strookje grond voor slachtplaats geheel gevuld; zodat ophoping tot boven aan toe van dierlijk afval; daardoor stank hinderlijk en zeer nadeelig.

Vraag aan gezondheidscie welke voorwarden moesten worden gesteld.

27/10 Hoofdinsp.Volksgezondheid 's Hertogenbosch stelde vragen over instructie gem.geneesheer en vr.vrouw.

Ontwerp-instructie veranderd en bezwarengezondheidscie. Bmr. was bereid naar 's hertogenbosch te komen.

1/11 handwerkonderwijs tussen 12.00 en 1.30 uur. Bezwaarlijk (geen pauze).

Kon op school Varssel wel tijdens gewone schooluren; waarom dan op OLS en Gooi niet.

 

 

2/11 concessie aanleg levering electr. in Gendringen. aanvrager wilde ook in Hengelo, Bmr.Kn. vroeg aan bmr. Gendringen om concessie-voorwaarden.

5/11 door miltvuur vernietiging voorwerpen

7/11 waarschuwing G.Kistemaker. Hond vastleggen of muilkorven.

8/11 straatlantaarns goed ontvangen; maar spinnekoppen ontbraken.

8/11 aftreden raad JHW Kerkhofs

9/11 plaatsverv. telefoonhouder ontslag ingediend. Slechts 1 sollicitant onder reserves. Wilde weten hoever begrip "plaatsvervangend" was uit te strekken. Wilde niet iedere zondag 2 uur lang de beheerder vervangen.

9/11 waarschuwing Ph.Philips dat slachten van vee niet vd weg te zien mocht zijn.

10/11 Knottenbelt wilde na 2/11 drie weken vacantie.

10/11 H.Jansen dupe oplichter. Een koper van 2 koeien eiste 50,- wegens wanprestatie.

Was zelf niet te vertrouwen (de koper)

12/11 Wilh.Bern.Kerkhofs in gem.raad

12/11 nieuwe begraafplaats in Keyenborg. Oude gesloten (bij kerk?)

12/11 baron von Twickel mocht op reeen jagen. Had hij veel last van, zei hij (zie verder)

14/11 Kistemaker kreeg PV

15/11 petroleummotor in korenmalerij Vleeming

16/11 eervol ontslag JH Klem, verv. tel.houder. Opvolger Th.Beijer, kleermaker en koopman per 15/11

22/11 Wisselink solliciteerde in Winterswijk. Bekwaam en ijverige beambte, die met tact en gematigdheid weet op te treden, doch in tijd van nood ook weet door te tasten. Kan daar meer verdienen.

2/12 onderzoek of baron von Twickel veel last had van reeen. Had in 1909 420.000 dennen (!) geplant nabij grens Zelhem (Zand?). 70.000 moesten vervangen worden.

Ook dit jaar 500.000 aangebrachte dennen. Maken ze kapot door kappen af te bijten.

Veldwachter met rentmr. ter plaatse gekeken.

Dennetjes uit grond. Niet door reeen maar door konijnen; bleek uit sporen.

15 jaar gelden geen reeen, nu paar kleine groepjes, maar aantal gering: dus zeker geen plaag, zoals baron zei.

Waarom jaagde hij niet op reeen in de periode dat het geoorloofd was?

8/12 bij G.Kremer 14-jarige jongen aan werk

8/12 drankverguning H.Wezenberg (woonde in Bergh?!) ingetrokken ?

13/12 Min.van Binnenl.Zaken stelde vragen over kosten verbetering toren door leidekker Polman uit Zutphen (zie eerder, Rijk betaalde)

14/12 verg. sterke drank H.Hofs, Dorp 68 ingetroken, per 3/12 (zie verg. in april)

21/12 Dr A.Meinders kreeg PV van Schuurman wegens overtr. Wetboek van Strafrecht.

27/12 Dr van Ingen benoemd tot geneeskundige, belast met doodschouw

30/12 aanvraag C.Geurtsen verbouw woning

31/12 per 1/1 (daags van te voren!) ontslagen als gemeente werkvrouw op grond van wangedrag (doorgestreept) R.Bretveld.

(paar dagen erder bekeurd wegens dronkenschap!)

 

einde 1910

 

 

 

 

 

 

 


Home